, 18 tweets, 3 min read Read on Twitter
1/ Gepraat in NL over wel of geen terugkeer v Syriers naar Syrie is echt totale non-discussie.

Of 't nou wel of niet veilig is in Syrie of Assad nou wel of niet aanblijft- het maakt weinig uit. 99% v/d 70.000 Syriers blijft in NL. Dus wen daar maar aan.

Kort draadje met uitleg.
2/ Ten eerste: Er bestaan geen directe vervoerslijnen (vluchten dus) tussen NL en Syrie. Oftewel: Zelfs als Syriers vnauit NL worden gedwongen naar Syrie te vertrekken (wat niet gebeurt), kunnen ze alleen maar Syrie bereiken via een tussenbestemming.
3/ Er bestaan slechts directe vluchten tussen Damascus en Baghdad/Najaf/Dubai/AbuDhabi/Kuwait en nog een paar bestemmingen. Oftewel: Syriers moeten dan (tegen hun zin) vanaf Schiphol via bv Kuwait naar Damascus.
4/ Niet alleen creeert dat logistieke chaos, ook de autoriteiten in deze "tussenlanden" gaan zo'n constructie niet toestaan. Dus het fysiek terugsturen van Syriers vanuit NL via tussenstop naar Syrie kan niet en gaat dus ook niet gebeuren.
5/ Ten tweede: Omdat er geen directe reismogelijkheden bestaan tussen Syrie en NL zijn Syriers destijds ook niet direct naar NL gekomen maar via een groot aantal andere landen.
6/ Dus - for argument sake - zou je eventueel kunnen redeneren: "Syriers moeten dezelfde weg terug naar Syrie zoals ze jaren geleden vanuit Syrie naar NL zijn gekomen." Zoiets is ook onmogelijk want het is volstrekt onduidelijk hoe meeste Syriers destijds NL hebben bereikt.
7/ Hebben Syriers destijds NL bereikt via Turkije- of Libanon-route? Via Griekenland/Balkan-route of zeeroute Italie? En was het laatste land voordat ze arriveerden in NL nou Duitsland of Belgie?
8/ Als je niet weet ze in NL arriveerden, kan je deze mensen ook niet terugsturen via die (onbekende) route. Belgie, Duitsland zullen zeggen: Bewijs maar eens dat ze via ons land NL hebben bereikt? Turkije, Libanon, Macedonie, Servie, Kroatie. Hongarije, Griekenland idem dito.
9/ Ten derde: Bijna alle vluchtelingen/migranten uit oorlogslanden die NL bereiken zijn vanaf begin al niet van plan om ooit terug te keren. Vrij logisch ook: Want verschil in welvaart, stabiliteit, perspectief is dermate ENORM dat je natuurlijk wilt blijven in een land als NL.
10/ En meeste Syriers hebben duizenden euro's betaald aan smokkelaars om vanuit Turkije of Libanon naar Griekeland/Italie te komen &daarna doorreizen naar West-Europa. Vanzelfsprekend ga je dan niet zomaar terug naar de puinzooi als er paar weken niet wordt gevochten in Syrie.
11/ Wat velen in Westen niet (willen) snappen is dit:

Syriers zijn vanwege OORLOGSDREIGING gevlucht naar de buurlanden Turkije, Libanon, Jordanie of Irak.

En vanuit die buurlanden is een deel uit ECONOMISCHE OVERWEGINGEN doorgereisd via reeks minder rijke landen naar W-Europa.
12/ Dus voor Syrische vluchtelingen in Turkije of Libanon maakt 't wel uit of 't veilig wordt in Syrie. Of dat Assad wel of niet aan macht blijft. De reden van vertrek naar Turkije of Libanon was oorlogsdreiging. En groot deel vd Syriers in Turkije of Libanon wil terug naar huis.
13/ Maar voor Syriers die NL hebben bereikt geldt dat niet. Ook al is er morgen vrede dan nog keert bijna niemand terug, omdat reden van vertrek naar NL van enonomsiche aard was, niet vanwege directe oorlogsdreiging. Ook maakt het niet uit of Assad wel of niet a/d macht blijft.
14/ Dit is trouwens ook totaal geen nieuw fenomeen. Bosniers die naar West-Europa zijn doorgereisd tijdens oorlog zijn ook nauwelijks teruggekeerd toen het vrede was. Maar Bosniers die naar Kroatie of Servie vluchtten, zijn juist grotendeels wel teruggekeerd naar Bosnie.
15/ Zelfde geldt voor Kosovaren, voor Afghanen, Irakezen etc. Uitzonderingen daargelaten maar de regel is dat mensen gewoon blijven in West-Europa en niet terugkeren naar hun land, ook niet na oorlog, ook niet na vertrek dictator en ook niet als het veilig is. Totaal logisch ook.
16/ Afgezien van de 3 hoofdredenen zijn er nog vele andere redenen waarom Syriers niet terugwillen. Sommige vrezen Assad. Weer anderen omdat ze extremistisch verleden hebben. Of omdat ze als verraders worden gezien. Of huis kapot. Of er woont iemand anders in hun huis.
17/ Meeste Syriers in NL gaan dus nooit meer terug naar Syrie.

Dus ipv oeverloos discussieren hierover, kan je maar beter werken aan het succesvol opnemen van de 70.000 Syriers in NL.

Dus permanente verblijfsvergunningen, taal, werk, bedrijven opzetten etc.

einde draadje.
18/ Laatste opmerking nog: Je kunt natuurlijk Syriers etc kwalijk nemen dat ze naar W-Europa komen en niet teruggaan. Maar zij hebben niet de regels gemaakt, dat is Europa zelf. Syriers maken gewoon gebruik van die regels. U en ik zouden 't zelfde doen in soortgelijke situatie.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Harald Doornbos
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!