Discover and read the best of Twitter Threads about #KLIMAAT

Most recents (22)

Hier volgt een lijst met Tweede Kamerleden die op 14-09-2022 stemden vóór invoering van de #pandemiewet, zodat het kabinet onder het mom van een dreigende ramp m.b.t. #volksgezondheid of #klimaat, buiten het parlement om noodmaatregelen kan opleggen aan alle burgers. Draadje! Image
Sophie Hermans (#VVD) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Jan Paternotte (#D66) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Read 46 tweets
Deze Eerste Kamerleden hebben ervoor gezorgd dat de #pandemiewet is aangenomen. Nu kan het kabinet onder het mom van een dreigende ramp m.b.t. #volksgezondheid of #klimaat, buiten het parlement om noodmaatregelen opleggen aan alle burgers. Draadje. 👇

Annemarie Jorritsma (#VVD) Image
Boris Dittrich (#D66) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Ben Knapen (#CDA) stemde voor de invoering van de totalitaire #pandemiewet. Image
Read 34 tweets
Met het oog op slim gebruik van dynamische energietarieven heb ik een test gedaan. Zou een #koelkast slechts een paar uur per dag kunnen werken tijdens goedkope of gratis uren? Zou de inhoud koel genoeg blijven? #energie #klimaat 1/11 Image
De koelkast is een van de grote energieverslinders in huis. Het zou flink schelen als de kosten daarvan zouden wegvallen. Goedkope uren zijn ook milieuvriendelijke uren: die zijn goedkoop door groot aanbod van #zon en #wind 2/11
Wij hebben toevallig dit koelkastje dat we lang niet altijd gebruiken. Test 1 was het ding aanzetten met een thermometer erin tot een temperatuur van 3 graden werd bereikt. Dat kostte twee uur. Daarna ging de stekker eruit. 3/11 Image
Read 13 tweets
1)🔎 Kerkgenootschap waarbij het lijkt alsof de geloofsovertuiging overeenkomt,met de #WEF #SDGs van #Agenda2030, ofwel de doelen worden meegenomen/behandeld vanuit kerkelijk perspectief, of ze mengen opzettelijk de SDGs met het geloof. De Remonstranten. #D66 #VVD #uitpluizen
2)🔎 Thema's vd #TheGreatReset en volgens #Agenda2030. Ik zag #D66-ers, #VVD-ers en beleidsmedew in het ledenbestand en #Kaag was te gast. Ze werken naar 2030 toe en hebben daarvoor een werkgroep aangesteld. Ik ga de agendapunten en personen linken. (Christa Anbeek #MtF?)
3) Zo kwam ik hierop: In 2010 ontving het Remonstranten Broederschap de Bob Angelo Penning vh COC.
In 2013 werd de Penning uitgereikt aan Carolien vd Lagemaat, Transgenderbeweging. Zij had invloed op de inwerkingtreding vd Transgenderwet,zij zit bij de #VVD en de Remonstranten
Read 20 tweets
Ongezonde voeding zorgt voor ruim 8% van de Nederlandse ziektelast, ofwel 6 miljard euro op jaarbasis. De kosten gaan sterk toenemen. Want steeds meer mensen worden eerder chronisch ziek, maar ze worden wel ouder. #voedingsbodem #feitenopeenrij 1/7 🧵
Bron RIVM, Statline CBS Image
Er is een kostbare feedbackloop van #gezondheid naar milieu & #klimaat. De NL gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 11 Mton CO2 uitstoot. Dus ongezond eten levert behalve duurdere zorg, ook meer klimaatverandering mét de bijkomende kosten. 2/7 🧵Bron: LancetPlanetHealth
Supermarkten spelen een grote rol in de keuze van ons dieet. Bijna 80 % van de eetbare producten in de supermarkt komen niet voor in de Schijf van Vijf. 3/7 🧵
Bron WUR
Read 7 tweets
Het aantal boerenbedrijven is de afgelopen 20 jaar bijna gehalveerd. De overgebleven bedrijven werden gemiddeld steeds groter. Bron CBS 1/5🧵 #feitenopeenrij #voedingsbodem
Ondanks schaalvergroting en exportfunctie, is het aandeel van de boerensector in het bruto nationaal product sinds 1995 van 3% naar 1% gedaald. 2/5🧵CBS cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…
Deze trend geldt ook voor veehouderijen: het aantal dieren per bedrijf neemt toe, maar steeds meer boeren verdwijnen. Tussen 2017 en 2021 is het aantal megastallen met 25% gestegen. Bron WUR / CBS 3/5🧵
Read 5 tweets
Een (ietwat lang uitgevallen) draadje over het #boerenleven. 🧵
Dat leven is al lang niet meer zo romantisch als ons wordt voorgehouden. In programma's als BZV of in reclames wordt de boer neergezet als een ware held die onze levens redt met zijn voedsel. #boeren 1/35
Dat imago is voor een groot deel onjuist, de praktijk is grimmiger. De hardwerkende boer die met zijn riek over zijn akkers wandelt terwijl de zon opkomt, of zijn tevreden koeien met de hand melkt, zijn beelden uit een ver verleden. 2/35
Op de pakken vla en verpakkingen met vlees worden ons blije koeien getoond, in een landschap vol met bloemen. Deze prachtige, aantrekkelijke beelden worden ons niet zomaar gepresenteerd. Daar zit een reden achter. Die reden is de gemonopoliseerde geldmachine van Big Agro. 3/35
Read 37 tweets
1/ Waarom klimaat- en milieuvriendelijke #gascentrales superieur zijn aan #biomassacentrales als het gaat om #klimaat-impact en #vervuiling. Een draadje. 👇
2/ #Biomassacentrales worden vaak gepromoot als een "schone" energiebron, maar in werkelijkheid stoten ze aanzienlijke hoeveelheden #CO2 uit. Volgens een studie van de #EU stoten #biomassacentrales vaak zelfs meer #CO2 uit dan kolen- of gascentrales!
3/ Het kappen van #bomen voor #biomassa betekent ook dat er minder bomen zijn om #CO2 op te nemen. Bovendien kost het produceren van pellets of chips voor #biomassa veel energie en creëert het extra uitstoot van broeikasgassen.
Read 10 tweets
28 januari 2023

🧵 Lijst van deelnemende organisaties en hun directeuren aan de klimaatdemonstratie in #DenHaag

#Klimaatactivisten #demonstratie

Bron ⬇️

greenpeace.org/nl/greenpeace/…
🧵 Lijst van deelnemende organisaties en hun directeuren aan de klimaatdemonstratie in #DenHaag

#klimaatactivisten #demonstratie
🧵 Lijst van deelnemende organisaties en hun directeuren aan de klimaatdemonstratie in #DenHaag

#klimaatactivisten #demonstratie
Read 16 tweets
Beste Tweede Kamerleden, wij willen u erop attenderen dat de Groene Stoker, welke vandaag een petitie komt aanbieden, geen burgerinitiatief is (hetgeen zij wel pretenderen te zijn) maar opgericht én gefinancierd is door de kachelbranche! #misleiding @Kauthar_
(1/7)
Deze zogenaamde ‘burgerorganisatie’ is opgezet en langdurig bestuurd door ondernemers uit de kachelbranche (bron: KvK). De financiering is niet transparant. #astroturfing

nl.wikipedia.org/wiki/Astroturf…

@HabtamudeHoop @SandraBeckerman @kbhagen @Pieter_Grinwis
(2/7)
In de jaren dat Stichting HoutrookVrij deelnam aan het Platform Houtrook en Gezondheid kreeg het ministerie Infrastructuur en Waterstaat het nauwelijks voor elkaar houtstokers te vinden die deel wilden nemen aan de dialoog. Houtstokers waren niet georganiseerd. Maar toen..
(3/7)
Read 12 tweets
Op dit moment debatteert de Eerste Kamer over #CETA. Bij dit soort handelsverdragen is het zaak om op de kleine lettertjes te letten. Die zijn in dit verdrag problematisch. Daarom roepen we de Eerste Kamer de rechtstaat te beschermen - #StemCETAweg bnnvara.nl/joop/artikelen… (1/4)
Het democratische systeem in ons land en in de Europese Unie, is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Transparante en toegankelijke besluitvorming zijn zwaar bevochten en essentiele peilers. #CETA fietst daar, als we nu niet heel goed opletten, dwars doorheen (2/4)
Zowel het #ICS als de schimmige 'technische' commissies die #CETA onder Artikel 26 in leven roept, zijn een bedreiging voor ons democratisch proces en ons rechtssysteem, zowel in Nederland and in Europa, zie bothends.org/en/Whats-new/P… (3/4)
Read 4 tweets
Het debat over #CETA toont aan dat dit soort handelsverdragen vereisen dat we de kleine lettertjes héél serieus nemen. Een verdrag waar jaren over onderhandeld is, is niet in 1 tweet te vangen. Zo brengt Artikel 26 grote risico's voor de democratische besluitvorming (1/5)
In dat #CETA Artikel 26 worden 'technische' commissies gecreëerd die de afspraken in het verdrag ná ondertekening kunnen veranderen, zonder tussenkomst van nationale parlementen of het #EU parlement (2/5)
Omdat #CETA ook een parallel juridische structuur creëert in de vorm van #ICS, lopen we het serieuze risico dat onze eigen gekozen politiek vertegenwoordigers, geen zeggenschap meer hebben over delen van ons toekomstig beleid (3/5)
Read 5 tweets
Voor nieuws baseert @RTLnieuws zich op verhalen uit oude doos: vlgs ‘expert’ @GuidovanderWerf stoot #biomassa ‘bij naleving duurzaamheidscriteria minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen’ Laat wijd & zijd bekend zijn dat deze ‘criteria’ regelrechte farce zijn (draadje)
2)
Niet alleen omdat de huidige biomassapraktijk overtuigend laat zien dat deze ‘criteria’ onhaalbaar en dus oncontroleerbaar zijn, maar ook en vooral omdat zij nooit iets zullen bijdragen aan de oplossing van het probleem van de uitstoot van broeikasgassen (3)
#biomassa
3)
De harde waarheid is dat voor industriële houtverbranding kostbare #bossen en #natuur­gebieden worden vernietigd in oa Estland, Letland & VS. Bomen gaan de versnipperaar in en komen als houtpellets de haven van Rotterdam binnen. Dit kunnen bomen zijn die..(4)
#biomassa
Read 12 tweets
5 Milieuorganisaties sturen vandaag #brandbrief naar Klimaatminister @RobJetten.
Dringende oproep tot aanscherping #kamerbrief over afbouwpad biomassa (1-8)
#biomassa #politiek #klimaat #afbouwpad
(foto: persbericht)

Link naar brandbrief ⇊
comiteschonelucht.nl/category/blog/
2
De regering spreekt veelvuldig over ‘afbouwpad biomassasubsidies’ maar er is welbeschouwd geen sprake van afbouw. Wel van 'vertraagde opbouw'. De regering doet nl geen voorstel om minder #biomassasubsidies te verstrekken. Alle bestaande miljardensubsidies voor..(3-8)
#biomassa
3
..voor houtige biomassaverbranding blijft in het huidige en voorgestelde #regeringsbeleid voortbestaan! Incl extra biomassasubsidies voor hoge temp warmte. In de praktijk betekent dit dat de grootschalige import van houtpellets doorgaat en...(4-8)
#biomassa
Read 8 tweets
1/10. De #Oplossing van alle #Problemen,
te beginnen met het #KLIMAAT.
Kees schreef een boek over CO² en #Klimaat & zo.
Het begon met een #PPM (Delen per miljoen) van CO² boven de 400.
Iemand had ontdekt dat er een heel veel voorkomend #Mineraal "#Olivijn" bestond,
draadje👇👇
2/10. en wanneer je dat flink fijn maalt kan 't zijn gewicht in CO² binden (Chemisch dus).
Dus de #Klimaat-#Alarmisten gingen met veel geld uit de #PensioenPotten (want oude mensen kunnen toch niet tegen te heet weer) Olivijn delven en #Fijnmalen en in de Natuur uitstrooien.
👇👇
3/10. En ja❗️
Binnen 'n jaar begon de #PPM waarde in de #Lucht langzaam te #Zakken.
Eérst onder de 400, toen onder 350, 340, 330 & daar bleef 't hangen.
Ondertussen zat iedereen nog te bakken in de Zon, want 't was zomer.
Dus aangepakt !
Nog 'n paar ladingen Olivijn graven !
👇👇
Read 11 tweets
#KlimaatWaanzin:
#IPCC: De bijdrage van werkgroep I aan 't 6de beoordelingsrapport, Aug. 2021.

#Klimaatverandering 2021:
de #Natuurwetenschappelijke basis.

#Persconferentie; #Live gestreamd op het IPCC #YouTube-kanaal.
10:00 CEST/CET. Maandag. 9 Aug.

👉ipcc.ch/2021/08/05/pre…
In plaats van te zoeken naar de beste #Aanpassingen aan 't #Veranderende #Klimaat,
bedachten de #Foundations, #Denktanks, #Lobby-#Netwerken, daardoor #Gecorrumpeerde "#Wetenschappers, "#NGO's & daardoor geleidde #Actiegroepen 't #MEGALOMANE plan om 't #KLIMAAT ZELF aan te passen.
IPCC Press Conference Climate Change 2021:

the Physical Science Basis, the Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report

Live on Aug. 9, 10:00 CET/CEST:

via @YouTube
Read 8 tweets
Elektrisch auto kerkhof in Parijs. Geen mens koopt ze, want de batterij vervangen is te duur. Dus staan ze duurzaam te roesten. Groene waanzin is de echte bedreiging voor #klimaat milieu en onze welvaart
Schijnt een heel verhaal te zijn. Van in de kern weer een groen fantasietje dat niet werkt. factcheck.afp.com/electric-cars-…
Er zijn er die zeggen dat deze in China staan en vinden dat best ok blijkbaar, nu als dat zo is, in Parijs staan er dus blijkbaar ook. Het is dus overal een ramp en niet leefbaar blijkbaar. Lol
Read 6 tweets
Echt, ik vraag mij serieus af wie Nederland en de Nederlander gaat redden. Draadje.

We hebben nog steeds een coalitie #Rutte3 die alle macht naar zich toe trekt en alle beslissingen neemt, nu over #vrijheid van mensen. De kans dat we een @markrutte 4 krijgen neemt iedere dag toe
Partijen als #D66 lopen voorop, volledige zeggenschap over de burger en maatschappij. Van reizen tot referenda en organen, alles onder controle en steeds meer naar de #EU. Dit soort clubs sloopt ons land. Als straks alles kapot is zitten de Verantwoordelijken op andere posities.
#Volt is de nieuwste EU fanclub.

Ook bij deze #formatie zie ik Ongekozenen, zoals vorige keer met #Kaag en #Ollongren, aan het stuur gezet worden. Het zou niet moeten mogen. Wij hebben niet op die mensen gestemd. Ja, 't mag bij wet. Maar misschien klopt die wet wel niet meer.
Read 25 tweets
Even een misverstand uit de wereld helpen. Minister @Zu_Demir geeft GEEN groen licht voor de #plastic fabrieken van #Ineos, enkel voor de ontbossing. Dat is ook onze kritiek: de vergunning voor de fabrieken is er nog niet, waarom dan ontbossen? 1/n
standaard.be/cnt/dmf2020102…
Dat argument brachten we met de milieubeweging al meermaals, zonder gevolg. Kort: eerst de volledige milieu-impact van het project meten, dan oordelen of dit in een toekomstig industrieel ecosysteem past dat tijdig #klimaat neutraal en #circulair is. 2/n bondbeterleefmilieu.be/artikel/klimaa…
Maar zoals ik deze week schreef, heeft de Vlaamse overheid helemaal geen duidelijk industrieel klimaatbeleid, behalve vage dooddoeners zoals investeren in innovatie en jobs. De grote vraag is: WELKE jobs? WELKE innovatie? Nog MEER van hetzelfde? 3/ tijd.be/opinie/algemee…
Read 8 tweets
De komende dagen hoor je ongetwijfeld vanalles over #Ineos en #plastic. Zijn we er voor of tegen? Goeie vraag!

Een betere vraag wellicht: maakt de zware industrie zich klaar voor #klimaat neutraliteit?

Daarom: een schets van de context en uitdagingen in deze uitgebreide draad
Waarvoor dient de Europese #plastic productie?

Voor windmolens en auto's, zegt men vaak. Klopt, maar meeste plastics (40%) zijn (wegwerp)verpakkingen. Zij veroorzaken 60% van alle plastic afval.

Dat kunnen we flink reduceren, met minder zwerfvuil en andere overlast tot gevolg.
Welke #plastics zijn het dominantst in Europa?

In deze vereenvoudigde grafiek zien we duidelijk dat vijf types (PE, PP, (E)PS, PVC en PET) de dienst uitmaken.

Let op dat Ineos, Borealis (en andere bedrijven in A'pen) zich richten op nieuwe bijkomende productie van PE en PP.
Read 17 tweets
Een draad over het #klimaat 🌏.

Omdat het debat wordt gedomineerd door ‘klimaatontkenners’ en ‘klimaatdoemdenkers’ wil ik het geluid van de ‘klimaatrealisten’ wat luider laten klinken. Ik merk ook dat mensen het verschil tussen het klimaat en het milieu ook erg lastig vinden. 👇🏻
Ik ga aan de hand deze draad wat ontkrachten en toevoegen aan de discussie. Ook vanwege nietszeggende termen als ‘voor het klimaat’. Wie is dat nou niet? Hoe kan je nou tegen het klimaat zijn? Het zou beter zijn als men voor biodiversiteit en voor een schoon milieu is!
Allereerst: het klimaat verandert, dat is een feit. Het probleem is dat men vooral data van de afgelopen 150 jaar gebruikt. Dus elk bericht dat in het nieuws komt met “de koudste dit”. “De warmste dat” etc is pas van sinds 't begin van de metingen. De aarde is ouder dan dat.
Read 27 tweets
Moe word ik van die sceptici die steeds maar weer zeggen dat de data van KNMI of GISS niet betrouwbaar is en vervolgens alleen met UAH aan komen. Daarom hier voor alle duidelijkheid ALLE reeksen in gelijke opmaak (maar verschillende baselines). #klimaat
JMA, Japan, luchtmeting, 1890-nu
Hadcrut4, UK - MetOffice, luchtmeting, 1850-nu
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!