Discover and read the best of Twitter Threads about #sci

Most recents (9)

Soldier (1998) #Sci-fi #Action movie.. அட்டகாசமான படம். தமிழ் டப் இருக்கு. எதிர்காலத்துல மனிதர்கள் வாழும் கிரகத்துல நடக்குற கதை. அனாதையா பிறக்குற குழந்தைகளுக்கு மிகவும் கட்டுபாடான, மனித உணர்ச்சிகளுக்கு இணங்காத இரக்கமற்ற இராணுவ பயிற்சி அளிக்கபடுது. இன்னொரு பக்கம் மரபணு வழியா
பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கும் இதே மாதிரி பயிற்சி அளிக்கப்படுது. குறிப்பிட்ட வயதுக்குப் பிறகு இரு பிரிவினருக்கும் தகுதிக்கான சண்டை (சங்கிலி பிடித்து தொங்கி)நடத்துராங்க. அதுல தோத்தா சுட்டு கொண்ட்ருவாங்க இல்லனா தூக்குல போட்ருவாங்க.. இப்டி நடக்குற சண்டையில ஹீரோ கீழ விழுந்து மயங்கிருவாரு
கூடவே ரெண்டு பேர் தோத்ததால சுட்டு கொன்று Waste Scrub ல 3 பேரையும் போட்டு Disposal பண்ணிருவாங்க.. அந்த இடத்துல அவர் மயக்கம் தெளிஞ்சி தப்பிச்சி மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துருவாரு..மனிதர்கள் கூட வாழ ரொம்பவே சிரமபடுவாரு ஹீரோ..(மனித உணர்ச்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பயிற்சியால்)
Read 6 tweets
1 new chart everyday, it could be from any space ~ equities / commodities / crypto / forex / bonds , etc

Will try to do it daily 🙏💪

Here's the first one 👇

SBI vs BankNifty

Ratio chart has given monthly breakout implying SBI could outperform BN in coming months.

#PB365 Image
(2) #DLF monthly chart

#PB365 Image
(3) #VodafoneIdea weekly chart

#PB365 Image
Read 160 tweets
We live in interesting times. At 6pm, @LewishamCouncil's Mayor and Cabinet will approve emergency #planning rules for COVID-19 shutdown, removing far more democratic scrutiny than other councils think necessary. Lewisham is exploiting COVID-19 to limit scrutiny. @853london Image
Altering @LewishamCouncil's Statement of Community Involvement (SCI) is vital; councils are obliged to follow their SCI procedures as a statutory obligation. You can't make changes without revising your SCI. Just one problem; Lewisham have been ignoring their SCI for years.
I am tweeting this trail because, despite requesting 12 days ago to make representation, @LewishamCouncil have decided they won't read out my comment as requested, due to lack of an adequate IT connection to speak at the virtual meeting. Typical of Lewisham’s belief in scrutiny.
Read 25 tweets
Shipping corporation forming a nice ascending triangle with all the gap ups and downs. Will it breakout by friday? Let's wait and watch. #SCI #trendlines #trading #hourlycharts Image
What a breakout today morning, perfect retest and a 10% move. Simple trendlines work, but one needs conviction to take the trades with a plan #SCI #trendlines #trading #hourlycharts Image
Shipping corporation - next explosion on the upside will be big. #SCI #trendlines #trading #hourlycharts Image
Read 3 tweets
A lot of discussion in the press about #CodeWord-level security clearance & whether Presidential phonecalls with foreign leaders should receive it.

A brief thread, to help clear up some inaccurate reporting (and some *very* inaccurate White House messaging: <1/8>
#CodeWord clearance is a subset of #TopSecret clearance:
-It does *not* require a special codeword to access. That's just what it is called. It is more formally called #SCI, for Sensitive Compartmented Information.
<2/8>
#CodeWord/SCI-level clearance is held by many people throughout the Executive Branch, Congress, & outside contractors.

There are a number of sub-compartments within SCI, some of which are more tightly held than others.

I am not allowed to tell you what they are.

<3/8>
Read 9 tweets
The health care of tens of millions of Americans is on the line. This lawsuit to undermine the #ACA is personal to me. #CripTheVote #ProtectOurCare #WhatsAtStake /1
15 years ago I was #paralyzed by a random bullet. I woke up from an induced coma to learn I had lost my #healthcare & I was now bankrupt, my family as shattered as my spine. #CripTheVote #ProtectOurCare #WhatsAtStake /2
Over the next several years, I struggled. It was a constant fight to get the equipment, medicines and therapies I needed to survive. I lived in poverty, often having to decide which was more important: medicine or food. #CripTheVote #ProtectOurCare #WhatsAtStake /3
Read 12 tweets
Copy of the alleged Iranian Spying Indictment. #treasure. #SCI. @maddow @lawrencne timinhonolulu.com/2019/02/13/cop…
Anyone know if Michael Flynn's partner, recently charged Bijan Kian, could be Individual A? Did he travel to Iran frequently? When I wrote my Essex Hotel blog in March 2017 I suspected they were engaged in espionage. heavy.com/news/2018/12/b…
@maddow @NatashaBertrand @Lawrence
Story in the Post: U.S. charges former Air Force intelligence specialist with conspiring to provide Iran with classified information wapo.st/2N5FtZc?
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!