Discover and read the best of Twitter Threads about #rule

Most recents (12)

Continued from

குடிப்பழக்கம் உயிருக்கும், வீட்டுக்கும், நாட்டுக்கும் கேடு என்று அச்சிட்டு விட்டு அதை அரசாங்கமே விற்பனை செய்வது நியாயமா….
நீங்கள் தீர்த்து வைக்க வேண்டிய கோடிக்கணக்கான வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும்போது சாமானிய மக்களை வாட்டி வதைக்கும் இந்த வழக்குகள் அவசியம்தானா. ….

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சாலைகளும் தரமானதாக உள்ளது என்று உங்களால் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியுமா….
நீதிபதிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பத்து நாட்களுக்கு ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனங்களில் வலம் வந்து
ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி காட்டமுடியுமா.

ஹெல்மெட் என்பது அவசியம் தான் இல்லையென்று மறுக்க முடியாது. ..
அது நெடுந்தூர பயணங்களில் நெடுஞ்சாலையில் செல்பவர்களுக்கு பொருந்தும்..
Read 7 tweets
Let's talk about my rule of 2.

From last 2 year's im trying this and it help me do work without feeling lazy, start a new habit, get rid of a bad habit.

You can try this for a month and test it if work for you.

A thread
2 Second - Whenever you want to start something (Study, Meditation,Walk) start in 2 second.
2 Minutes - if you start the task do it for 2 minutes before stopping.
Read 6 tweets
"We ❤️ #FAANG #monopolists " Beware #Goebbles says :" If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it." (Hint: Count how many times we have heard this same #theme, in the same #media, by the same #authors)
2/goe #Economics101: If in an industry, u create a counter to an existing monopoly, u turn it into a duopoly, if u create 2nd counter it becomes an oligopoly. The first step in creating completion. The second step is to create a regulatory system that fosters/promotes competition
3/goe #RegulatoryEc The danger to society from #Asymmetric info & #moral hazard in #Finance was 10x that of goods monopolies, the danger from #SocialMedia & #E-com monopolies is 10x that of Financial collapse! Need 21st C regulations for latter! 🙏🏼don't make it a partisan issue
Read 4 tweets
In 1943, Raya Peasants (Qadamay Woyane) revolted against the re-establishment of the Imperial Rule after the Italian occupation. The rebellions were ruthlessly defeated with the support of aircraft from the United Kingdom's Royal Air Force (1/8)
This is believed to have sown the seed of regional identity among Rayas & Tigrays. In the 1960/70s Tigray students had established student association in Addis Ababa university & that later left for Dedebit to start guerrilla fight. They also named themselves the 2nd Woyane (2/8)
Even with a dedicated help from EPLF & other forces, politicization of famine & use of food aid for purchasing massive weapons, it still took the weak TPLF 16 years & organizing multiple other forces to rise power in Addis Ababa (3/8).
Read 9 tweets
So let's unpack this.

We hear a lot about "#dashboards"; we were even promised sight of one, back in March* - though we've not seen it yet.

But what are they, in reality?

__
*healthtech.blog.gov.uk/2020/03/28/the… ImageImage
Well, for starters, we know quite a bit about @NHSEngland's 'dashboard(s)': back in March, @MattHancock gave it powers to DEMAND confidential patient information from care providers*, for (broadly defined) "#COVID19 purposes"...

__
Under the #COPInotices:
gov.uk/government/pub…
...and we know @NHSEngland's hoovering up *at least* 70 different datasets into its #DataStore (the list at data.england.nhs.uk/covid-19/ is no longer comprehensive due to the controversial contents of some of the datasets).

As its "#PrivacyNotice" points out,
england.nhs.uk/contact-us/pri… Image
Read 13 tweets
Daily Bookmarks to GAVNet 08/30/2020 greeneracresvaluenetwork.wordpress.com/2020/08/30/dai…
Macro Note | The Fed's New Rule

us15.campaign-archive.com/?u=49283ce7708…

#rule
Incorporating Social Permaculture into Institutional Evolution

medium.com/@beyoubesure/i…

#adaptation #permaculture #ecosystems
Read 7 tweets
Today we celebrate the Feast of #StBenedict. A reading from the #Prologue of the #Rule. Benedict wrote it as a guide for the communities that he grew to be responsible for when he became the focus for people who wanted to live a different kind of life...1/
bit.ly/3iQb7JA
in response to the decadence so prevalent in Rome that he was moved to abandon his studies, and live in a (very well chosen) cave for three years. The locals around Subiaco grew to admire him, and some wanted to join him;..2/
..his example and way of life has had that effect ever since on men and women who have chosen to follow his example, both within organised communities the world over and, more recently, among people living ordinary lives in very varied circumstances. @LCStBen @opencloister 3/
Read 5 tweets
#EVIL #WORLD #LEADERS #Illuminati #OCCULT
#LeeWarren #PLIM #REPORT #Volume 11#1
🤔
When have the most inhumane acts occurred in time?
Was Nazism born of secret societies and the occult?
Was Hitler under demonic influence?
Was Stalin controlled by demons?
soulwinning.info/satan/world_le…
#World #Leaders & the #Occult #EVIL #Satanic #System

World leaders gathered around a moving luminescent #pyramid in a circle with symbols. They wear a lapel pin of an unholy triangle, the #illuminati pyramid

World Leaders #Wearing Illuminati Pyramid Pin
Read 22 tweets
@WhoWouldWin13 Oh heck yes!!!!!!!!!!
@WhoWouldWin13 Before I get into this, I have to say that I LOVE both characters. I grew up watching both cartoons. This one of the best battle ideas yet!
@WhoWouldWin13 Goliath does have a flight advantage, which is going to, on first look, pose a serious problem for Lion-O, who is used to fighting opponents on the ground. Goliath could potentially grab huge objects or bladed weapons, fly up and then drop them on Lion-O.

However, Lion-O
Read 10 tweets
#OSHO

#Understanding is the only objective #rule.

#Observe and #Learn from other #people, make your own rules for your subjective #life. But never #impose your rules on others because ii will be a indirect #violence.
The person who follows #rules everywhere, he will be a #misfit.

He becomes like frozen ice.

#Rules creates #superficial #boundary.
#Rules can #change your #actions, your #behaviour to certain extent but it won't change you.

You are not you actions , you are not your behaviour. These are just on #periphery. You are much #deeper, the #centre. The changes in the periphery can't #bring change in the centre.
Read 4 tweets
The current state of India
Is much worse than an emergency

👉Rapists rshielded
👉Mobs allowed to lynch minorities, dalits in d name of religion
👉People are looted by high taxes and anti ppl policies
👉Freedom Of Expression and speech is suppressed
#ModiEmergency
👉Farmers are allowed to die
Journalists are murdered
👉Ppl showing mirror to govt are called anti nationals
👉Youth are being mocked at by being told to sell pakodas and paan
👉Foreign relations with neighbours are at all time low
#ModiEmergency
👉Elements supported by govt are unleashed to create a civil war like situation in d country
👉Rioters and hatemongers are let lose by Govt to promote #Pradhan #Mantri #Divide and #Rule #Yojana
👉Complainents are being arrested and tortured #ModiEmergency
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!