Discover and read the best of Twitter Threads about #ceres

Most recents (8)

Καλή χρονιά με υγεία!

Happy new year ppl!

#σημερα εκτός από Πρωτοχρονιά στα κράτη που ακολουθούν το #gregoriancalendar και την #japan είναι η δεύτερη μέρα του #hogmanay στη #scotland, τελευταία μέρα του #kwanzaa για τους Αφροαμερικανούς, ημέρα Σύνταγματος στην #italy,

[1/14]
ημέρα ίδρυσης της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη #slovakia, ημέρα αποκατάστασης της ανεξαρτησίας στην #CzechRepublic, ημέρα απελευθέρωσης των σκλάβων στις #usa και μερικά κράτη της #carribean, ημέρα της σημαίας στη #lithuania, ημέρα ίδρυσης στην #taiwan,

[2/14]
#παγκοσμιαΗμεραΟικογενοιας, ημέρα ανεξαρτησίας σε #brunei, #cameroon, #Haiti και #sudan, #kamakuraEbisu στην Ιαπωνία και ημέρα θριάμβου της επανάστασης στην #cuba.

#σανσημερα το 45 BCE η υιοθέτηση του Ιουλιανού ημερολογίου στη #rome, προκαλεί την πρώτη Πρωτοχρονιά.

[3/14]
Read 14 tweets
🇫🇷 "L’arme aérienne est l’arme du politique par excellence, produisant des effets immédiats et décisifs sur l’ensemble du spectre de la conflictualité."

Retour sur l'audition du général de corps aérien Frédéric Parisot, major général de l'@Armee_de_lair par @AN_Defense

THREAD👇
"La France est une puissance aérospatiale, et cette caractéristique [...] est un atout extraordinaire pour notre pays. C’est, bien sûr, un avantage décisif sur le plan militaire et diplomatique, mais c’est également un atout industriel et économique au service de notre pays."
"L’aviation fait partie de notre histoire commune et elle constitue un héritage exceptionnel qu’il nous appartient de faire vivre en l’adaptant à la diversité et l’imprévisibilité des circonstances et des menaces." @Armee_de_lair
Read 44 tweets
PLANETAS ENANOS

En 2006 se encendió una polémica que aún hoy día sigue generando controversia. Se degradó a #Plutón a la categoría de planeta enano. ¿Qué pasa con Plutón y por qué no cualifica cómo verdadero planeta? Comparemos a Plutón con #Mercurio, el planeta más pequeño.
El diámetro de Mercurio es de 4.879 km, mientras que el de Plutón es de 2.360.
Si se trata de densidad, Mercurio se compone de roca y metal, mientras que Plutón es hielo y roca. La densidad de Mercurio es de 5,427 g/cm 3 , mientras que la densidad de Plutón es de unos 2 g/cm 3 .
¿Es entonces una cuestión de tamaño? ¿Acaso hay un límite debajo del cual te llaman "enano"? En realidad, no es así de sencillo. Según la Unión Astronómica Internacional #IAU, un cuerpo para ser considerado "verdadero planeta" debe cumplir 3 condiciones.
Read 9 tweets
[#Image] #Cérès : la structure interne différenciée de la #planète naine bit.ly/32Igrrg via @Wikipedia_fr #LaMethSci Image
2020 > #Cérès abriterait de l’eau sous sa surface bit.ly/34Q6ZEG via @lemondefr #LaMethSci Image
[#Image.s] Photographies de #Cérès par la sonde #Dawn go.nasa.gov/34QvilV via @NASA #LaMethSci ImageImageImageImage
Read 30 tweets
(1/3) Li mission interplanetari #Dawn de #NASA ha monstrat que li nan-planete #Ceres possede un ocean sub li superficie. Li evidentie por to es li presentie de salaqua sub li cratere #Occator, li max prominent loc in li planete pro su blancissim aspecte.

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) Li salaqua have un profundore de 40 km e un extension de quelc cent km. Li colision quel creat li cratere expussat li materiale ex li planete, quel, trovante se sur li superficie, evaporat e lassat un salatri cruste quel devenit li famosi loc visibil mem tra telescopes. Image
(3/3) #Ceres es un fact un bon loc por homan exploration, nam it es ne tro lontan, li manca de un atmosfere fa it facil a aterrar sur li superficie, e on posse trovar utilisabil aqua por viver ta. Li gravitation es solmen 3% de ti del #Terra, ma malgré to on posse marchar sur it. Image
Read 3 tweets
¿A quién no le gusta el cereal? Cereal, viene del nombre Ceres, diosa romana del “crecimiento” (cultivo de cereales) y la agricultura 🌱🌿. Image
En 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi 🔭descubrió el primer objeto entre Marte y Júpiter mientras buscaba una estrella. Primero creyeron que era un cometa, luego que era un planeta 🪐. Conforme se descubrieron más cuerpos en el cinturón, se le catalogó como #asteroide.
Como ya te puedes imaginar, este objeto fue llamado Ceres.
solarsystem.nasa.gov/resources/846/… Image
Read 6 tweets
Created Nov 2017:

#2020SuperYear: "We're working to secure an ambitious #NewDealForNature and People in the year 2020."

2017: 1 #WWF retweet on Dec 18

Created/managed by Bernadette Fischler Hooper - works at WWF-UK as Head of Advocacy – Our Planet / 2020 Project.
April 2019, Friends of the Earth:

"Happy 2020. It's going to be a big year"

"Will our government and business leaders act on the triple emergency of climate, nature and poverty, or will business as usual win?...
"What would life be like in 2030 if restoring nature, stabilising our climate & making strides in human development & poverty reduction were daily priorities for all gov'ts & every business for the decade starting in 2020?"
Read 27 tweets
1/10
I was intrigued to see Gemtrails O’Conspiracy interviewing a couple of lads with PhDs about how global warming is all a hoax.

This was too good NOT to investigate...
2/10
Drs Michael and Ronan Connolly are actually father and son. In fact they are part of an entire family research business from Galway called #GlobalWarmingSolved.
globalwarmingsolved.com/about-us/
3/10
The top-secret 5-year intensive study from the Connolly Research Family comes highly recommended by #PrincipiaScientificInternational (PSI).
principia-scientific.org/outstanding-ne…
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!