Discover and read the best of Twitter Threads about #hashtags

Most recents (24)

#டிவிட்டர்_போட் 😊
#Twitter_Bot
என்பது என்ன..! என்ன செய்கிறது..!
இது பற்றிய #இழை #Thread 🧞

#Internet_Bot
'போட்' என்பது இணையதளங்கள் அல்லது சமூக வலைதளங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைகளையை செய்ய பயன்படும் ஒரு மென்பொருள்.

#Technology #Trending #Software #bot
இது இணையதளங்களில் பெரும்பாலும் தானியங்கு (Automatic) முறையில் வேலைகளை செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. (Programmed).இதனால் இது இணையதள ரொபோட் (Internet Robot) என அழைக்கப்படுகிறது.
இதை சுருக்கமாக Internet Bot எனவும் அழைக்கிறார்கள்.
உதாரணமாக நாம் ஒரு இணையதள பக்கத்துக்குள் செல்லும்போது அங்கே,
🔥"May I Help you" அல்லது
🔥 "I am your Assistant"

இதுபோன்று PopUp தோன்றும். இதில் நாம் அந்த இணையதளம் வழங்கும் சேவைகள் சம்பந்தமான கேள்விகளை உள்ளீடு செய்தால் அதற்கான விடைகள் கிடைக்கும். இது நமக்கு சில அடிப்படை விபரங்களை
Read 21 tweets
Now that many of William Gibson’s ardent fans will have read his latest novel "Agency", here are
few thoughts about it (spoilers ahead). [1/81]
Having been involved in the "new form of literary criticism" Node Magazine
en.wikipedia.org/wiki/Node_Maga… review of "Spook Country" in 2007, it seems appropriate to publish these initial thoughts about "Agency" as a Twitter thread which can then branch or be added to by others [2/81]
and (later) as a Tor .onion hidden service en.wikipedia.org/wiki/.onion [3/81]
Read 82 tweets
PATRIOTS who love our babies & want to SAVE THE CHILDREN from the pedo pervs on Social Media...
Here is what you need to know before you begin searching #hashtags.
1. Be prepared to be sick/furious/heart-broken
2. Be prepared to SEE/FACE real evil
3. SOCIAL MEDIA protects EVIL.
4. We MUST report them.
5. To whom?
6. THESE TWO 1st:
help.twitter.com/forms/cse
report.cybertip.org/index.htm
7. Then message the DRAGONS
twitter.com/M_O_T_H_3_R
twitter.com/SheepDogAnon17
twitter.com/SSG_PAIN
8. ALL they need is the profile name/url link
9. Do NOT talk to/message the pervs/pedos.
10. Do NOT RT/POST their sick pics/videos
11. Why?
12. It is ILLEGAL=Felony.
13. WORSE it just HURTS the babies more.
14. PERVS/PEDOS will shut down that profile.
15. MAKES it much harder to find/document/report/remove them.
Read 6 tweets
So of all the VP choices that have been presented to us, do any have rankings?

For me in first is @KarenBassTweets and not just because of an elderly SNL skit with Dan Ackroyd.

I feel like there's some person or thing counting tweets so I wanted to put the name Karen Bass out!
Bass-o-matic is 44 years old!

Of the VP choices, Karen Bass is up there for me, and could help the ticket in one direction. You've already got a Republican top of the ticket, why not mix it up and have at least one Democrat out of 4?
It's true! Karen Bass, for all your VP needs.
Read 4 tweets
tested and working. 🦕

A way to "watermark" your account via profile image (or banner image).

Can later be used as a method for "secret" verification ("hey, it's me!!" embedded into the image) or automated coordination (via scripting to check/extract/etc)

#WatchTheWATERMARK ImageImageImage
I'm just getting the framework back together now (re-purposing from an old project)

But I've got a few tools in here that might be useful in the pending #BANageddon
We can go a step further and use specific #hashtags to issue commands or find each other’s old accounts.

Malware does this sort of thing with their CC servers (aka “bot herders” 😂👨‍💻🦾🤖)
Read 3 tweets
Amidst everything on our screens, take time to check out the #hashtags below⬇️. Just a taste of the power of Twitter also for good. On your screens now. Until June 5th: #BlackBirdersWeek organised by #BlackAFinSTEM; @beaniejean_ @bellzisbirding @BlackAFinSTEM | @patagonia @REI ImageImage
#Socialmedia can challenge & change science stereotypes, but outdoors biz & ad/marketing agencies must act too.
cnn.com/2020/06/03/us/…

CNN: “These Black nature lovers are busting stereotypes, one cool bird at a time.”
#BlackBirdersWeek #BlackAFinSTEM @n8ture_al @hood_naturalist
Read 8 tweets
Spiegone su #Trump e #Twitter: Il Presidente Americano Donald J. Trump ha diramato un ordine esecutivo che va a “colpire” i social networks in genere e Twitter in particolare. 1/
Contesto: Nel corso degli ultimi anni #Twitter (ma non solo) si è prodigata per influenzare i discorsi che avvengono sul suo network.
2/
Decisioni come:
- Impedire l’accesso (ban) ad utenti che hanno espresso pareri / opinioni politiche scomode (tantissimi casi, di cui forse il più famoso è quello di @Nero, #Milo #Yiannopoulos); 3/
Read 21 tweets
IT’S HEATIN UP 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
when I tweet somethin like this I don't mean IT jokingly or something about me personally. I mean the sim ITself is bubblin... IT gives you all the signs you need if you just pay attention to IT now. ❤️🌊🔥🔥🔥👀
Read 1747 tweets
#Reviews on the use of #war metaphors for health workers amidst #coronaviruses & #CoViD19, explain why using #hashtags such as #CoronaSaviours and #CoronaWarriors can fuel the coexistent #infodemic, graver than the #pandemic itself!

@UN @deespeak @fayedsouza @iHrithik

#Thread👇
"Of course, we all want to contain the virus, posthaste, and to treat as many as patients as we possibly can. But to do so under the banner of war implies the necessity of a heedless approach that leaves both doctors and patients open to an indefensible level of risk."
Read 16 tweets
Sábado 25 de abril del 2015: inicia un movimiento social contra la corrupción en #Guatemala al haber sido descubierta una red de defraudación aduanera. Desde Facebook y Twitter, se lanza la 1ra convocatoria bajo la consigna de #RenunciaYa para ir a la Plaza de la Constitución.
A partir de ahí, la movilización va tomando fuerza al sumar más actividades en la plaza, más debates en espacios mediáticos, más demandas ciudadanas, más "hashtags".
Y surge entonces una pregunta sobre la relevancia de estas etiquetas en este movimiento, qué mensajes sintetizan y popularizan estas a través de las redes sociodigitales; incluso, cómo llegan a permear a medios de comunicación, a verse en camisetas y carteles en la plaza.
Read 19 tweets
#DigitaleLehre Es folgt ein kleiner #Servicethread zu #synchron|en Formaten mit z.B. #jitsi, #bigbluebutton etc. Das sind acht zwar #basale, aber dennoch imho wichtige Dinge.
So ist z.B. die Frage "Wie sieht mein Arbeitsplatz eigentlich hinter mir aus?" nicht 1/7
nur für Lehrende, sondern auch für Studierende relevant. Es schadet wahrscheinlich nicht, die Seminarteilnehmer*innen vorher noch einmal darauf hinzuweisen, persönliche Dinge ggf. zu entfernen (1).
Da technisch bedingte #Delay|s antizipierbar sind, ist es sinnvoll, 2/7
mit Studierenden vor Beginn der Seminarsitzungen #Interaktionsregel|n zu vereinbaren, z.B. die Verwendung von beitragseinleitenden und beitragsbeendenden Formeln, etwa "Danke, Ende meines Beitrags", um das #Turntaking gut zu koordinieren 🤜🤛(2). 3/7
Read 8 tweets
24.01.20. #Grundlagenseminar #SocialMedia #Twitter mit der @HeimatNeue in #Berlin-Mitte. Wir lernen für den #HousingActionDay2020 #HDay2020 und für die allgemeine ... (1/6)
... #Vernetzung in #Communities mit hoher #Diversität. Daniel von der @HeimatNeue zeigt anhand des Accounts von @thomas_hocke, wie eine Twitter-Präsenz im Detail aufgebaut ist und weist mit dem Zeigestock auf die Schwachstellen hin. #Follower|s (2/6)
Wie man alles dies und mehr besser macht, lernen wir in den nächsten #Semester|n. Wir brauchen z. B. viel mehr #Hashtags als die Gegenseite, die mit #Rendite, #Profit, #Klassenkampf von #oben gegen #unten locker auskommt, denn der #Mietenwahnsinn hat viele Facetten, wie ... (3/6)
Read 8 tweets
It is a strange conundrum we face in India.

Purely going by statistics India seems to be better than many developed countries in terms of #Rape.

But the misoginy is so evident.

We r going through transition where women experience more 1/n

#Priyanka #Hyderabad #JusticeForRoja
freedom to work yet the ordinary Indian man has yet to come to terms with it.

Calling women 'whores', 'How much?' R still prevalent.

This disease is not uncommon across the world yet it only gets reported widely in India due to our sensationalist media.

We have to 2/n
While cases like this deserve all the attention one should remember that we r still majorly misogynistic n patriarchical.

Only way to get out of the malice is when women venture outside n this becomes commonplace.

And to deny that mass media n movies have no influence 3/n
Read 11 tweets
Want to know how YOU can help .@realDonaldTrump and .@GenFlynn ??

Check out the suggestions on this thread.
Please share with your frens.
Thank you.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@realDonaldTrump @GenFlynn 1) READ the Q drops for yourself at qanon.pub
Future proves past. Re-read the old Q drops.

While you're there, check out the other pages.
There's a ton of information on that site.
@realDonaldTrump @GenFlynn DID YOU KNOW?
Many media outlets run anti-Qanon stories.

2) Go to the anti Qanon messages and counter their narrative with your own.
(NO violent messages pu-lease)

If you use twat, ask others to do the same.

Here is some info on anti-Q stories
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Read 17 tweets
#America is engaged in a new kind of #CivilWar. Though it's not so civil, we find very little common ground. Like most modern wars, ours is unconventional. Battle lines drawn along political ideology. Weapons of mass disinformation foment chaos & division.
Our guidons are of #memetic design.Trending #hashtags have become our battle cries. Daily skirmishes swell from #anonymous avatars, sock puppets, bots, & trolls. We've taken #humanity out of the fight—leaving only the worst of us to face-off.
Abstract as they may seem, these plans are strategically devised & implemented by internal & external entities. Opposing enemies stealthily infiltrate our groups to role play & subtly nudge the less informed in any desirable direction. Exploiting our fracture points.
Read 6 tweets
well, that was a #hairy #few #minutes, I have no #hashtags left to use about the #uksc.

The UK if you've missed it, is, possibly surprisingly, a #democracy and #democracyisnotdead

Should we talk about consequences? implications and links? might go into threads from here on in
I'm making this thread up as I go, but since about 90% of the population think the only Democratic problem is the speed of #Brexit, and #conspiracy about #RemainerNow delays, maybe someone should list all the attacks - most of which are far more serious. I'll justify that #uksc
Here's my view, feel free to add. I'll put this in normal language first, and add relevant legals after.

1) UK Executive and Tories (UKET) attempt Rule by Edict
2) UKET attempt a Parliamentary Coup (we may now legitimately describe it that way)
3) UKET illegally suspend Parl'
Read 11 tweets
After the wonderful @EANBoard #SoMe4Epis module on social media for public health professionals, on request:

[THREAD] Here’s my bag of resources and explanations for beginners, to get started on social media

#epitwitter
Kicking off with an introduction to social media for scientists by @hollybik & @MiriamGoldste

All in the familiar academic format of a journal article: dx.plos.org/10.1371/journa…

#scicomm @PLOSBiology
So why engage in social media as an epidemiologist or public health professional?

It helps to build trust in science!

#PLOSONE: Using selfies to challenge public stereotypes of scientists

#scicomm #scientistswhoselfie
Read 17 tweets
Southend Labour Choose Coarse Candidate order-order.com/2019/08/23/sou…
Describing @Ed_Miliband as looking like a "nonce" is at the tame end of his views.
Read 5 tweets
[Day4: Strengths & Limits of #SciComm forms, media, & spaces]
It's theory vs practice day!

There are loads of resources out there for #BestPractices. Today, let's discuss the strengths & limitations YOU've found in trying #STEM #storytelling, #comedy, #SciArt, #digital, & more!
I'll start w/ my favorite resources: @edbeltane & @OliverEscobar's "Public Dialogue & Delibration" & #WendyFaulkner's "Dialogue in #PublicEngagement" handbooks.

How do participant #communication styles impede/help your purpose, eg. #dialogue vs #debate?
beltanenetwork.org/DialogueTheory…
These have been crucial in my understanding of #experiencedesign when creating events or experiences for diverse #scicomm audiences & participants.

There's a purpose for panels and debates. But also a reason why they fail in "changing minds" or creating power-balanced convos.
Read 18 tweets
I'm often asked by academics how to use Twitter. Rather than repeat the same stuff on different occasions, I decided to create a thread.
This is just my own personal experience so PLEASE join in, add your own thoughts/suggestions & ask questions!
1. Decide your purpose
Why are you using Twitter? What do you want out of it? If it's purely to read up on other people's work, find new research & catch the latest news, that's totally fine.
A good way to curate your feed is to create Twitter Lists stephnissen.com/what-twitter-l…
2. Audience
If you want to go beyond reading to post your own content, decide on who you want to target. Who is interested in reading your tweets? Who do you want to get the attention of and why?
Read 19 tweets
🔥Why are @FoxNews @foxandfriends @realalexjones and other right wing @twitter accounts shut down⁉️They were involved in a conspiracy to push Putin’s propaganda to influence US elections. Alex Jones openly admits to it👇 🎩 tip @ElliAdventurer cc @MingGao26 @FBI @RepAdamSchiff
☝️Alex Jones tweeted that he was waiting for Putin’s #hashtags. He bragged about Malofeev’s praise of his show- claiming it was “Vladimir Putin’s favorite TV show. A couple of these guys are Putin advisers, I mean, top Putin advisers” 😳 mediamatters.org/blog/2017/01/1…
🤔⁉️🤔 RICO allows for prosecution of ALL individuals involved in a corrupt organization and could be indicted en masse for a wide range of criminal activity. Let’s say @FoxNews conspired w Prigozhins IRA - propaganda trolls and ‘value’ was exchanged...🤔 justice.gov/opa/pr/grand-j…
Read 13 tweets
For today's #TenThings, let's talk about MARKETING YOUR BOOK, especially as a debut.
1. There's
2. Nothing
3. In
4. Your
5. Power
6. That
7. Will
8. Make it a
9. Bestseller
10. Write the best possible book you can
Just kidding. Kinda? Let's talk about it.
The usual disclaimer applies: YMMV, my way is not the only way, everyone's journey is different. This advice is intended for new writers seeking traditional publication. I straight up can't speak to indie/self-publishing because I don't have experience there.
1. The key to all marketing endeavors is WRITING A GREAT BOOK. For real. A book that is compelling, beautifully written, and carefully revised will snag a passionate agent, sell to a quality publishing house in a bigger deal, and receive more marketing attention. Period.
Read 42 tweets
WIND THREAD

1)
Interest in the #solar thread was so strong that I decided to pull together some info on #wind as well. And actually use some #hashtags to make it easier to search.
So with that, on with some windy thoughts from a this particular blowhard:
2)
Like #solar, #wind power faces intermittency problems, so it MUST be paired w conventional power generation unless u r ok having your electricity supply die with the wind. This is particularly the case w old-style 40m turbines in many early-adopter locations like #PalmSprings
3)
Wind’s #sitingrestrictions r different from solar. #Turbines CAN b installed above crops.
Wind CANNOT b installed on slopes (winds r 2erratic, so things alternate between no power & snapped towers) nor above 10k feet (thin air = less force on the turbine blades).
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!