Discover and read the best of Twitter Threads about #NCTV

Most recents (8)

#WOBTeam leest verslag Commissie van Toezicht RIVM mar-sep-2020

OMT:
- Schimmig Bastion
- Weinig inbreng RIVM
- Intransparant, geheim
- Vraagtekens bij Wetenschappelijke basis
- RIVM de pineut

Als niet RIVM het OMT van wetenschappelijke adviezen voorziet, wie dan wel?

1/n
Onafhankelijke versus politieke wetenschap: Bevindingen van Commissie van Toezicht RIVM

@rivm is een rijksinstituut en kent een Commissie van Toezicht waarvan de leden door @MinVWS en @_knaw worden voorgedragen/benoemd.

2/n
Wettelijk is vastgelegd dat jaarlijks een wetenschappelijke audit wordt gedaan door een groep van internationale wetenschappers (experts) om te onderzoeken of de kwaliteit hoog genoeg is en van waarde voor de maatschappij.

Dat is niet gebeurd in 2020.

3/n
Read 19 tweets
#NCTV vergaart informatie over burgers op onrechtmatige wijze.

Amsterdam besluit op basis daarvan Frank op te nemen in de radicaliseringsaanpak... terwijl de politie expliciet zei: hij is NIET gewelddadig.

Een bizarre casus waarover het laatste nog niet is gezegd...
Deze zaak laat ook zien hoe gevoelig het radicaliseringsbeleid is voor allerlei invloeden. Een persoonlijke allergie tegen linkse activisten van veiligheidsofficials heeft het leven van Frank aanzienlijk beïnvloed. Uitleg en excuses zijn er echter niet gekomen vanuit het college.
Sowieso is een persoonsgerichte aanpak onzinnig. Radicalisering is een zodanig complex fenomeen dat het niet in een beleidsmodel te vervatten is. Toch hebben we er één. Omdat bestuurders aan de burger moeten laten zien dat ze 'iets doen' tegen het Moslim Gevaar.
Read 7 tweets
Dit is zo uitermate ernstig en geeft zo duidelijk weer dat er een groot probleem is in ons land met tegenmacht. De macht laat veel te weinig ruimte voor tegenmacht. Hulde aan @argosonderzoekt voor dit gedegen journalistieke werk. #PieterOmtzigt
Het dedain van topambtenaar Abels vd #NCTV op twitter voor @PieterOmtzigt kan niet gecombineerd worden met het objectief inschatten door dezelfde ambtenaar Abels vd veiligheidsrisico's die Omtzigt loopt. ad.nl/binnenland/top…
Volgens staatsrechtgeleerde prof @wimjmvoermans overtreedt Abels 'hiermee waarschijnlijk de juridische grenzen die aan vrijheid van meningsuiting van ambtenaren zijn gesteld; zeker gaat hij over de grenzen van het betamelijke”.
Read 5 tweets
In het dreigingsrapport dat gisteren is verschenen, spreekt de #NCTV over “doxing”: het online publiceren van privé gegevens. In dat rapport is specifieke aandacht voor de acties van het extreemrechtse account #vizieroplinks [draadje] 1/n
“Met het openbaar maken van persoonlijke informatie willen ze de veronderstelde linkse hegemonie in de samenleving doorbreken.” Oftewel: de mars door de instituties, zoals we dat kennen van #fvd 2/n
De #NCTV constateert dat het online circuleren van doxinglijsten een zorgelijke ontwikkeling is: het kan bedreigend en intimiderend overkomen. 3/n
Read 8 tweets
NCTV verzamelt data van burgers, de analyses zijn te beperkt en eenzijdig tot stand gekomen en NCTV heeft een ambtenaar met migratieachtergrond werkelijk schandalig behandeld. Dat is de kern van een verder nogal scorebelust artikel nrc.nl/nieuws/2021/04…
In deze reactie stelt de NCTV dat niet is gebleken dat er geen juridische grondslag voor het verzamelen van data is. Men is geraakt doordat eigen medewerkers herkenbaar aan de orde komen. Geen reactie op personele aangelegenheden. nctv.nl/actueel/nieuws…
Er zitten slordigheden in het stuk. Zo is MRWN niet de 1e organisatie die vermeld wordt in de DTN, dat is ook gebeurd met KOZP (ingetrokken) en De Blauwe Tijger. Zonder enige onderbouwing overigens. Het artikel bevat vb wat de gevolgen kunnen zijn van beschuldigingen door NCTV.
Read 29 tweets
Wát een onkunde.

Dit artikel, dat stelt dat de #NCTV #Erdogan in verband brengt met salafistische en jihadistische bewegingen, waaronder in NL, hangt aan elkaar van onjuistheden.

Een draadje ter verduidelijking (1/13) @NCTV_NL

hpdetijd.nl/2021-02-15/geh…
Eerst wat context: Erdoğans AKP werd in 2001 opgericht na een *breuk* met conservatievere voorgangers. De partij wilde toenadering tot het Westen, EU-lidmaatschap, en vooral: zaken doen. (2/13)
Dat pragmatisme was een doorn in het oog van meer ideologische islamitische bewegingen. Zij kotsten en kotsen Erdoğan uit als een kapitalist die Turkije zou hebben uitverkocht aan het Westen. (3/13)
Read 13 tweets
Het huidige kabinet krijgt maar geen grip op de Farmers Defence Force (FDF) en daarom zien we nu dat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de @NCTV_NL deze #boeren worden weggezet als polariserende bedreiging voor de nationale veiligheid. [1/4]
Hiermee is het bewijs geleverd dat de FDF zich niet heeft laten infiltreren of omkopen door de krachten die baat hebben bij de #stikstof"crisis". De FDF heeft inmiddels al een openbare reactie gegeven via hun Telegram mededelingenkanaal; ik zie het niet op hun website, [2/4]
dus heb ik 'm voor de lezer tijdelijk op mijn eigen webserver geplaatst. Linkje hieronder.

logistrata.com/stikstof/FDF-r…

Stukje hieruit:

[3/4]
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!