International novas in Occidental / Interlingue Profile picture
Curt novas in li international lingue Occidental, li lingue quel propaga se self. https://t.co/400E33NSBt https://t.co/YWxRGaZdzb
Oct 4, 2020 12 tweets 15 min read
1/ Traduction del opinion del Washington Post: "Li cade del Union Sovietic lansat un serie de guerres frontieral in #Eurasia, li max sanguinosi ex ili centrat sur #Nagorno-#Karabakh, un inclave montaniosi populat de #armenianes in #Azerbaijan. Pos que

#Interlingue #Occidental 2/ li forties #armenian expulset li #Azeris ex li region e captet territorias adjacent, un cessa de foy in 1994 dat loc ad un ex li "gelat conflictes" queles trubla li spacie pos-sovietic. Li semane passat, pos annus de quietesse, on lucte denov, con un potentiale explosiv a
Jun 2, 2020 4 tweets 3 min read
(1/4) Un excitant decovrition ha evenit: circum li stelle #Proxima Centauri (li max *proxim* stelle al nor, quam on posse conjecter del nómine) on ha decovrit un planete con un grandore simil al #Terra. Reserchatores del #Universitá de #Genève ha

#Occidental #Interlingue Image (2/4) decovrit it, e it sta in li zone habitabil del stelle, a saver li region ú li vive vell posser exister. Li stelle self es un rubi nan, significante que un tal planete va esser in un tre strett órbite, quel self significa que li planete have un rotation sincronic (con li
May 27, 2020 4 tweets 3 min read
(1/4) Un cuple in #Norvegia quel vive proxim al cité de #Bodø esset surprisat quande ili trovat un sepultoria #viking sub lor dom. Li afere comensat con lor intention de renovar li dom, pos quel ili trovat quelc petres con strangi aspecte. Trovante it

#Interlingue #Occidental Image (2/4) interessant, ili continuat forar e poy trovat alquo scintillant: it havet li aspecte de un rote de un litt lude-auto ma pos inspection it esset un perle ex vitre. Pos to ili decovrit li cap de un grand hache e altri objectes ex ferre, e contactet li autoritás in li comtia
May 13, 2020 4 tweets 6 min read
(1/4) KB #Kookmin Bank in Korea dit mardí que it ha decidet financiar $240 million dollares (canadés) por li projecte Coastal Gaslink, un gasoducte quel va crucear li provincia de #BC por liverar #LNG (liquid natural gas) a landes in #Asia besonant

#Occidental #Interlingue Image (2/4) it por reducter lor consumption de carbon por generar energie. Li númere de altri bankes financiant li projecte es 26, e include #JPMorganChase, Bank de #Montreal e li Bank Reyal de Canada (#RBC). KB Kookmin Bank es li sol bank #korean financiant li projecte. Li pruntas
Apr 29, 2020 4 tweets 5 min read
(1/4) #Taiwan ha donat un demí million mascas a #Canada, in un prova de contraacter ne solmen #COVID19 ma anc li efortie de #China de isolar it durant li pandemie. Un democratie de plu quam 23 million persones, it ha esset impedit partiprender in li

#Occidental #Interlingue Image (2/4) activitás del #WHO (Organisation del Sanitá Mundal) in li lucte contra li #coronavirus, pro que #Beijing considera it un provincie renegat. It ha successat contra li virus con solmen 429 infectetes e 6 mortes, quel ha dat it li oportunitá de auxiliar altri landes contra it.
Apr 24, 2020 5 tweets 5 min read
(1/5) #Svedia es li max recent land in Europa quel ha dit adío al usada de carbon por generar electricitá. Li firma #Stockholm Exergi ha anunciat li clusion permanent del installation KVV6 quel usa co-generation de carbon. Svedia in prim planat cessar

#Occidental #Interlingue Image (2/5) li usada de #carbon in 2022 ma it ha successat du annus plu tost. Li installation #KVV6 possede du caldiere-salas, ex queles li unesim esset cludet ante li hiverne. On mantenet li altri por li casu de beson, ma li mild hiverne in Svedia possibilisat un plu tost clusion nam
Apr 18, 2020 4 tweets 4 min read
(1/4) #Canada e li #US ha acordat pri un continuation del clusion del frontiera por un mensu in plu. Talmen, viageantes regulari ne va posser intrar li altri land e solmen comercie va posser continuar sin restrictiones. In li US, alcunes (por li pluparte

#Occidental #Interlingue Image (2/4) apoyantes de #DonaldTrump) ha comensat protestar contra li politica "restar in hem" e li missages venient del states individual e li guvernament federal manca concordantie. Alcunes vole vider un reapertion del economie tam bentost possibil (desde 1 may) durant que altres
Apr 14, 2020 5 tweets 4 min read
(1/4) Un semane pos har anunciat su retirada del concurrencie por li primaries in li Partise Democratic, #BernieSanders ha oficialmen declarat su apoy por #JoeBiden por li presidentiale in novembre contra #DonaldTrump. Anc in 2016 contra #HillaryClinton

#Occidental #Interlingue Image (2/4) il perdit e declarat su apoy por ella, ma to erst in junio pos que omni balotationes hat esset long finit e pos quelc semanes de argumentation que li tal-nominat #superdelegates mey apoyar le vice ella, e alcunes blamat le por li perde contra Trump. Ma ti-ci vez li election
Feb 8, 2020 4 tweets 4 min read
(1/4) 31 vagones portant #petrol in li provincie de #Saskatchewan in #Canada (proxim li borgo de #Guernsey) ha derelat e 12 inter ili sta in flammes. Li fume del explosion fortiat li habitantes del borgo fugir al proxim borgo #Lanigan. li transporte de

#Occidental #Interlingue Image (2/4) petrol per #tren es un topic de controverse in Canada pro que li pluparte del productores de petrol usa relvias pro li manca de oleoductes e vell preferer usar oleoductes vice relvias, queles transporte minu grand quantitás e derela facilmen. Contra to, altres crede que Image
Jan 22, 2020 4 tweets 4 min read
(1/4) #PrinceHarry e #MeghanMarkle ha translocat se a #Canada in un grand dom sur li Insul #Vancouver, u li tempe es ideal, mem in li hiverne. Ili hat fat un surprisant anuncie que ili vell partialmen renunciar su titules e deves quam reyal cuple, pos

#Occidental #Interlingue Image (2/4) quel li Reyessa #ElizabethII clarificat que on es u reyal, u ne, e que ili devet renunciar tot por esser líber de lor deves. Malgré to ili stat firm e translocat se. Ínfelicimen quelc #paparazzi ha sequet les mem til Canada, inter queles quelcs hat petit li capitan de un Image
Jan 19, 2020 5 tweets 6 min read
(1/5) Solmen du semanes ante li caucus por li #Democratic Partise in #Iowa, emotiones ha inflammat se inter #BernieSanders e #ElizabethWarren, pos li ultim debatte per #CNN in quel Warren dit que Sanders mentionat la que il ne credet que un fémina vell

#Occidental #Interlingue Image (2/5) posser victer in li general election contra #DonaldTrump. Contra to Sanders dit que il hat esset misinterpretat e que il ne dit un tal cose. Pos li debatte Warren refusat presser li manu de Sanders e acusat le nominar la un mentitor avan li spectatores tra li tot país. E
Jan 8, 2020 4 tweets 5 min read
(1/4) #Germania ha redevenit un potentie marin, ma ti-ci vez ne anc globalmen quam ante li #guerre in 1914 ma con #submarines. Tis constructet in recent témpores per Germania es micri, usa #hidrogen, e talmen posse explorar sub li aquas litoral durant

#Occidental #Interlingue Image (2/4) semanes sin besonar energie nucleari. Li flotte del hodial Germania possede du principal missiones: participar in expeditionari operationes (missiones contra #pirates, mantention del pace, etc.) e control del Mar #Baltic, quel ha devenit plu e plu important. Ta it usa Image
Dec 29, 2019 4 tweets 4 min read
(1/4) Sempre plu e plu franceses vive in li cité de #Montreal in #Quebec in #Canada. Inter li annus 2006 e 2016 in li districte #Plateau li númere crescet de 50% a 6,730, e in #Rosemont crescet de 2,650 a 5,015. Támen in tot ili es ne plu quam 6% del

#Occidental #Interlingue Image (2/4) population, fante les visibil ma nullmen un majorité. In tot ili es inter 60,000 e 120,000, e veni a Montreal pro li "apertesse del spíritu" del loc in contraste al "sufocant" atmosfere de #Francia. Benque ili parla la sam lingue, #francés, quam in Quebec, li accentu e
Dec 24, 2019 4 tweets 4 min read
(1/4) Li ductores del tri asian landes #Korea, #Japan e #China ha incontrat se in li cité de #Chengdu por discusser questiones economic e geopolitic. Korea e Japan in particulari ha finalmen recomensat reparar relationes pos li frictiones pri li question

#Occidental #Interlingue Image (2/4) del legal responsabilitá de Japan por koreanes fortiat laborar durant li duesim guerre mundal. Un corte in Korea decretat que #japanés firmas quam #Mitsubishi mey payar pro li fortiat labor, durant que li guvernament de Japan dit que omni tal coses esset ja resoluet tra
Dec 5, 2019 4 tweets 3 min read
(1/4) #Korea va lansar un geostationari satellite por observation del pollution aeran, li unesim land in li munde quel va posseder un tal satellite. Korea ha suffret in recent annus per micrissim particules in li aere, in parte productet internmen #Occidental #Interlingue Image (2/4) ma anc venient de #China in grand quantitá, ex quel li vente suffla in li hiverne durant un seson in quel China usa mult carbon por calidar se. Talmen li subjecte del provenientie del mal aere ha devenit un punctu de debatte inter Korea e China (e in parte anc #Japan, quel
Dec 4, 2019 4 tweets 3 min read
(1/4) Li Potentie de #Siberia (Сила Сибири) gasoducte inter #China e #Russia ha comensat operationes pos 5 annus de construction por li grandissim producte, quel custat 55 billion dollares. Li gasoducte va inviar 5 cubic metres de gas a China in 2020, #Occidental #Interlingue Image (2/4) e atinger 38 billion in 2025. In li 30 annus a venir, li projecte va furnir plu quam $400 billion a Russia durant que il va auxiliar China usar plu gas e minu carbon in li production de electricitá. Li projecte trova su comensa in li mensus strax pos li anexion de #Crimea