Discover and read the best of Twitter Threads about #lka

Most recents (24)

ගෝලීය වසංගතයක් තුල වුවත්, ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ක්ෂේත්‍රයට ගොස් තොරතුරු සෙවීමට සිදුවේ . කථාව ආවරණය කරන අතරතුර මාධ්‍යවේදීන්ට තම ආරකෂාව තහවුරු කර ගැනීමට  උපදෙස් කිහිපයක් මෙන්න. #LKA #Covid19 #CoronaVirus #CoronavirusOutbreak #CoronaOutbreakLK #COVID #Covid_19 #PandemicReporting
ගෝලීය වසංගතයක් තුල වුවත්, ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ක්ෂේත්‍රයට ගොස් තොරතුරු සෙවීමට සිදුවේ . කථාව ආවරණය කරන අතරතුර මාධ්‍යවේදීන්ට තම ආරකෂාව තහවුරු කර ගැනීමට  උපදෙස් කිහිපයක් මෙන්න. #LKA #Covid19 #CoronaVirus #CoronavirusOutbreak #CoronaOutbreakLK #COVID #Covid_19 #PandemicReporting
ගෝලීය වසංගතයක් තුල වුවත්, ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ක්ෂේත්‍රයට ගොස් තොරතුරු සෙවීමට සිදුවේ . කථාව ආවරණය කරන අතරතුර මාධ්‍යවේදීන්ට තම ආරකෂාව තහවුරු කර ගැනීමට  උපදෙස් කිහිපයක් මෙන්න. #LKA #Covid19 #CoronaVirus #CoronavirusOutbreak #CoronaOutbreakLK #COVID #Covid_19 #PandemicReporting
Read 7 tweets
An execrable presidential pardon during time of #covid19 is intentionally framed & projected on social media too (aside from organic, authentic reactions both supportive of & opposed to this pardon). But what does this look like & so what? #lka #srilanka
Holding a pattern pre-dating @GotabayaR's presidential bid, #Facebook pages setup & curated to venerate him, 6hrs after news of pardon, share posts supportive of pardon. Pro-@PresRajapaksa pages far more muted. Pro-@RajapaksaNamal pages show no content around pardon/Uncle. #lka
These pages alone (there's more) clearly show the dominance of love & like emotions, which is its own story. Positive reactions to colleagues @welikalaa, @bfonseka & others v. critical of pardon on Twitter dwarfed by engagement on FB that's pro-GR/welcome pardon. #lka
Read 11 tweets
ගෝලීය COVID-19 වසංගතය පුවත්පත් කලාව ඇතුළු සමාජයේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපායි. වසංගත අර්බුදයක් ආවරණය කිරීමේදී ඔබ සැලකිල්ලට ගත යුතු උපදෙස් 10 ක් මෙන්න. #LKA #Covid19 #CoronaVirus #CoronavirusOutbreak #CoronaOutbreakLK #COVID #Covid_19 #PandemicReporting #JournalismTips
Read 11 tweets
New Zealand's PM announced a couple of hours ago Govt decision to increase #covid19 alert level to 3 & in 48hrs, proceed to a level 4 lockdown. Packed up everything from @NCPACS office incl hardware & just setup room office for next 4 weeks at least, likely much longer.
Had planned for this, so didn't have much to buy last moment, but headed to @newworld Gardens to pick up, amongst other things, coffee & chocolate. Because, essentials. Queue orderly & those in it in good spirits, but no social distancing whatsoever outside or inside.
Within minutes of the PM's announcement, mobile network stopped working. ~3hrs later, still dysfunctional. WhatsApp was dodgy but picked up. Mobile 'net sluggish, but again, in about 2hrs, picked up. Folks @ supermarket buying food & meds more than toilet paper.
Read 10 tweets
Police Spokesman DIG Ajith Rohana says lifting curfew only a temp. measure to enable those in absolute need of essential items time to go out and restock: "Don't assume temporary lifting of curfew is complete removal."

#COVID19 #lka

1/
Says if there is no urgent need for an item, not to step out of the house. Repeats that only one person needs to go, if there is the need for it, and that person should return as soon as possible and ensure s/he cleans self with soap as directed.

#COVID19 #lka

2/
Says this curfew is not like other curfews, "with other curfews you are expected to stay off the roads, with this curfew you are expected to isolate yourself as far as possible."

#COVID19 #lka

3/
Read 4 tweets
BREAKING NEWS
Discussions are underway to release convicted murderer Duminda Silva as a part of general pardon disguised to release some prisoners due to Corona Virus outbreak. Namal Rajapaksa is taking the lead in the project under blessings of MR. @Hirunika_Premac #lka #lk
Duminda Silvas brother Rayynor Silva @RayynorSilva has met Namal multiple times to make arrangements to transfer money to bank accounts of Namal in Dubai and Seychelles. Meetings have happened secretly in Gower Street and Shangri-La.
Namals cousin Malaka Chandradasa @niner1alpha has arranged secret rooms in Shangri La hotel. Malaka is head of security for Gotabaya @GotabayaR but is now sidelined due to his alliances with Namal for underhand dealings to extort money from business owners in #Colombo
Read 11 tweets
கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டால் முதலில் காய்ச்சலும் வறட்டு இருமலும்(சளி அற்ற) ஏற்படும். நாளடைவில் வறட்டு இருமல் சளியுடன் கூடிய இருமலாக வரும். முதலில் வருவது காய்ச்சலா அல்லது வறட்டு இருமலா என்பது பற்றிய சரியான புரிதல் யாருக்கும் இல்லை. - P1
#Coronaஉண்மைபொய் #SriLanka #LKA
கொரோனா வைரசு காற்றின் மூலம் பரவாது. தொடுதலின் மூலமே அதிகமாக பரவும். உடலினுள் வைரஸ் சென்றதுமே அது பெருக ஆரம்பிக்கும். சளி மூலம் ஒருவரிடம் இருந்து வெளியே வந்த வைரஸ் சூழலில் பல்கிப் பெருகாது- P2
#Coronaஉண்மைபொய் #SriLanka #LKA
அரச மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து சேவைகளில் பயணிக்கும் போது ஜன்னல்களை திறந்து காற்றோட்டமாக பயணிக்க வேண்டும்.

தூரமாக நின்று கதைப்பதன் மூலமே தொற்று ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க முடியும்.
- P3 #Coronaஉண்மைபொய் #SriLanka #LKA
Read 38 tweets
So why are we having an election right now?
☆ It will cost a large amount of public money,

☆ will divert public officere & resources for election duty,

☆ distract the public & public officials from the efforts to deal with #COVID19 (1/4)
☆ Will increase the risk of the spread of the vires, even if you ban large meetings, election logistics involve a lot of people working in close proximity, from political party officere to public officers on election duty. (2/4)
☆ elections are not needed right now. Constitutionally elections are only needed in 5+ months.

☆ can we honestly say having elections right now will be good for democracy? With people being worried about #COVID19 how many will want to risk their wellbeing to vote? (3/4)
Read 4 tweets
Hello guys!

Here's an important thread on the possible implications of a #COVID19 outbreak in Sri Lanka! Please read carefully and responsibly! 

#CoronaVirusOutbreak #FlattenTheCurve #lka
1) If you've been to a govt hospital, you'd know that most of our government hospitals are already running over capacity under NORMAL conditions. We have 2 patients per bed in wards & 100% occupancy in ICUs 365 days. 

#COVID19 #SriLanka
2) 20% of COVID19 patients will need hospitalization, 5% of patients will need ICU care and respiratory support, about 2.5% will need very intensive care to survive. 

#COVID19 #CornonavirusOutbreak
Read 15 tweets
Security checkpoints along the Jaffna-Mannar-Puttalam route.

Picture this: Uniformed Army officers strapped with rifles, herding lines of visibly Tamil and Muslim passengers, ordering them around in Sinhala. Barriers across desolate roads, and scorching sun overhead. #lka
Packed buses made to empty + all passengers to present their bags and bodies to be checked in makeshift cubicles, and walk in the burning sun to wait till the driver and vehicle are cleared. Individual info not written but drivers + vehicles occasionally asked to 'register'#lka
The worst part is that most Army or Police officers will wave off checking your bags when they realise you are Sinhala, or have Buddhist flags/Buddha statues on the vehicle.

Because being Sin and/or Bud means you cannot possibly be a threat to national security amirite. #lka
Read 4 tweets
Here is UN noon briefing Inner City Press is banned from by corrupt UNSG @AntonioGuterres for 595th day - @UN_Spokesperson Farhan Haq starts with only 1 person, no answers to Inner City Press' Qs on #Cameroon, #coronavirus UNpreparared, #LKA, UN rapes - thread
@antonioguterres @UN_Spokesperson @MatthewLeeICP @FUNCA_info @silas_atefor @itjpsl @AdamShawNY @SaraCarterDC @kristina_wong @allimadi @simonateba Farhan Haq is saying that "armed men" killed the civilians in Ngarbuh - refuses to say it was Biya's Army. Disgusting. Inner City Press has asked what is SG Guterres doing to belatedly DO to reverse his long inaction on and censorship for the Biya Army's killings?
@antonioguterres @UN_Spokesperson @MatthewLeeICP @FUNCA_info @silas_atefor @itjpsl @AdamShawNY @SaraCarterDC @kristina_wong @allimadi @simonateba @SCBCNews @CMRNewsAgency @ndimoh5 Banned Inner City Press asked February 18-2: On #Burundi, what are the comments and actions if any of SG @AntonioGuterres on that the ruling party is making villagers support their candidates for the upcoming election? No answer. #GuterresIsCorrupt
Read 7 tweets
තවමත් ලංකාවෙ එළිපිට කතා නොකරන මාතෘකාවක් වුණත් ගොඩාක් අය දැන් #BDSM ගැන දන්නවා. කොහොම වුණත් එක එක මතවල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒක නිසා, මෙතුවක් කාලෙකට විවිධාකාර තැන් වලින් අහපු දැකපු දේ අමතක කරලා මේ ලිපිය කියවන්න කියල බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. #lka
#BDSM ගැන කතා කරද්දි අපිට D/s හෙවත් #Dominant / #submissive #lifestyle එක ගැන කතා නොකරම බෑ. මොකද BDSM තනිකරම පදනම් වෙන්නෙ ඒක මත. කෙටියෙන් කීවොත් Dominant කෙනෙක් කියන්නෙ අධිපතියෙක්. ආඥා දායකයෙක්. #lka
මෙයාගෙ වගකීම තමන්ගෙ #submissive / #submissives ලව ආරක්ෂා කිරීම, මඟපෙන්වීම සහ ප්‍රීතිමත්ව තැබීම. අනික් අතට submissive ගෙ වගකීම තමයි යටහත්ව උපදෙස් පිළිපැදීම සහ #Dominant ව සතුටින් තැබීම. ඔය සරලව කීවෙ. මොකද සෑහෙන්න ගැඹුරු #subject එකක්. ඉතිං ඇත්තටම මෙතනදි වෙන්නෙ බල හුවමාරුවක්. #lka
Read 29 tweets
Guys, a thread on how to wear the surgical face mask properly!  

A lot of misinformation is being spread on how to wear the facemask on social media. While the surgical mask isn't 100% effective (the N95 mask is better) it's better than nothing

#CoronaVirusOutbreak #PatientEd
A surgical face mask consists of three layers

¤Outermost colored(blue or green)layer - is water resistant and keeps perspiration and droplets of secretions from going out of the mask and also coming inside the mask

We dissected a surgical mask to demonstrate this better
¤ Middle layer - is the actual filter of the mask
Read 9 tweets
Here is UN noon briefing Inner City Press is banned from for 532nd day in a row by UNSG @AntonioGuterres - @UN_Spokesperson @StephDujarric still hasn't started as of 12:13 pm and has not answered any Inner City Press Qs, including on UN sex abuse, #LKA - thread
@antonioguterres @UN_Spokesperson @StephDujarric @MatthewLeeICP @FUNCA_info @silas_atefor @AdamShawNY @SaraCarterDC @kristina_wong @allimadi @Roseandfalcon Banned Inner City Press has asked @AntonioGuterres @UN_Spokesperson @StephDujarric On fraud, what is the UN's involvement with, incl DSG @AminaJMohammed photos with,"Principality Monte Agrella," as reported exclusively by Inner City Press? innercitypress.com/unscams3agrell…
@antonioguterres @UN_Spokesperson @StephDujarric @MatthewLeeICP @FUNCA_info @silas_atefor @AdamShawNY @SaraCarterDC @kristina_wong @allimadi @Roseandfalcon @AminaJMohammed @anticorruption @GuardianNigeria Banned Inner City Press asked "climate dangers," what are the comments and actions if any of SG Guterres on that #Rwanda is demolishing homes in Kigali they say are threatened by "climate dangers". Residents complain that they have received no compensation so far.
Read 5 tweets
Hello guys, small Sex-Ed thread on Oral Sex!  

A lot of people seem to think it's only enough to use protection when having penetrative sex and don't use protection during oral sex. Well, it's NOT safe! 

#SexEd #PatientEd #medtwitter #lka

Picture - Google images
Try to avoid having oral sex with strangers or new partners without protection because you don't know what diseases they're carrying that could be transmitted through oral sex

#SexEd #PatientEd
Diseases that can be transmitted through oral sex: 

¤ HIV 

¤ Chlamydia

¤ Gonorrhea

¤ Syphilis

¤ Herpes

¤ HPV (human papillomavirus)

¤ Trichomoniasis

More the frequency, greater the chance of contacting these diseases.
Read 6 tweets
Hello! Here's another very important  Sex-Ed thread on all available contraceptive methods in Sri Lanka!  

Ad = Advantages 
S/E = Side Effects 

#PatientEd #Tweetorial #SexEd #Contraceptives #SriLanka
¤ Condoms - Efficacy 98% 

Ad - ONLY method to offer protection from sexually transmitted diseases and also provide contraception 

S/E - None
¤ COCP/POP - Combined Oral Contraceptive Pill, Progesterone Only Pill - Efficacy 99%

S/E - Increased risk of breast and cervical cancer,  Acne, Risk of blood clot formation leading to strokes, Heart disease
Read 12 tweets
"There has been some controversy over various maps depicting the results of the 2019 Sri Lankan Presidential Election."

#PresPollSL2019 #PresPollSL #lka #SriLanka
@ruvanw @sanjiva @asokao @NCdeMel

medium.com/on-politics/th…
The SLPP “won” (i.e. got more votes) in all but the Northern and Eastern provinces.

#PresPollSL2019 #PresPollSL #lka #SriLanka
@ruvanw @sanjiva @asokao @NCdeMel

medium.com/on-politics/th…
Read 6 tweets
1/ It’s getting very difficult to believe that Gota legitimately renounced his US citizenship. Here’s where it stands:

1. Credibility of renunciation documents has been destroyed as:

A) The renunciation certificate that was originally circulated...

#lka #SriLanka #PresPollSL
2/...was proven to be a forgery:

factcheck.afp.com/citizenship-re…

B)Gota’s lawyer, Ali Sabry, claimed renunciation documents were submitted to the @ECSriLanka only to have 2 members of the EC publicly deny it: newsfirst.lk/2019/11/12/we-…

#lka #SriLanka #PresPollSL #PressPollSL
3/

C) Falsified nomination affidavit with clause relating to citizenship inserted:

D)Missing and falsified dual citizenship
documents:

sundayobserver.lk/2019/08/11/new…

E) @USEmbSL would have given him a letter...

#lka #SriLanka #PresPollSL #PressPollSL
Read 6 tweets
1/ Those who are questioning the authenticity of Gota's publically available US citizenship renunciation documentation without support from official sources/experts are only compromising their own credibility & making it harder to raise legitimate...

#lka #SriLanka #PresPollSL
2/...concerns. For example, arguments such as the cancel vs. cancelled stamp, glasses in the passport photo & the inconsistency in font- are invalid. Official sources confirm that documentation/stamps differ in some aspects & the glasses rule went into effect in 2016.
3/ For example, here are 3 other renunciation certificates: there is variance between the seals on the top left, the stamps on the top right, and the font used to fill out the form.

On the other hand, Gota et al. haven't yet taken the steps...

#lka #SriLanka #PresPollSL
Read 5 tweets
According to the World Health Organization, #breast #cancer is the most common cancer among women worldwide, claiming the lives of hundreds of thousands of women each year and affecting countries at all levels of modernization. A thread 👇
Breast cancer is the most common cancer amongst women in #lka, accounting to 20 per cent of all cancer cases reported in the island. In the case of men, Lip, Oral Cavity and Pharynx cancer is the leading type of cancer and accounts for 20 per cent likewise.
Females have a 100 times higher risk of getting breast cancer than males
(female: male = 100:1). Males when they do get it tend to present unfortunately at an advanced aggressive stage.
Read 14 tweets
Warning longish rant about today's tragicomedy (or jedi mind trick) of events around the special cabinet meeting on abolishing Executive Presidency & how they are reflective of some of the wider patterns that led to the reform effort in 2015 being wasted (1/17)
During all this, @MaithripalaS was silent. Where was he during the debate? what did he say? surely he wanted the cabinet meeting to happen, as head of cabinet he would have to call for it. May be tomorrow he will tell us he didn't know about it till he read the news (2/17)
@RW_UNP in classic form waits till the last minute to make good on UNPs promise to abolish executive presidency (EP). Make no mistake this is not a principled stance but only a move in his own political self interest. His self centered & lethargic attitude towards reform (3/17)
Read 17 tweets
THREAD ahead of the #BlackJuly commemorations over the following days. An often repeated myth is that the 1983 Black July pogroms, in which thousands of Tamils were killed, were a response to the killing of 13 soldiers by the LTTE on July 23, 1983. This is false. #Tamil #lka
Violence from state actors had been increasing in the months ahead of #BlackJuly. Tamils were being killed at will. Human rights activists, political activists and militants were being detained and tortured. Local newspapers, including the Saturday Review, documented the violence
In April, SA David and Dr Rajasundaram of the Gandhiyam Movement were arrested and held. They were severely tortured throughout. The Gandhiyam Movement was a non-violent movement, which assisted refugees, by setting up farms and distributing food.
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!