Discover and read the best of Twitter Threads about #shiva

Most recents (9)

ஓம் சோமேஸ்வராய நமஹ...
ஓம் சோமேஸ்வராய நமஹ...
🙏🚩🔥
சாயா சோமேஸ்வரர் ஆலயம், தெலுங்கானா.
#RT #Someshwara #Shiva

சாயா சோமேஸ்வரர் கோயில் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள மிகப் பழைமை வாய்ந்த சிவன் கோயில் ஆகும்.
10ம் நூற்றாண்டில் கன்டூர் சோழர்களால் கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலில் ஃ வடிவில் மூன்று கருவறைகள் உள்ளது.

லிங்க கருவறை 1
இங்குள்ள லிங்கத்திற்கு பின்புறம் ஒரு தூணின் நிழல் விழுகிறது. நிழலில் என்ன அதிசயம் என்றால், காலைமுதல் மாலை வரை அந்த நிழல் நகர்வதே கிடையாது.
அதோடு இரவு நேரத்தில் கூட அந்த நிழல் மறைவதே கிடையாது. பொதுவாக சூரியன் நகர நகர நிழலும் நகர்ந்துகொண்டே போகும் அது தான் உலக நியதி. அனால் இங்கு சூரியன் உதித்ததில் இருந்து மறையும் வரை அந்த நிழல் நகராமல் ஒரே இடத்தில உள்ளது. இந்த கருவறைக்கு முன்பு நான்கு தூண்கள் உள்ளன.
Read 9 tweets
🙏ஓம் நமசிவாய🙏
#Kedarnath #shiva #science #RT
கேதார்நாத் கோவில் வெள்ளம் மற்றும் 400 ஆண்டுகள் பனிப்பொழிவில் இருந்து எப்படி மீண்டது.
தெய்வீக வளமா அல்லது தொன்மையான இந்திய பொறியியலா? எந்த வழியில், சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில் காலங்கள் மற்றும் இயற்க்கை சோதனையை பிழைத்தது.
👇
கேதார்நாத்தின் காட்சி அழகிய மந்தாகினி நதி, பனிச்சறுக்கு மலைகள், காடுகள் மற்றும் மயக்கமடையவைக்கும் காட்சிகள் ஆகியவற்றால் ஆனது, கேதார்நாத் பயணிகளுக்கு ஆழ்ந்த ஆன்மீக அனுபவமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு வருடமும் ஆயிரக்கணக்கான ஹிந்து யாத்ரீகர்கள் சிவனின் ஆசீர்வதத்திற்காக ஆலயத்திற்கு வருகின்றனர்.
கேதார்நாத் கதை

கேதார்நாத் கோவிலின் தோற்றம் பற்றி பல்வேறு பதிப்புகள் உள்ளன. 8 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆதி சங்கராச்சார்யர் கட்டப்பட்டதாக சிலர் கூறுகின்றனர். மற்ற பதிப்புகள் 2 வது நூற்றாண்டில் மால்வாவின் ராஜ போஜோவால் கட்டப்பட்டது என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன ஊக்கமளித்தது?
Read 18 tweets
On a serious note:
Tuesday is my father's 2nd yahrzeit
Sunday 4/21 was the 2y anniversary of his death.

In reflecting back, I have some thoughts for #medtwitter, #Jews and the general public...
1/

#death #dying #grief #PalliativeCare #medicine
1. Condolence notes just need to say, "I am thinking of you" or "I was sorry to hear your news" or "I am sorry for your loss."

Don't overthink it, and don't offer false platitudes. Send your note or make your call, and the person who is #mourning knows you care.
2/
2. Show up.
For #shiva, for #kaddish. The first week, there's a lot of people around in a #Jewish house of mourning. Then everyone goes home, and we are left alone.
Offer to go to lunch. Bring dinner. Take a walk.
Join us in shul. Kaddish that first time in services was hard.
3/
Read 14 tweets
HAPPY VALENTINES DAY! ❤️❤️❤️

NEW THREAD:

Does P = [P]ALLADISM???

P = C
The “Chair” Serves the Master
Who is the Master??? 🤔

DOWN THE RABBITHOLE WE GO!!

#QAnon #WWG1WGA @realDonaldTrump @GenFlynn #EuropeanImperialism #NWO
👉🏻sites.google.com/site/memphismi…
2/ Most People are familiar with Albert Pikes 3 World Wars... I will attach the information for those who do not know... The Hidden Agenda is World Domination #NWO & #Luciferianism (we’ll get into that a bit later) #FreeMasons #Satanism #QAnon
👉🏻usa-the-republic.com/illuminati/Alb…
3/ Members of The #PalladianRite are obsessed with #Occultism
They communicate with Spirits called
⚡️⚡️#Illuminati (#Demons?)
When a Member becomes #Illuminated he is called an #Illuminatus (#DemonPossessed?)
Collectively they Call themselves “Masters of the Temple” ⚡️⚡️
Read 48 tweets
"I shall leave my dreams in their argent air,
For in a raiment of gold and blue
There shall move on the earth embodied and fair
The living truth of you..."

#A_Gods_Labour
#SriAurobindo
#MahaSamadhi

(Art: Unknown)
"Storm is the dance of the locks of the God assenting to greatness..

Veiled in events he lives and working disguised in the mortal
Builds our strength by pain, and an empire is born out of ruins..”

#Illion
#SriAurobindo
#VijayDiwas
#Bangladesh

(Art: Leslie Abraham)
"Yet all we dream and hope are memories treasured,
Are forecasts we misspell,
But of what life or scene he who has measured
The boundless heavens can tell.."

#Rebirth
#SriAurobindo
#WinterSolstice

(Art: KaalChakra, Konark Sun temple)
Read 22 tweets
प्रणाम - रघु राम की नगरी अयोध्या से।

#travel #Ayodhya
Journey of #Ayodhya begins with Litti Chokha at Guptaar Ghat #travel #vegetarian #incredibleindia
Sri Ram Paduka at Guptargarhi or Chakrahari Tirth at #Ayodhya #travel #indology
Read 43 tweets
Beyond the Veil - The #Ayyappan Sankalpa — A Long Thread !
The #SabarimalaTemple is many centuries-old and hosts an ancient deity, Sastha — #Ayyappan the main Vigraha (idol) of the temple, the deity is worshipped in the form of a Naishtika Brahmachari
This temple is not a prayer hall but is an energy centre; the Vigraha of #Ayyappan is not the representation of a God who is omnipresent, but as a source of energy (Chaithanya) from a mystical dimension.
Read 58 tweets
Historical Buddhist statue at the Mes Aynak site in #Kabul, #Afghanistan, #Buddhism
Centuries old "Ekamukhalinga " ( Lord Shiva) in #Afghanistan , now in #Kabul Museum !
#Hinduism
Read 79 tweets
1/ Manu (The progenitor of Humankind)
All different races of Mankind are derived from Manu and Shradha. The current Manu is Vaivasvata Manu.
2/ The word Manu literary means man but it is a title given to the progenitor of mankind. According to Hindu Puranas there are many kalpas (One day of Lord Brahma the creator) and each Kalpa has 14 manvantara and each manvatara has one manu. So basically each Kalpa has 14 Manus.
3/ The current manu of the present manvantara is Shraddhadeva or Vaivasvata Manu of this current Kalpa. He is the son of Vivasvat (Probably Surya) and is therefore also known as Manu-vaivasvata.
Read 155 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!