Discover and read the best of Twitter Threads about #neoliberalisme

Most recents (4)

Dit is geen #complottheorie 🧐

1
In weerwil van Erdogans beleid maken veel mensen in Turkije zich dezelfde grote zorgen over de Arabisering en Afghanisering van de Turkse samenleving, zoals de Europeanen voor Europa.
Of met andere woorden: #omvolking.
De Taliban produceert 90 procent van de mondiale opium (hero
2
Welke zijn de actoren in het #chaosplan van de omvolking?
Er zijn 4 tumoren die samen 1 kanker vormen:
- Regressief-links
- Islamisme
- Georganiseerde misdaad
- Neoliberalisme.
3
Regressief-links deconstrueert de Westerse beschavingswaarden ten voordele van #cultuurrelativisme.
Daarmee opent het niet alleen de culturele poort voor #islamisering, maar ook de fysieke poort voor barbaren, zoals de #Taliban en #IS - onder het mom van asiel en migratie.
Read 8 tweets
#Eugenetica met als argumentatie:

nos.nl/artikel/236689…

Hmm, zouden er misschien moreel rechtvaardigere oplossingen te bedenken zijn? >
Zouden achterstanden bij leerlingen niet anders opgelost kunnen worden? Door b.v. van de cijferdruk en het kwantitatieve over te gaan naar meer laten spelen nu en kwalitatieve lessen te geven zonder cijferdruk en toetsing? En wat is de definitie van ‘achterstand’ precies? >
Misschien hoeven de huidige en toekomstige generaties niet de rekening te betalen van de noodsteun? Dit zou kunnen als de rijkste 10% meer belast worden en überhaupt: de belastingontwijkers eindelijk eens gedwongen worden belastingen te betalen. Met terugwerkende kracht.
Read 8 tweets
#politiek is perceptie en illusie.

Na 1977 is NL steeds verder weggegleden van 'n #democratie. Via het neoliberaal politiek beleid maakte 'het grote geld' zich meester van onderwijs, wetenschap, media en via lobbyisme ook van de #politiek. We zitten nu in #lockdown en #avondklok
#Partijkartels op rij :

Het #FvD olv #ThierryBaudet is ook gewoon een #kartelpartij en de extreem rechtse oligarchie flank van de #vvd onder grote invloed van mastodont aller #kartelpolitiek.

H A N S W I E G E L #vvd

Motto :

Eerst paaien en dan naaien ImageImageImageImage
#PvdA - na 1977 #kartelpartij geworden en mede verantwoordelijk, sinds de weggeblazen ideologische veren via #WimKok, voor alle neoliberale wantoestanden in Nederland :

Read 31 tweets
We schalen niet op, dus onvoldoende capaciteit, dus zullen we straks nog meer tests nodig hebben. De logica van neoliberale 'efficiëntie': vooral niets op de plank willen hebben.
#testcapaciteit #neoliberalisme 1/
De aanname dat het leven voorspelbaar zal zijn, en beter zal worden. Zonder daar veel voor te hoeven doen. Wat waarschijnlijk voor een groot deel van de voorstanders ook altijd zo is geweest.
2/
De ironie, degenen die pleiten voor weinig steun & zorg vanuit de overheid vanuit het idee dat mensen consequenties moeten ervaren van eigen handelen, zijn vaak degenen die zelf nooit met die consequenties geconfronteerd worden.
3/
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!