Discover and read the best of Twitter Threads about #realnews

Most recents (9)

Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης, ανά πάσα στιγμή, των χωρικών της υδάτων στα 12 ν. μ. στη βάση των διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. #Realnews
Εξίσου σαφής έχει καταστεί η πρόθεσή μας να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένου ή κεκτημένου. #Realnews
Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής: δεν επιδιώκει τη στρατιωτικοποίηση της κατάστασης και την πολεμική αναμέτρηση, αλλά παράλληλα, είναι δεδομένη τόσο η βούληση όσο και η ικανότητα της χώρας να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία. Πρόκειται για συνταγματική υποχρέωση. #Realnews
Read 12 tweets
For fake news peddlers, Imperial College London stats show R value is below 1. This means every infected person is infecting less than 1 person, i.e. the curve is flattening.
#Pakistan #COVID19 #RealNews
epaper.dawn.com/DetailNews.php…
What does this mean? It means less people are getting infected daily. Would we have to test at the same levels? Of course not. Are suspected cases being tested? Of course. Are actual infections higher? Yes as in every country. Could there be a 2nd wave? It is possible
Can weather affect it? Too early to tell. There are many hypotheses. What is the surest way to reduce infection risk? Avoid gatherings, wash hands wish soap before rouching face or wounds, wear a mask!
Read 13 tweets
1) "A TRUE HELLYWOOD STORY" by: Mike Pack

Someone recently asked me what it was like to "Awaken" in Hellywood. That's a great question! So, I figured I'd jump on the answer, in more of a Cliff Note type of thread.
2) I graduated college in 1995 & I got a job at "The Jenny Jones Show" in Chicago. I spent 8 years there and worked my way up to become a Senior Producer. The show was the cancelled in 03' to make "TV Real Estate Space" for Ellen Degeneres. (Audience Boos)
3) "Shock-Talk" demanded many 100 hr work weeks & signing slave contracts to Warner Bros/Telepictures. Your Soul was the receipt a sizeable "Talk Show" paycheck. Not sure why they're called Talk Shows. We prepped our guests to scream & shout at each other for 42 min. of air.
Read 37 tweets
@sunbugg @PoloAGoGo1 I'll try to make my story quick. 2013-14 Got red hot and created 5 tv shows in a row that went to prime time cable signed terrible deals. Work for hire, then 5K bonus if I sold to air. made company over ten mill in profits and they sold to china company. By 2015...
@sunbugg @PoloAGoGo1 2015, A girl I was interested invited me to a party at Jared Letos house. I was a big fan of his band. She warned me that it may get weird because he likes young women, as in teenagers. I freaked out and declined her offer. I can't prove that he's into teen girls...
@sunbugg @PoloAGoGo1 but I sure wasn't willing to schlepp over there to find out. I was going broke at this point. Saw a youtube clip pop up about "The Clinton Body Count." (It's way more than 45 deaths btw). I was shocked. Then researched illuminati, occult cabal and it's correlation to DS...
Read 14 tweets
He Could Have Seen What Was Coming: Behind Trump’s Failure on the Virus - The New York Times nytimes.com/2020/04/11/us/…
This is a MUST READ, some excerpts are below:
.@SecAzar publicly announced in February that the government was establishing a “surveillance” system in five American cities to measure the spread of the virus and enable experts to project the next hot spots. It was delayed for weeks.
Read 25 tweets
SWEDEN BOMBING CRISIS🇸🇪

We now have the statistics for explosions in 2019.

- A whopping 257 bombings.

That is a 60% increase from the year before.

This is actually INSANE.

This is like a war zone.

Please share - Why isn't this bigger news???

😩😩😩
I have been reporting on this for years.

In the beginning people from the left made fun of me and claimed I was making things up

I was not making things up

Now the situation in Sweden is unbearable, with 257 bombings in such a small country

My reporting was correct all along!
To put this into perspective.

Sweden is a small country, only 10 million people.

With 257 bombings in one year.

If that had happened in the USA, it would equal over 8300 bombings in one year.

Let that sink in.

The military would have been on the streets.
Read 6 tweets
I forewarn anyone reading this article:

There are some of the most graphic images of atrocities committed by Islam against children inside (there is a warning message before images)
They include Nigerians burnt alive, their bodies disembowled, beheaded... But it has to be shown.
Inside the article is a journey discovering the hypocrisy of #BigTech & Mainstream Media.
Example:
Fulani Herdsmen of Nigeria are a radical Islamic extremist group responsible for the murder of tens of thousands of Christians.
Google/Wiki show HAPPY pics- they are MURDERERS.
Read 13 tweets
Prime example of people speculating online and misinformation being spread about the tragedy in Toronto... 1/3
Police did NOT say the driver of the van had a gun. No authority has called is an act of "terrorism" either... 2/3
Check. Your. Sources. #RealNews #Journalism
Read 3 tweets
We’re nine months into Newsroom Reinvention, and it’s hard not to be impressed by the incredible local journalism we’re seeing in the 30 newsrooms that make up @McClatchy.
More people than ever before are reading and relying on @McClatchy journalism. Unique visitors are up about 20 percent this year -- even more if you include @AppleNews and @GooglePlay. That’s impressive, even more so considering the financial pressures our industry faces.
With Newsroom Reinvention, we set out to ensure that we’re using our most precious resource -- the time and talents of our journalists -- to produce work that’s essential to the communities we serve.
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!