Berto Jongman Profile picture
Oct 1, 2020 16 tweets 34 min read Read on X

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Berto Jongman

Berto Jongman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BertoJongman100

Jan 4, 2022
Wie geinteresseerd is in nasleep van #J6 kan dit rapport lezen. Daar steek je meer van op dan die oppervlakkige reportage van @MariekeNOS voor @Nieuwsuur atlanticcouncil.org/in-depth-resea…
Heb je Lorenzo Vidino, een toponderzoeker, te pakken en gebruik je slechts twee qootjes. In je reportage ook helemaal niets over aanpassing van inlichtingendiensten en pogingen tot invoering nieuwe wetgeving om 'binnenlands terrorisme' vijand nummer 1 te maken.
In de reportage ook helemaal niets over de FBI provocaties en infiltranten tijdens #J6. In de reportage ook helemaal niets over de voortgang van de #J6_Commission. De berechting van de meer dan 700 aangehouden personen kwam er ook bekaaid vanaf.
Read 15 tweets
Jan 4, 2022
De vier elementen van een mass formation pychosis zijn de volgende: 1) een periode van langdurige isolatie; 2) onthouding van zaken waar mensen normaal gesproken van genieten; 3) een constante staat van opwinding en boosheid;
en tenslotte 4) Een enkelvoudige oplossing die wordt aangeboden door een gezaghebbende instantie. Jullie mogen zelf invullen in hoeverre deze vier elementen van toepassing zijn op de huidige situatie in Nederland en of we kunnen spreken van een #massa_psychose.
Read 5 tweets
Jan 3, 2022
Weetje: Nescio werd in 1918 getroffen door de Spaans griep en overleefde het maar net. In die tijd werd vooral de werkende mannelijke bevolking tussen de 20 en 40 jaar getroffen. In een tijd met weinig sociale voorzieningen bleven de kostwinners zolang mogelijk doorwerken.
Directeur Freese bedankte begin februari 1919 het OLVG voor de ' uitnemende wijze, waarop U dezen, zoo ernstigen zieken patient , er weer bovenop helpt geholpen' en schonk f 500,00 als dank. Nescio besefte dat hij als 'reutelend ding' in z'n bed gelegen had.
Toen ik in't ziekenhuis weer was bijgekomen en begreep dat ik bijna dood was geweest heb ik me voorgenomen, me nooit meer ergens zorgen over te maken. Als ik een volgende keer sterven moest wilde ik geen spijt hebben van verknoeiden tijd.
Read 11 tweets
Nov 29, 2021
'Het was overduidelijk, er waren lijkenzakken' #niet_in_journaal #nieuwsuur #Teletekst #China #Covid_19 #lab_leak_hypothesis
Waarom is geen enkele NL journalist op het idee gekomen om NL inlichtingenfunctionarissen aan de tand te voelen zoals Sharri Markson met MI6 en CIA functionarissen heeft gedaan?
Five_Eyes beschikken over HUMINT, SIGINT en andere bronnen dat zich een incident in het WIV heeft voorgedaan in de herfst van 2019.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(