Discover and read the best of Twitter Threads about #CoronaAlert

Most recents (11)

உலகம், இந்தியா மற்றும் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமானவர்கள் விவரம் #COVID2019 #CoronaUpdate #CoronaAlert #coronapandemic Image
உலகம், இந்தியா மற்றும் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமானவர்கள் விவரம் #COVID2019 #CoronaUpdate #CoronaAlert #coronapandemic Image
உலகம், இந்தியா மற்றும் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமானவர்கள் விவரம் #COVID2019 #CoronaUpdate #CoronaAlert #coronapandemic Image
Read 14 tweets
Mindful of requirements of people for a plumber or an electrician during the curfew period, the authorities in Sri Lanka, in charge of power supply and water supply & drainage, have devised a scheme of providing services.
The services, which is being implemented from 2day, 1/3
can be obtained by dialling 1939 for a plumber or 1987 for an electrician or 1910 for customers of Lanka Electricity Company Private Limited (LECO). The scheme has been prepared by the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL), Ceylon Electricity Board (CEB), 2/3
LECO and National Water Supply and Drainage Board (NWS&DB). Kudos to the SL authorities for having drawn up a scheme, which will be very useful to people of the country who are in the midst of ill-effects of #CoronaAlert
3/3.
Read 3 tweets
Here's the consolidated helpful links, phone numbers & details.

ℹ️ #CHENNAI COVID-19 HELP LINKS
🔗 many.link/tn-covid19 [single link to access all information]

#covid19 #TNAgainstCorona #21daylockdown #covid #CoronaAlert #CoronaUpdate Image
Sources: Official Twitter handles of TN Chief Minister @CMOTamilNadu, Greater Chennai Corporation @chennaicorp , Dr. Alby John IAS @albyjohnV, Chennai Police @chennaipolice_ & others. Note: Call helpline numbers only when needed. Stay Home & Stay Safe.
🆘 Helpline - Chennai Zone Wise 🏙️

Link -

Any issues or have any important queries, please call your respective Z.Os or RDCs and get it resolved.
Read 29 tweets
Remember, the chinese military school in Wuhan issued a “Lockdown Notice” on Jan 2nd, 2020. This lockdown was issued a FULL 18 days before the chinese communist party admitted to an epidemic. It’s now clear that the CCP was busy buying up all N95 masks and gear globally.
Read 3 tweets
(1)Hello all this is Dr. Saiprasath. Here to share some facts regarding the #management in Italy on #Coronavirus

The information available is low in India right now and we have no clue on what's happening there I searched for online resources and I found out a lecture.. #virus
(2).. by Professor Dr. Giacoma Grasselli one of the chief #doctor coordinating the response in crisis hit #Lombardy.

The source for the explanations given below is the following video a Norwegian Webinar in English meant to Educate doctors in #epidemiology and management...


(3) The first alarming case pertains to a man with less epidemiological significance, on probing found out that he had dinner with Chinese tourists *20 days back*. Doctors got suspicious tested for the virus and found it out. Given the large time....
Read 17 tweets
#BREAKING
"We're estimating 30 to 40 percent of Tehran's population will be infected with COVID-19 by March 20," says
Dr. Massoud Mardani, a member of #Iran's National Influenza Committee.

Farsi source: bit.ly/2VO296u

Tehran's population: ~12 million

#CoronaAlert
An expert based at the University of Toronto estimates that the current outbreak in Iran has reached up to 28,000 cases and the numbers will rise.
#Iran
#coronavirus
washingtonpost.com/world/middle_e…
Iranian Health Ministry spox tweeted this sketch tracking the #CoronavirusOutbreak in #Iran with Qom as the country's epicenter.

Me:
-Official stats of 92 deaths & 2,922 infections are a joke
-God knows how many countries have COVID-19 cases arriving from Iran

#coronavirus
Read 3 tweets
@narendramodi It'd be useful to have a centralized (govt) twitter handle (& dashboard on portal) tracking #coronavirusindia so that correct data is available to all Indians at any given time, panic is reduced, & measures taken or expedited where necessary.
@MoHFW_INDIA @NITIAayog #CoronaAlert
@narendramodi @MoHFW_INDIA @NITIAayog + #Covid19 & #lockdown is a #Chakravyuh we've all entered. Whether we emerge as Arjuna or Abhimanyu will depend on how accessible, how well-informed, how well-managed our #exit plan is.
The world over.

@drharshvardhan @capt_amarinder @Naveen_Odisha @amitabhk87 @WHO @OfficeofUT
@narendramodi @MoHFW_INDIA @NITIAayog @drharshvardhan @amitabhk87 +Honble @PMOIndia is a rolemodel & we tend2 copy what he does, how he conducts himself.

Alarming & highly negligent of those who designed & released the "Dear Farmers" newspaper ad (incl #DAVP @MIB_India) with a pic of PM in a "mask" with nose exposed!

@ICMRDELHI #AatmaNirbhar ImageImage
Read 6 tweets
Thread on #Coronavirus
What are the symptoms of the new coronavirus?
Here's how you could catch #covid_19
According to CDC ,the symptoms include fever , coughing , shortness of breath , Exhaustion & Fatigue .
1/n
#CoronaOutbreak #CoronaAlert
livescience.com/coronavirus-sy…
If you have the coronavirus, how long before symptoms show up?
#Coronavirus basics
The novel coronavirus, now called SARS-CoV-2, causes the disease #covid_19. The virus was first identified in Wuhan, China 0
livescience.com/coronavirus-in…
#CoronaOutbreak
To reduce your risk from the new #coronavirus:
-avoid traveling if you have a fever/cough
-if you become sick while on a flight, inform the crew immediately
-if you cough/sneeze, do it into your sleeve or use a tissue
-if you feel unwell, stay at home & call your doctor via @WHO
Read 10 tweets
#CoronaAlert : Few good points which are against Corona in India.
1. Temp is rising which make this virus killed.
2. Any mask can work instead running for N95.
3. Virus remains on metal for 12 hrs so do wash ur hands with soap.

Continue
4. Virus on fabric remains for 9 hrs so washing clothes or exposing to sun for 2 hrs will kill it.
5. On Hand it remains for 10 mins so putting an alcoholic sanitizer in pocket will work.
6. Virus exposed 27℃ + will kill it and not last long in Hot regions.

Continue
7. Avoid icecream or eating cold will be important
8. Gargle with warn water or salt water kill tonsils germs will prevent them leaking to lungs.
9. Follow basic issued by various advisories will help.

#coronavirusindia
#CoronavirusReachesDelhi
#CoronaOutbreak
Read 5 tweets
Read 200 tweets
The new year begins and I usher into a scientific journey where I shall be challenging myself with scientific quest and reviewing a scientific article/blog/interview/technique or facts on a daily basis. (or at least try😉) #365DaysOfScience
Let the journey begin.
The most cited article (over 300,000 times) is the @jbiolchem paper for a technique to estimate protein concentration in a solution. The paper is "Protein measurement with the folin phenol reagent".
#365DaysOfScience
Image: @nature Image
Yes, the classic Lowry's method was published in May 1951. This is a colourimetric assay which gives an estimation of the amount of protein based on a standard curve obtained from a protein of known concentration (usually BSA).
#365DaysOfScience
Read 833 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!