Discover and read the best of Twitter Threads about #ilo

Most recents (9)

میخاییل لایتمن یهودی پزشک وکارشناس علوم سایبرنتیک ودستیاربزرگترین کابالیست قرن حاضرمیگوید:همه چیز به سیستم قدرت جهانی بستگی دارد،دنیامجری اوامرماخواهدبودسران کشورهافقط مجری اوامر ماهستند ودنیابه سازما می رقصد!
حالابیایم به این بپردازیم که چگونه اینهادنیا رابه سازخودمی رقصانند!⬇️
واما سران کشور ها چگونه مجری اوامر شان خواهند بودآنان باطراحی سند ۲۰۳۰ ودستور کار ۲۱ از طریق سازمان ملل متحد که خود نیز یک سازمان جهانی صهیونیستی آمریکایی ست بدنبال برقراری نظم نوین شیطانی خود وبرقراری نظام برده داری نوین! ⬇️
از طریق سازمان های جهانی صهیونیستی آمریکایی که هم اکثر کشورها عضو این سازمان ها هستند وبابستن معاهده های الزام آور مجبور به اطاعت از اینها می‌شوند و بدینگونه تمام کشور های عضو سازمان ملل در نظم نوین جهانی شیطانی به طورخودکار همراه اینها میشوند از طریق بستن معاهدات بین‌المللی!⬇️
Read 8 tweets
There are 175 corps/institutions now overseeing your children's #education going forward. They will be shaping/molding your child's #ideologies &
#worldviews - all while harvesting their data.

Global Education Coalition Members (announced Mar 18 2020):

globaleducationcoalition.unesco.org/members Image
"Civil society & non-profit organizations" (those serving capital & elite institutions) include:

#OBAMA FOUNDATION
-Tony Blair Institute for Global Change
#ONE (Bono)
-Global Business Coalition for #Education
#CODE
#OXFAM
#TEDEd
#SIEMENS
#Sesame Workshop

See image. #4IR Image
Read 14 tweets
NEW PAPER OUT. In this paper forthcoming in the International Labour Review I examine the personal scope of ILO Standards - THREAD 👇🏼papers.ssrn.com/sol3/papers.cf… #ILO #ILS #platformwork #domesticwork #informalwork #C189
A common misconception is that ILO Standards only apply to people in a employment relationship since this was the common lynchpin for labour rights during the 20th century in most industrialized countries, and the ILO is mistakenly assumed to follow suit
Instead, if we look at the travaux préparatoires of the Standards we often find that constituents frequently intended them to cover workers beyond the standard employment relationship. This is often confirmed by the works of the ILO Supervisory Bodies. A prominent example are 👇🏼
Read 11 tweets
Annual WEF commences tomorrow w/ #DavosAgenda.

Key theme: rebuilding #trust - in order to obtain new social #contract - required for global #greatreset that will secure/serve ruling class & corporate power expansion.

Accounts to follow, followed by Klaus Schwab account:
The "new social contract" will be sold via the global rebranding of capitalism. #StakeholderCapitalism is the branded concept of a capitalism w/ #Purpose.

"CEOs [] are rightfully concerned about the increasing fragility [] & the threat to capitalism..." #BRT #Imperative21
[Accounts appear in order chosen by account admin.]

5th & 6th accounts followed: #GlobalShapers & Young Global Leaders. Youth are a key target demographic, to be shaped/molded for #GreatReset. Jan 2021: Global Shapers opens 444th hub in Morocco #Africa:

northafricapost.com/46816-wefs-glo…
Read 23 tweets
Pitkästä aikaa opiskeluhommia! Postiluukusta putosi ensi viikon jaksoon kuuluva kirja viime metreillä. Yllätti kyllä paksuudellaan, tietää siis mitä lukee seuraavat illat. Ja vähän viikonloppunakin.
#johtaminen #työnohjaus #coaching Image
Ja samalla pitää valita se kuuluisa lopputyöaihe. Matkalla tuntunut, että aihetta pukkaa toisensa perään, vaan nyt totinen valinnan paikka. Mietinnässä aihe, josta olisi aitoa hyötyä oman työyhteisön esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen. Miten me hyödyntäisimme työnohjausta?
Miten teillä hyödynnetty työnohjausta johdon ja esimiestyön kehittämisessä? Vai onko? Sisäinen #työnohjaaja #coach vai ulkoa ostettu?

#johtaminen
Read 31 tweets
The amount of #COVID19 related research being produced within the last days is impressive and it’s hard to keep track. Several projects at OECD, WBG, Oxford, ETUC are tracking policy responses across countries. This thread collects various sources. Please add any other! 👇👇1/..
-) #OECD on policy responses covering all 37 OECD & G20 countries by @AGarnero @sebkoenigs @OECD_Social @OECDeconomy
oecd.org/social/Covid-1…

-) #WorldBank #ILO on social protection covering 84 countries by @Ugentilini @mohamed_almenfi
ugogentilini.net/?p=817
-) Oxford COVID19 Government Response Tracker covering 80 countries with 11 indicators by @thomasnhale @annajessiep @TobyMPhillips @BlavatnikSchool
bsg.ox.ac.uk/research/resea…

-) @etuc_ces and @ETUI_org on short-time work, tax and dismissals across Europe
etuc.org/en/publication…
Read 127 tweets
Participating to the #ILO Symposium on The Future of Full Employment with a presentation on fiscal policy titled “Back from the closet” #Oit100
Rarhin Roy: “the endogeneity of aggregate demand and supply is now an evidence” the trend is useless concept. Could not agree more ! #ilo #oit100 Image
Roy: “The purpose of the minimum wage would be a) to keep inequality in check; b) to sustain aggregate demand and allow balanced growth”
Read 4 tweets
#ILO100, "Il futuro del #lavoro", Roma, 31/5/2019. Importante intervento di @GuyRyder, DG @ILO. A seguire un estratto.
1/19
Temi toccati: il ruolo di #ILO, il ruolo dell'Italia nel dialogo e nell'azione internazionale sul #lavoro, il lavoro della commissione mondiale sul #FuturoDelLavoro, le sfide da affrontare.
2/19
I cambiamenti in corso inducono insicurezza e anche paura. In tutto il mondo le persone vogliono sapere se il loro #lavoro esisterà domani e se le loro #competenze saranno rilevanti.
3/19
Read 19 tweets
#prod365 #fr Les Plans de Continuité d'Activité (#PCA) ont pour but de retablir le SI après un "désastre". Un tel événement est aussi appelé "Disaster Recovery" (#DR) et inclus de nombreux événements graves, notamment la perte de #datacenter ou de données.
Citons quelques exemples: corruption silencieuse, destruction du medium de stockage (par erreur ou par nuisance: piratage ou rogue employee), isolation réseau (coup de pelleteuse dans la fibre), script d'administration mal fait / boucle foireuse, clause WHERE oubliée...
Pour de multiples raisons, certaines applications ne peuvent pas être disponibles en Actif/Actif, seulement Actif/Passif.
Cela implique de pouvoir répliquer les données live et de les réutiliser sur une autre machine.
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!