Discover and read the best of Twitter Threads about #lulucf

Most recents (9)

Hiilinielut ovat Suomen ilmastopolitiikan ydintä. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman lausuntoja lukiessa on selvää, ettei suunnitelma ole ajantasalla @MarinSanna'n hallituksen omien #ilmasto- ja #luonto'tavoitteiden kanssa. Ketjussa nostoja 1/38👇 #MISU2035 #LULUCF
Suomen maankäytön hiilinielut kääntyivät vuonna 2021 päästölähteeksi. Tämä ja #MISU2035 lausunnot osoittavat, että hallituksen on tehtävä pelastuspaketti hiilinielujen vahvistamiseksi, jotta #ilmasto- ja #luonto'tavoitteet saavutetaan. 2/38 #LULUCF sll.fi/2022/05/25/suo…
Parhaillaan @mmm_fi valmistelema maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma käsittelee elinympäristöjen kuten metsien, maatalousmaan ja kosteikkojen päästöjä ja hiilen sidontaa. Maankäyttösektori on ainutlaatuinen kyvyssään viilentää ilmastoa. 3/38 #MISU2035 #LULUCF
Read 39 tweets
Ympäristövaliokunta äänesti #LULUCF-asetuksesta: vahva tuki raportöörinä ryhmien kanssa neuvottelemilleni pääkompromisseille, jotka lisää hiilinieluasetuksen ilmasto- ja luontomyönteisyyttä kautta linjan. Hiiliviljelyn kautta EU-tavoitetta 2030 nostetaan. Olen tyytyväinen.
Ketju:
Kaikki pääkompromissit meni läpi: tiukin äänin 45-39, osa hyvin selvästi. Yllättävän hyvä tulos kertoo, että mahdollisuus ylläpitää ilmasto- ja luontomyönteistä enemmistöä täysistunnossa on hyvä.

Sen jälkeen neuvottelemme lopullisen asetuksen ministerineuvoston kanssa syksyllä.
Valiokunta tuki komissiota, että EU-maiden hiilinielutavoite nostetaan 310 Mt:n tasolle 2030, lisäten vähintään.

Lisäksi esitetään EU-tason ylimääräistä 50 Mt tavoitetta 2030 mennessä hiiliviljelyn kautta unionin toimin. Tämän päälle tulee yksityisen sektorin kompensaatiotoimet.
Read 12 tweets
Warum ist der #Budget-Ansatz zwar gut, um die Dringlichkeit des #Klimaproblems aufzuzeigen, aber kein geeigenter handlungsleitender Ansatz auf nationaler Ebene? Das zeigen @Oliver_Geden und ich in dieser Analyse mcc-berlin.net/news/meldungen… @MCC_Berlin @SWP_Europe
Ein thread 1/n 🧵
2/ Auf globaler Ebene gibt es einen fast linearen Zusammenhang zwischen kumulativen CO2-Emissionen und Temperatur. Das CO2-#Restbudget gibt an, wieviel CO2 noch netto in die Atmosphäre abgegeben werden darf, um die globale Erwärmung auf ein bestimmtes Niveau zu begrenzen.
3/ Allerdings ist das #CO2Budget mit klimawissenschaftlich begründeten Unsicherheiten behaftet (zb Klimasensitivität, Beitrag non-CO2, neue Erkenntnisse). In den #IPCC Berichten wurden immer wieder Korrekturen vorgenommen. An der Dringlichkeit des Klimaproblems ändert das nichts
Read 11 tweets
EU:n äsken julkistettu ilmasto- ja energiapaketti #Fitfor55 on järkäle, jonka sulattelemiseen menee aikaa. Pakettiin kuuluu n. tusinan verran ehdotuksia, jotka kattavat yhteensä liki 4 000 sivua. Tässä on yritys kiteyttää tärkeimpiä aineksia jokaisesta aloitteesta. 1/17
#Päästökauppa laajennetaan EU:n sisäiseen meriliikenteeseen, ulkoinen katetaan puoliksi. Tieliikenteeseen ja rakennusten lämmitykseen tulee oma kauppajärjestelmä 2025. 1/4 järjestelmän tuotoista (72 mrd. €) ohjataan uuteen sosiaalirahastoon. 2/17 ec.europa.eu/info/files/rev…
Päästöoikeuksia leikataan kertaluontoisesti 117 Mt ja vuotuista päästövähennyskerrointa kiristetään 4,2 %:iin (nyt 2,2 %). Päästökaupan alaisia päästöjä leikataan 61 % (nyt 43 %) v:een 2030. Jäsenmaiden tulee käyttää huutokauppatuotot kokonaan ilmastotyöhön. 3/17
Read 18 tweets
Finally, here's @EU_Commission's #Fitfor55 package, to adjust EU #climate policy legislation to move from original 40% reduction target to 55% by 2030 (vs 1990)
Remember: these are only proposals, decision eventually to be made by @EUCouncil & @Europarl_EN ec.europa.eu/info/strategy/… Image
detailed #Fitfor55 proposals to be found at bottom of the page ec.europa.eu/info/strategy/…
The new Effort Sharing table
Germany, Denmark, Sweden and Finland move to -50% (2030 vs 2005)
#Fitfor55
ec.europa.eu/info/sites/def… Image
Read 5 tweets
Am Mittwoch, 14.7. wird die #EUKommission das #Fitfor55 Paket vorstellen, ein riesiges Paket mit 12 Initiativen & Gesetzesvorschlägen zur Erreichung der #Klimaziele und zur Umsetzung des #EUGreenDeal.
Hier eine erste Einordnung auf Basis der bisherigen Leaks (1/n)
2/ Um was geht es:
Bei den #Klimazielen geht es um 55% Emissionsreduktion bis 2030, THG-Neutralität bis 2050 und netto-negativ danach. Den Ramen bildet der #EUGreenDeal, der eine umfassende Transformation inklusive einer #JustTransition beschreibt
3/ Das größte Paket ist sicherlich das rund um die Revision des #EUETS. Im #EUETS soll der Schiffsverkehr einbezogen werden und die #MSR angepasst werden. Weiterhin soll es einen neuen separaten "adjacent ETS" #ETS2 für Gebäude und Straßenverkehr geben, der 2025 starten soll.
Read 17 tweets
Das #Klimaschutzgesetz 2.0 ist nun beschlossen worden. Was ist neu?
-schärfere Ziele für 2030
-erstmals Ziele für 2040 & 2045
-Ziele für natürliche Senken (=negative Emissionen)
-Stärkung des Expertenrats für Klimafragen @ERK_Klima
dserver.bundestag.de/btd/19/302/193…
Details im thread (1/9)
2/ Im #KSG ist das übergeordnete Ziel für 2030 von 55% auf 65% verschärft worden. Das entspricht in etwa dem, was zu erwarten ist, wenn man das neue #EU2030 Ziel von 55% auf Deutschland runterbricht. Im @ERK_Klima Bericht hatten wir dafür eine Spanne von 62-68% abgeschätzt.
3/ Bei den #Sektorzielen bis 2030 sind v.a. die Ziele für die Energiewirtschaft und Industrie angeschärft worden, beides Sektoren, die größtenteils im #EUETS sind. Dort ist wegen des neuen EU-Ziels im #Fitfor55 Paket eine Anschärfung zu erwarten
Read 9 tweets
1/3 Suomi on saanut yksimielisen tuen #LULUCF:n delegoidun säädöksen vastustamisen taakse #Coreper1-kokouksessa Brysselissä. Päätöstä oli valmisteltu pitkään ja Suomen tavoittelema kanta sai jäsenmaiden tuen. @FinlandinEU
2/3 Suomi tavoittelee sille LULUCF-asetuksessa määriteltyä 10 milj. CO2-ekvivalenttitonnin suuruista erillisjoustoa. Suomi tarvitsee erillisjoustoa, koska arvioiden mukaan Suomen todelliset hiilinielut olisivat LULUCF-asetuksen myötä muuttumassa laskennalliseksi päästölähteeksi.
3/3 Suomelle tärkeä on, että sovitusta pidetään kiinni. Vastustamalla delegoitua säädöstä neuvosto osoitti kunnioittavansa LULUCF-asetuksesta aikanaan saatua sopimusta. Ehdotus palaa nyt @EU_Commission valmisteluun.
Read 3 tweets
Hm, re-thinking this. If COM will fully account for the 1990 LULUCF sink, which for the EU27 was almost the same as in 2018, then there won't be an 'one-off effect' of 5 percentage points for the EU. I guess we'll have to wait for the exact numbers in final Impact Assessment
but fully including #LULUCF would nevertheless change the game, since net sink volumes differ substantially among Member States. And some countries, esp. Ireland and the Netherlands, don't even have a net LULUCF sink, but substantial net emissions Image
Sweden is the most extreme example:
emissions in 2017 w/o LULUCF: 52.7 Mt
LULUCF sink in 2017: 43.7 Mt
Fully accounting for LULUCF would allow Sweden to be at net-zero well before 2030
swp-berlin.org/10.18449/2020R…
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!