Discover and read the best of Twitter Threads about #keralafloods

Most recents (22)

ആരാണ് കേരളത്തിലെ വെള്ള പൊക്കത്തിനും കെടുതിക്കും ഉത്തരവാദികൾ

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച പ്രദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വ്യൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച്
#KeralaRains #KeralaFloods
#KeralaManmadeFloods
1/n
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ വനം - പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയാണ്പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതിവിദഗ്ദ്ധ സമിതി (വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഇക്കോളജി എക്സ്പർട്ട് പാനൽ - WGEEP). ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മേഖലകളിലെ 14 വിദഗ്ദ്ധർ അടങ്ങിയ ഈ സമിതി 2/n
തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്, അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ പേരിൽ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്
2010 മാർച്ചിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വനം - പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയറാം രമേഷ് ആണ് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് 3/n
@BJP4Keralam @ShobhaBJP
Read 76 tweets
The Swarajya CEO is defending the indefensible step of the centre to deprive #Kerala of flood relief assistance. He says Kerala didn't have floods in 2019. So, it doesn't deserve any relief from the centre. In this thread, I shall try to show how wrong he is. #KeralaFloods 1/n
The actual rainfall received in Kerala during the South-West monsoon season (1 June to 30 Sept 2019) was 2300.2 mm as against the normal rainfall of 2038.7 mm (+12.8 per cent departure from normal). 2/n ...
Though the monsoon was delayed, there was an extreme rainfall event between 8th and 10th of August 2019. As a result, Kerala received large excess (+123%) rainfall during August 2019. In August 2018, it was only +96% excess rainfall than the normal. 3/n ...
Read 12 tweets
We've been seeing -- and continue to see -- heavy rains, flood and landslide in August. Is this the 'new normal' and is India ready for it? Short thread from the ET Magazine cover story (Link: ecoti.in/DgN_hb ) 1/n
Scientists are loathe to ascribe one particular event, like one particular flood, to climate change. But what they do say, based on data so far, is that:
1. Days with moderate rainfall are decreasing, days with heavy to very heavy rainfall are increasing 2/n
2. Due to global warming, the atmosphere's capacity to hold moisture and the rate of absorption of moisture are increasing. This means that combined with the formation of a low pressure system (which is normal), when it rains, it pours 3/n
Read 8 tweets
Read 423 tweets
Thread 👇🏽

What a year it’s been for the Indian media -- resignations at ABP News, Cobrapost’s stinging Big Media, #MeToo and, of course, prime-time propaganda that played out as news.

Here’s a look back through some pieces on @newslaundry .
There was the annual Bhima Koregaon celebration with which came the annual reminder why Big Media either doesn't get caste or refuses to get it. newslaundry.com/2018/01/05/bhi…
.@thetribunechd came up with an excellent story on #Aadhar breach and was served an FIR for its pains.
newslaundry.com/2018/01/08/uid…
Read 25 tweets
#Thread During #KeralaFloods many of the people lost their crucial documents. It was a big mess to recover these documents since they don't even remember the document no. Hence, Kerala IT department came up with an API architecture to retrieve the documents. (1/n) Image
The idea was generated jointly by IT secretary M.Sivasankar and KSUM CEO Saji Gopinath. The target was to retrieve the documents by taking the basic inpit values known to the public. It startes working last day (2/n) Image
Incase of Aadhaar, govt will take your biometrics as the input value to generate E-Aadhaar if one doesn't remember the ID number. This will be pushed into Digilocker account created. Also will get a print out for free of cost. (3/n) Image
Read 10 tweets
#Thread Here's an incredible story about a young man who was busy with loading and unloading in #KeralaFloods relief centres. Only days later people came to know that he was none other than, Kannan Gopinathan, the Collector of Dadra & Nagar Haveli! (1/n)
He travelled in KSRTC buses and covered 5 districts in 10 days without revealing identity. He took leave for serving his homeland in the time of crisis. Kannan is a native of Kottayam. Even his relatives were not aware of his unofficial visit! (2/n)
It was only after Eranakulam Collector Y.Safirulla's visit to centre at KBPS press, the volunteers of the camp came to know that the guy who was helping in loading goods was an IAS officer! (3/n)
Read 9 tweets
IMD started issuing alerts "be prepared" from August 8! "For action" was issued on August 9.

At least glad that IMD admitted that their alerts were that close.

Also thank you for not claiming that they have issued alerts for "extreme rainfall" and only "heavy rainfall" then
I scanned all those reports of this regional office issued. NOWHERE I SEEN AN EXTREME RAINFALL EVENT ALERT. Each Monsoon season IMD used to issue HEAVY TO VERY HEAVY RAINFALL alerts and small reservoirs used to spill and the spate will be comfortably negotiated by the rivers
Please understand the nuances. We can negotiate a heavy rainfall event, whatever allowances in the dams and river channels are sufficient to negotiate that one. You will see some flooding, may be a knee deep one & dams spill w/o any problems
Read 25 tweets
#Thread #KeralaFloods Detailed thread to document the historic efforts of various online groups in rescue and relief operations. Trust me, Whatsapp and Google sheets were the powerful weapons we had. Pic: An online control room set by NRKs in house at Abu Dhabi (1/n)
It was the time we truly realised the power of social media and instant messaging services with regard to disaster management. Many were stranded on roof-tops without any other contact to the world other than their mobile phones. Whatsapp brilliantly solved the issue. (2/n)
Before going in detail let me point out the problem statements. 1) Govt issued some helpline numbers but most of them were busy with numerous calls 2) Thousands of SOS requests flooded in social media which were not addressed in a systematic manner, hence turned spams (3/n)
Read 28 tweets
It's not rain..Blaming it on opening of Dams...

See the rainfall in mm in KSEB dams between 14 to 17 of August 2018

#KeralaFloods
This is almost one third of the total rainfall Kerala used to receive for an entire year!

But blame it on dams!!
14 means 14/08/2018
15 means 15/08/2018

They are not 2014 or 2015

And great IMD was clueless about this extreme rainfall which poured in this 4 days between 14-17 August 2018!!

800 mm to 950 mm.

Can you believe it?

It's all in public domain too
Read 3 tweets
#ThreadAlert
#KeralaFloods #KeralaFloodRelief
#Kerala #RebuildKerala #rebuildingkerala

Fighting the flood

A handy list from Society for Emergency Medicine - India

Prepared by Dr. Danish

Your house isn't your home anymore...

But let us help each other to rebuild...
1. Enter your hiuse at moening itseld when there is daylight.
2. Do not take children and elderly when you enter your house for the first time.

3. While entering make sure to wear thick boots or shoes as most common injury is trauma from sharp objects.
Read 31 tweets
#Thread Went to Vizhinjam coast to meet the fishermen who took part in rescue mission in #KeralaFloods . We were filled with positive energy and happiness hearing their experiences (1/n)
We dedicated almost 2 pages for celebrating their mission.On Thursday 8.10 pm Fr.Justin Judin,vicar of Vizhinjam church announced the requirement for boats through public announcement system. In 20 minutes almost 50 boats and 100 fishermen were assembled. Military like formation!
Just see the Engine fan of a fishing boat which participated in the #KeralaFloods rescue mission. Most of the boats are damaged and they won't be able to go to sea for a while. I was blown away by their sacrifice (3/n)
Read 25 tweets
Implement Gadgil panel report: BJP (2013) thehindu.com/todays-paper/t… | BJP State unit president V. Muraleedharan has said that his party wanted the Madhav Gadgil committee report on Western Ghats conservation to be implemented instead of the K. Kasturirangan report
‘The protests over the Centre’s move to implement the Kasturirangan report are politically motivated. They are being orchestrated to disrupt the Sabrimala pilgrimage.’
Blood will spill, warns Catholic Bishop (2013) dailypioneer.com/nation/blood-w… | Mar Remegiose Inchananiyil, Bishop of the Thamarassery Diocese of the Catholic Church in northern Kerala warned the Central and State Governments on Thursday that “blood will spill”
Read 22 tweets
I am really unhappy with the way a section of the society conducted itself, including verified accounts during #keralafloods. This is a time of introspection or bonding, not blind hate. I beg everyone not to consider any of these persons seriously over any topic down the line.
Let me post a few of these. No country can survive with such a level of hate. It's up to you to decide whether you want to build the country or widen the fault lines. And remember, with power comes responsibility.
Comparing cross-govt interactions with a calamity. @DeShobhaa, what are you implying by this?
Read 35 tweets
Kerala is striving together as a fraternity to overcome the catastrophic flood. However, we have noticed that some are trying to malign this great effort with misinformation in the form of fake messages on social media. #KeralaFloods
Police have been instructed to take strict measures against such cyber offenders. Also Spotted some fraudulent messages/posters with altered CMDRF account numbers as well.
Kerala is exhibiting monumental strength to bounce back from this tragedy, and anyone who is trying to disrupt it will face serious consequences.
Read 6 tweets
#KeralaFloods might hv an astral connection, as it is believed #Kerala d land of #vamana celebrates every yr #Onam around this time, Onam falls on d birth #constellation of vamana i.e #Shravana nakshtra in which we had d longest total lunar eclipse of this century on 27/28 July
Like at a personal level for one who is born or associated with shravana constellation or Nakshtra d #Eclipse affects individually similarly it affects a region in this case #kerala at a mundane level astrally on human affairs that runs across d southern belt of #westernghats
Also #Kerala is a land blessed by d #serpents & d reason for its fertility is directly related to d blessings bestowed by #Nagas on #Parasurama in a barren land infested with sea salt, hence not respecting d blessings by cutting down forests on large scale in d name of developmnt
Read 7 tweets
1)Front Page of Guardian (UK), Sat 18 Aug
2)Front Page of The Straits Times (Singapore), Sat 18 Aug
3)Front Page of @gulf_news (Dubai), Sat 18 Aug
4)Front Page of @timesofindia (India), Sat 18 Aug

International Newspapers have #KeralaFloods on Front page, while TOI has no news.
Similarly the Front pages of Times Group owned newspapers ( The Economic Times, Vijaya Karnataka and Navbharat Times) had no news about Kerala Floods on Sat 18 Aug.

Times of India then has the Audacity to mock Kerala through a Cartoon.

Such a Beautiful Newspaper.
The Hindu, HT, Telegraph, Deccan Chronicle had news about Kerala News on its Front page on Sat 18 Aug

TOI gave the news on a Front flap. Nice.
Read 5 tweets
Forget the "national media". The nation's medium is WhatsApp.
Please feel free to use this image and forward far and wide (link redirects to CM's Disaster Relief Fund).
Please RT. #KeralaFloods
Here is another image with the request text embedded in it. Just save image / download, and send to your whatsapp groups. Please RT. #KeralaFloods
Here's the text I am using in sending Whatsapp messages (use with images above):

Dear Friends, Kerala is reeling under possibly the worst natural disaster and floods in a century. Please help by donating your money and time in this hour of need. bit.ly/helpkerala 🙏
Read 6 tweets
#KeralaFloods #Monsoon2018 Its time weather enthusiasts recall the peculiar cloud formation seen throughout South India on 27-28 Feb 2018. Its impact date starts on 8th August. Read my blog posted then jayasreeweatherblog.wordpress.com/2018/02/12/cru… @parthasri201475 @ChennaiRains @RainStorm_TN @jnmet
Read 3 tweets
Please donate generously to the CM's distress fund. All UPI addresses and QR codes can be found on the link below. - donation.cmdrf.kerala.gov.in/#donation #KeralaFloods
If you prefer donating via Paytm, here's a direct link to the account. #Donate #KeralaFloods

m.p-y.tm/Kerala-CMDRF
3. You can also buy supplies directly from Amazon for the wishlists set up by NGOs like Goonj, habitat for humanity, and world vision India. Open the Amazon app, click on the banner and buy stuff for the NGO of your choice. #KeralaFloods #Donate
Read 7 tweets
It started heavily even in Thiruvananthapuram. Heard that Mudirapuzha arm of Periyar receiving heavy rainfall and Madupetty Dam shutters are opened. Mullaperiyar is at 136.60 ft at 12noon today. #KeralaFloods
The water from Madupetty Dam will flow through Munnar to Kallarkutty and Lower Periyar Dams and will join Bhoothankettu Barrage in Periyar River..
Mudirapuzha arm of Periyar is used to receive heavy rainfall. This sub basin along with Mullaperiyar catchment created great havocs in 1924 and 1961 floods.
Read 148 tweets
Red alert issued as the water-level in Idamalayar dam has swelled. KSEB has informed that the shutter gates of Idamalayar dam will be opened at 6 AM tomorrow. People living on the banks of river Periyar must exercise caution. However this is no cause for panic.
If the water-level rises up to 170 m before 6 am tomorrow (9-8-2018), then one shutter will be operated to release 82 cumecs of water. The increase in water level from this release will be limited and is estimated to be contained within the river banks.
The Ernakulam district collector has informed that all necessary preparations have been made. Updates will be provided through his facebook page, facebook.com/dcekm/
Read 34 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!