Discover and read the best of Twitter Threads about #tarih

Most recents (9)

Savaşta düşmandan çeşitli amaçlara yönelik olarak kelle alınması teamül halini almış bir gelenekti. Üstelik bu sadece Osmanlılar da değil onlardan öncede görünmektedir. Yalnızca Türklere has olmayan bu durum kelt ve İrlandalılarda da görünmektedir.
Mesela Keltler ve İrlandalılar, sa­vaşta mağlup ettikleri düşman­larının başlarını atlarına asıp evlerine götürerek bunları özel bir tah­nit işlemiyle kahramanlıklarının göstergesi olarak muhafaza edi­yorlardı.
Heredot’un aktardığına bakılırsa İskitler de savaş meydanın­da öldürdüğü ilk düşmanının kanını bir kupaya koyup içiyor ve aldığı tüm düşman kellelerini kralına götürüyordu. Zira gani­metten pay alabilmenin tek yolu savaşta alınan kelleleri hüküm­dara göstermekti.
Read 25 tweets
ANADOLU’DA
BİR MİLLÎ MÜCADELE KAHRAMANI;
“ PAPA EFTİM EFENDİ ”

19 Mayıs…
Bizler için elbette çok önemli bir bayram...
Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon’dur.
Ancak...
19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden var oluşun başlangıcı ise de...
Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun,felaketin, üzüntünün belki de yok oluşun başlangıcıdır.
19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir,hüzündür, hüsrandır..!
 
Bir çoğumuz Papa Eftim Efendi’yi hiç tanımaz...
Belki adını dahi duymamıştır.
Read 42 tweets
Mustafa Kemal Paşa’nın Acil Telgrafı / Hamid Bey’in Samsun’a Mutasarrıf Olarak Atanması Talebi

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasından sonra Samsun Mutasarrıfı Ethem Bey yerine bölgenin haiz olduğu önem dolayısıyla yeni bir mutasarrıf talebinde bulunuyor.+
20 Mayıs 1919 tarihli bu telgrafına göre bölgenin mülki görevlerinin geçici süreyle Kolordu Kumandanı Refet Bey’e verilmesinin bazı sakıncaları barındırdığı üzerinde durmuş. Sakıncadan kasıt nezaketli bir dönemde olması nedeni ile ehil bir mutasarrıfın bölgede bulunmamasının+
belgedeki tabirle Allah esirgesin bölgenin İzmir gibi bir akıbete maruz kalacağı olmuş. Bu durumdan sakınmak amacı ile önemli bir zatın asaleten sancağın başına geçmesi talebinde bulunarak bu makam için Dahiliye Nezareti eski müsteşarı Hamid Bey’i tavsiyede bulunuyor.+
Read 6 tweets
Mustafa Kemal, 1909'da Beyoğlu Markiz Pastanesi'nin karşısındaki sokakta kiralık evde birlikte kaldığı Albay Mehmet Behiç Bey'e (Erkin) şöyle dedi:

“Ben cephelerde ne yapılacağını biliyorum, ama ordumuzun cephelere süratle nasıl sevk edileceğini bilmiyorum. +#MustafaKemalATATURK
Bu, şimendiferlerin işin ehli biri tarafından idare edilmesi ile mümkün olabilir. Bunu ancak siz başarabilirsiniz. Siz, şimendiferlerle ceplelere askerleri sevk edin ki ben de cephelerde başarılı olabileyim…”++#MustafaKemalATATURK #türkbörü #sokakhayvanlarısahipsizdeğildir
Behiç Bey, “İşime kimsenin karışmaması tek koşulumdur” diyerek teklifi kabul ettikten sonra Eskişehir'de üs kurdu; cepheye asker, cephane, malzeme taşıdı. Gereken yere yeni ray döşetti, gerektiğinde ray ve vagonlardan çelik söktürüp kılıç yaptırdı.+++#MustafaKemalATATURK #tarih
Read 7 tweets
TÜRKİYE SELÇUKLULARI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ BULUŞTURAN BİR ÖNEMLİ MEKÂN
Selçuklular Dönemi’nde Durumu;

Türkiye Selçukluları’nın altın çağını yaşadığı Uluğ Sultan Alâeddin Keykubâd dönemi...(1230-1237)

Alâeddin Keykubâd döneminde ele geçen Alanya kalesi ve daha önce ele geçmiş olan Sinop ve Antalya limanları ile..
Kuzey-Güney deniz yolu…
İpek Yolu ile de Doğu-Batı ticaret yolu tüm canlılığı ile akmaktaydı.

Ticaretin kesintisiz ve güvenle akması için yol güzergâhları hanlar ve kervansaraylarla donatılmakta idi.
Read 37 tweets
DÜNYA TARİHİNDE  “İLK” OKUL ImageImageImageImage
Bu pazar yine genel kültür tadında…
Bunaltıcı  ve yoğun gündemler arasında biraz tebessüm biraz da hayretle okuyacağınız bir konu…
 
Malum önceki hafta okullar bir bir yarıyıl tatillerine girdiler.
Peki…
Hiç merak ettiniz mi..?
Dünya tarihinde “ilk” okul nerede ve ne zaman açıldı..?

Haydi o zaman…

Bundan tam 5 bin yıl önce...
M.Ö.3 Binler...
Yer, Sümerliler...
Başka bir deyişle, ilk uygarlığı kuran, ilk yazıyı bularak tarihe başlangıç olan Sümerliler...
Read 28 tweets
5 Eylül 1972’te milyarlar Olimpiyat heyecanıyla yanıp tutuşurken, Münih'ten gelen haberler dünyayı dehşete düşürdü. İsrail kafilesi Filistinli militanlar tarafından rehin alındı. Sonrası tek kelimeyle kâbustu...
Filistinli “Kara Eylül” örgütünün militanları İsrail delegasyonunun kaldığı bir binayı ele geçirip sporcu ve antrenörleri esir almıştı. Binayı işgal ederken çıkan arbedede militanlar yaralanırken, güreş antrenörü Moshe Weinberg ile halterci Yossef Romano öldürülmüştü.
Örgütün talepleri belliydi. İsrail’de hapishanede bulunan yaklaşık 200 tutuklunun serbest bırakılmasını istiyorlardı. İki de Almanya’daki Kızılordu mensubunu listelerine eklediler. İsrail, bu talebi bir saniye bile düşünmeden reddediyordu.
Read 24 tweets
📢 ODTÜ Çevirim-içi Tercih Fuarı yarın başlıyor. Geleneksel "Sosyoloji mi Psikoloji mi yoksa Puanının Götürdüğü Yer mi?" başlıklı performansımla ben de #ODTÜ #tercih2020 fuarındayım. Takip etmek için gerekli tüm bilgiler şu bağlantıda: tercihfuari.metu.edu.tr Image
2020 yılı #Sosyoloji, #Psikoloji, #Tarih ve #Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları şu şekildeymiş. Önceki senelere göre pek bir fark yok sanki. #tercih2020 ImageImageImageImage
Bakın, insanlar #sosyoloji'ye dair deneyimlerini tüm açıklığıyla ifade ediyor. Sonra "Ama ben bilmiyordum," olmasın. Sürecin adı: #tercih2020. Sizin tercihiniz olacak nihayetinde. Tercihleriniz konusunda bizim sorumluluk almamızı lütfen beklemeyiniz. 🤖
Read 10 tweets
Futbol tarihinin unutulmaz günlerinden biri olsa gerek 21 Kasım 1973. Kocaman bir stat, tek bir takım. Tribünde yerini almış tek tük insanlar. Sembolik bir başlama vuruşunu müteakip havalandırılan ağlar... O kara günün kafamdaki özeti net: İnsanlığa atılan gol!
Aslında her şey 1974 Dünya Kupası elemeleri kurasında başlamıştı. Avrupa'dan sekiz, Güney Amerika'dan da üç takım doğrudan turnuvaya gidecekti. Ayrıca her iki kıtanın birer temsilcisi play-off'ta buluşacak ve iki maç sonunda bir takım daha Federal Almanya'nın yolunu tutacaktı.
Avrupa'da elemeler dokuz, Güney Amerika'da üç gruba sahne oluyordu. Bugünkünden farklı olarak alınacak puan değil, çekiliş sırası play-off yolunda rol oynuyordu. Yaşlı Kıta'da ilk sekiz, Amerigo Vespucci'nin adını verdiği anakarada ise ilk iki grubun lideri işi garantilemişti.
Read 33 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!