Discover and read the best of Twitter Threads about #korean

Most recents (8)

#용의자 #TheSuspect 6.9/10 IMDb

#Korean படங்கள்ல அனல் பறக்கும் அடிதடி படங்களை விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் அப்படியான Action கலந்த Sentiment படம் தான் இது. #Silenced #TraintoBusan படங்கள்ல தன்னோட Emotional Acting மூலம் உலக மக்களை ஈர்த்த நாயகன் #GongYoo இதிலும் Emotional காட்சிகளில்👇 ImageImage
கண்கலங்க வைத்திருப்பார்.

ஒரு தென்கொரிய உளவாளியான நம்ம நாயகன் வடகொரியாவின் பணிபுரியும்போதே தென்கொரியாவை சேர்ந்த சில அதிகாரிகள் கொலை செய்துவிடுகின்றனர். அவர் மனைவியை விட்டு போகும் பொது அவங்க கர்ப்பிணி. எனவே அவர்களை பழிவாங்க ஹீரோ நாட்டுக்கு வருகிறார். Image
வந்ததும் தனது அடையாளத்தை மறைத்து சாதாரண வாகன ஓட்டியாக பிரபல முதலாளிக்கு வேலை செய்கிறார்.அப்படியே தனது மனைவியை கொன்றவர்களையும் தேடுகிறார்.ஒருநாள் அந்த முதலாளியை ஒருகும்பல் கொள்ள முயல்கிறது அப்பொழுது சண்டை கூட நடக்கும் அப்பொழுது தருவாயில் முதலாளிதனது கண்ணாடியை புதைக்க சொல்வார்
Read 7 tweets
#THREAD: List of FOREIGN films I LOVE.

- Mostly crime thrillers, action and intense drama.
- OTT will be mentioned in the tweet. If not, please help yourself.
- No #Korean here, separate thread for that.

Do share your opinions!
1. #Incendies (Arabic, French)

This film is first on the list cos I believe no other film can match up to the impact that it left with me. Was shell-shocked watching the climax. IMO, Denis Villeneuve's best work till date. Image
2. #TheRaid: Redemption (Indonesian)

The first fit into the tag of a 'complete action film' for me. Non-stop fun with all ranges of mixed martial arts and tense situations. I revisit this whenever I need a shot of adrenaline. Streaming on AMAZON PRIME. Image
Read 26 tweets
Undertook a rudimentary analysis on the light #tank requirement basis data from the #IndianArmy RFI released in 2009.
Turns out the K21-105 & K21-120 tick more boxes than the Sprut SDM1 .
Moreover the K21 could be built at the @larsentoubro factory at #Hazira #Gujarat .
Did not consider Harimau due to Turkish content .
Similarly did not consider US MPF program vehicles as they're still in development.
Anders & CV90/120 due to 30+T weight restrictions .
That said the US MPF program offers two intriguing light tanks with the @BAESystemsInc M8 BUFORD & @GD_LandSystems Griffin 2.
Adding our numbers to the US requirement a run of 800 vehicles can be achieved reducing cost for both. BufordBufordGriffin 2Griffin 2
Read 15 tweets
(1/4) KB #Kookmin Bank in Korea dit mardí que it ha decidet financiar $240 million dollares (canadés) por li projecte Coastal Gaslink, un gasoducte quel va crucear li provincia de #BC por liverar #LNG (liquid natural gas) a landes in #Asia besonant

#Occidental #Interlingue Image
(2/4) it por reducter lor consumption de carbon por generar energie. Li númere de altri bankes financiant li projecte es 26, e include #JPMorganChase, Bank de #Montreal e li Bank Reyal de Canada (#RBC). KB Kookmin Bank es li sol bank #korean financiant li projecte. Li pruntas
(3/4) va esser dat a TC Energy, li anteyan TransCanada #Pipelines, quel va constructer li gasoducte. It va posseder un longore de 667 kilometres e liverar gas de Dawson Creek a #Kitimat in li nord de #BC, quel poy va esser transportat per naves til #Asia. Li firmas contractet
Read 4 tweets
(1/3) Li CRS (Congressional Resercha-Servicie) in li #USA crede que li debilitá del 'parapluvie #american' vell posser fortiar #Korea e #Japan rearmar se con plu armes e su propri armes nucleari. It parlat pri to in un actualisation a su raporte titulat

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) Nonstrategic Armes Nucleari in quel it notat li menacies contra queles li du landes sta in locs quam #China e Nord-#Korea. It di que quelc politicos sud-korean nu exige li retorna de non-strategic armes nucleari al Peninsul #Korean e mem ha vocat por self-armament nucleari.
(3/3) It nota que li actual guvernament sud-korean ne partiprende ti opinion, ma que alcunes regarda li garantíes del #USA pri securitá quam fragil e ínfidibil. Pro to it emfasa que impedientie in li long terme besona ne solmen tal armes, ma anc altri coses plu basic e rigorosi.
Read 3 tweets
Very Good Korean study of #COVID19 cases in a call centre in Seoul.. Of the total of 97 positive cases via RT-PCR, 94 worked in the 11th floor call centre & most of the cases worked on the same side to reinforce droplet transmission.. 1/n
wwwnc.cdc.gov/eid/article/26…
This #Korean study builds on its finding of positive #COVID19 individuals & followed up on them as PUI (Persons Under Investigation) + checking on Close Contacts for 14 days to evaluate:
1) symptomatic
2) pre-symptomatic
3) asymptomatic
with listed definitions below .. 2/n
Findings were as below..
Of the 97 cases, 94 worked on same 11th floor & majority sat on same side of the call centre.
Of the 97: 89 were symptomatic (91.7%), 4 pre-symptomatic (4.1%) & 4 asymptomatic (4.1%).. asymptomatic meaning did not show symptoms within 14 day period.. 3/n
Read 8 tweets
In preview of #SOTU on national security, @POTUS expected to say, "As a candidate for President, I pledged a new approach. Great nations do not fight endless wars"
re #Syria #Afghanistan #Iraq?
As for #Iran, @POTUS expected to say in #SOTU, "We will not avert our eyes from a regime that chants Death to America and threatens genocide against the Jewish People"
.@ODNIgov Dir Dan Coats and @CIA Dir Gina Haspel entering the House Chamber at Capitol for the #SOTU
Read 62 tweets
1/8 My favorite #quote by #JosephStalin, which explains the scientific, #DialecticalMaterialist explanation of true freedom in material reality, not just as an abstract ideal. #StalinIsBack #StalinLives #JVStalin #Stalin #StalinQuote #StalinQuotes #Truth #MELS #MarxismLeninism
2/8 Having an #objective, #rational, #ScientificSocialist, #Dialectical, & #Materialist viewpoint allows us to accurately see & evaluate & analyze #Truth & #Reality as they truly materially exist in this universe.
3/8 An idealistic, dogmatic viewpoint, which capitalists have, however, makes one irrational enough to 'see' freedom where freedom stays trapped on a piece of paper while people are oppressed in their actual lived lives.
Read 586 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!