Discover and read the best of Twitter Threads about #Saturn

Most recents (24)

Iraq Intelligence Document, 1991:
“The Emergence of Wahhabism and its Historical Roots”

According to Iraqi intelligence services, the founder of Wahabism was "[a] Jew from the merchants of the city of Bustah in Turkey" and a British agent.

Source: irp.fas.org/eprint/iraqi/w…
The document refers to them being followers of #SabbataiZevi, who claimed he was the physical incarnation of #Saturn - which is what Sabbatai means, and the Jewish messiah on earth in 1666. A "majority of world Jews" accepted Zevi as their Messiah.

en.wikipedia.org/wiki/Sabbatai_…
@TruNews

You've finally talked about the Khazars. Now it's time to talk about Sabbatai Zevi, and Saturn, which is what this is all REALLY about.
Read 10 tweets
#Saturn and #Venus is a natural pair. Saturn is the fixed expression of Libra as its middle decan, and also the mutable expression of Taurus as it's third decan, transforming into Gemini. Venus exalts Saturn in Libra, masculine cardinal air sign.
Furthermore, Venus is the cardinal expression of Aquarius, and represents the force the transforms Capricorn into the active + airy Aquarius. These two play a balancing game that highlights important planetary transitions across the zodiac.
Saturn's exaltation in Libra further affirms this connection and importance to finding structure and foundation even in a high-movement sign like cardinal air libra. Saturn is the force that tames Venus, just like Mars is the force that tames Jupiter. Mercury relates the lights.
Read 11 tweets
Mahadev🔱

Saturn🪐( Shani ) - The King Maker

🌟SADESATI the word makes everyone frighten but the truth is Saturn’s Sadesati could be the most beneficial time for any native BUT it comes with some restrictions

#ASTRO #Saturn #astronomy Image
Part-2🪐

Sadesati takes on the entire list of Karmas ( Good/Bad ) you did & it results according to it.During Sadesati the native could face challenges related to the things they feel restricted/hidden for e.g - False manipulative finances, cheating someone, uncared health, etc
Part-3🪐

🌟If Sun is the King of all planets than Saturn is the King Maker. And with discipline, dedication & patience lord Saturn becomes more stronger and gives its earthy blessings. Saturn simply represents your Karmas and gives a very unbiased result in its Sadesati or Dasha
Read 6 tweets
Exact square chart of upcoming Saturn/Uranus square. It is interesting blueprint to have that Jupiter-Moon opposition as well.. Either way there will be big move. I'm expecting strange square this time, it is not like previous squares. #astrology #saturn #uranus Image
Very efficient Behenian (magickal) stars are involved into this energetical vortex,
Mars / Antares
Moon / Regulus
Mercury / Vega
Nodal Axis change
Those are very strong astrological effects. Time is changing very strongly, it is also closing square as a transit.
Whenever I saw Antares with Mars, I always expect war scenarios. It is the biggest of the sky. Magnitude will shock you if you search images of this dual star. Especially, Turkey is having very big issues with Antares always.
Read 4 tweets
🪐SATÜRN EVLERDE SERİSİ🪐

🪐♍️SATÜRN 6. EVDE / SATÜRN BAŞAK BURCUNDA♍️🪐 PART 2

#astroloji #astrolog #satürn #burçlar #satürnbaşak #Istanbul #gezegenler #burc #koç #boğa #ikizler #yengeç #aslan #başak #terazi #akrep #yay #oğlak #kova #balık #burçyorum #Saturn #tarot
-Satürn 6. Ev/Satürn Başak: Patronun, üstlerinin günlük yaşamda kişinin tepesine binmesi, mobbinge maruz kalmak gibi can sıkıcı durumlar yaşanma potansiyeli olabileceği gibi kişinin çalışma arkadaşlarından daha üst bir mevkide olması ve onları organize eden👇
Konumunda olması da mümkündür.

-Satürn 6. Ev/Satürn Başak: Ancak her ne şekilde olursa olsun bireyden; çalışma arkadaşlarından, belki organizasyonunu sağladığı ekipten bile hep daha çok çalışması beklenebilir.👇
Read 25 tweets
6. ev geri hizmet ve tekrar evidir.

6. evdeki gezegenler geri hizmette çok başarılı şekilde çalışmaktadır ancak sürekli bir tekrar durumu ve ihtiyacı söz konusudur.
Satürn 6. Ev/Satürn Başak: Bir birey yaşamda 6. ev potansiyeli kadar meşgul olabilir, ne kadar fazla gezegen👇
Varsa o kadar fazla meşguliyet durumlarından söz edilebilir.

-Satürn 6. Ev/Satürn Başak: Evcil hayvanlarımızı temsil eden ve onların durumunu anlatan bir evdir.

-Satürn 6. Ev/Satürn Başak: Doğal zodyakta Başak burcunun evidir ve Merkür yönetiminde olması sebebi ile Satürn👇
Read 24 tweets
-Satürn 5. Ev/Satürn Aslan:Bireyin esasında sınırsız bir üretim kapasitesi vardır ve fazlasıyla yaratıcıdır.
En büyük arzularından biri dünyaya sağlam ve kalıcı eserler bırakmak olabilir.
Ancak bunu nasıl ve ne şekilde hayata geçirebileceğini ya da varolan mevcut yeteneklerini👇
Nasıl kullanabileceğini, değerlendirebileceğini bilemiyor ya da bu konuda ne yapması gerektiğine bir karar vermekte zorlanıyor da olabilir.

Kendi yaratıcılığından ve üretim kapasitesinden şüphe duyuyor olması olasıdır.👇
Read 12 tweets
-Satürn 5. Ev/Satürn Aslan:Sanat ve üretim alanında ustalaşmak, çocuklarla çalışmak ve yaratıcılığı, hobileri vasıtasıyla kariyer sahibi olmak ve tanınmak, ünlenmek de söz konusu olabilmektedir. 👇
-Satürn 5. Ev/Satürn Aslan:Bir doğum haritasında Satürn’ün 5. Ev pozisyonu haritada zorlu açılar altındaysa kişinin çocuklarla arasının iyi olmamasına ya da kendisi çocukları çok sevse de çocuklara kendisini bir türlü sevdiremiyor olmakla da ilişkili olabilmektedir.👇
Read 24 tweets
-Satürn 5. Ev/Satürn Aslan: 5. Ev çocuklarla ilgili bir ev olduğundan bu yerleşime sahip bireylerin çocuklarla, kendi çocuklarıyla ve herşeyden önemlisi kendi içlerindeki çocukla ilgili önemli sorumluluklar üstlenmesi ve kendi içindeki çocuğun sesini bastırmamayı👇
İçindeki çocukla barışmayı öğrenmesi gereken kişilerdir.

-Satürn 5. Ev/Satürn Aslan:Kişinin ruhunun en derinlerinde hiç büyümeyen bir çocuk gizlidir.
Kendisini bir türlü ortaya koyamayan, çocuksu yanını, hayallerini, saf ve masum çocuksu istek ve arzularını yaşam sahnesinde👇
Read 24 tweets
-Özellikle satürn döngüsünde ebeveynlerinin, aile büyüklerinin sağlık sorunları yada çeşitli sebeplerden ötürü kişinin onlara refakat etmesi gereken bir takım gündemler de ortaya çıkabilmektedir

-Kişinin yaşadığı yada doğduğu evin eski ancak sağlam bir yapı olma ihtimalinden👇
Bahsedilebilir. Şayet eski ancak sağlam değilse ilk satürn döngüsünde bu sebeple taşınma, yer değişikliği de beklenebilir.

-Kişi eski yapılara ve eski araçlara hayranlık duyuyor olabilir.

-Kişinin aile olmanın önemini kavraması, aile kurmaya ve köklenmeye olan ihtiyacını👇
Read 27 tweets
Bu konum bana göre Satürn’ün bir doğum haritasında en zorlu olduğu pozisyon olmasının yanı sıra transit Satürn 4. Ev geçişlerinde de aynı şekilde bir insan ömründe deneyimlenebilecek tüm göksel kombinasyonların deneyim ve yaşama tezahür anlamında en zorlu olanıdır.👇
Bu pozisyonu sizlere aktarırken olabildiğince hafif anlatmaya çalışacağım. Bunu becerebilecek miyim bilmiyorum çünkü danışmanlıklarımda da eğer bir danışanımın haritasında Satürn 4. Evde yada Satürn Yengeçte yer alıyorsa yada o an Transit Satürn 4. Ev geçişi deneyimliyorsa👇
Read 24 tweets
🪐SATÜRN EVLERDE SERİSİ🪐 PART 3
🪐SATÜRN 3. EV / SATÜRN İKİZLER BURCUNDA🪐

Sesli dinlemek için;

#astroloji #güneştutulması #satürn #burçlar #satürnikizler #günaydın #gezegenler #astrolog
-Satürn 3. Evde/Satürn İkizler: Kardeşleri, yakın çevresi, akrabaları, arkadaşları, akranları bu kişiyle iletişim kurmak ve diyaloga geçmek konusunda çekiniyor da olabilir.
Kişinin bu kişiler üzerinde ciddi yaptırım gücü ve etkisi de olabilir. 👇
Bu kişiler hiç kimsenin sözünü dinlemezken bu kişinin bir dediğini iki etmiyor ve kendi yaşamını da bu doğrultuda şekillendiriyor, rol model olarak kişiyi benimsemiş olabilme potansiyelinden de söz edilebilir.👇
Read 18 tweets
🪐SATÜRN EVLERDE SERİSİ🪐 PART 2
🪐SATÜRN 3. EV / SATÜRN İKİZLER BURCUNDA🪐

Sesli dinlemek için;

#astroloji #güneştutulması #satürn #burçlar #satürnikizler #günaydın #gezegenler #astrolog
-Satürn 3. Evde/Satürn İkizler: Kişinin öğrenme biçimi geleneksel olabilir.

-Satürn 3. Evde/Satürn İkizler: Bilgisayardan çalışmak yerine, kağıt kalem ile notlar çıkartarak çalışmayı tercih eden yapıda da olabilir.

-Satürn 3. Evde/Satürn İkizler: Kişinin el yazısının da pek👇
Okunaklı ve düzgün olmadığından da bahsedilebilir.
Ancak not çıkartmak konusunda son derece sabırlı ve becerikli de olabilir.

-Satürn 3. Evde/Satürn İkizler: Kişi akrabalarının, yakın çevresinin ve özellikle kardeşlerinin sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalabileceği bazı 👇
Read 24 tweets
#Ransomware-Angriff auf #Mediamarkt und #Saturn

"Am Wochenende haben Kriminelle die Server der MediaMarktSaturn-Holding mit einem Verschlüsselungstrojaner angegriffen. Die Läden bleiben geöffnet."
heise.de/news/Ransomwar…
"Betroffen sind offenbar die Kassen- und Warenwirtschaftssysteme in den Filialen. Rund 3100 Windows-Server seien mit einem Krypto-Virus infiziert worden, heißt in offenbar internen Dokumenten, die auf Twitter kursieren."
Read 3 tweets
Some #Astronomy highlights for November 2021:

3rd: A good chance to see #Mercury this morning and just above it is the 3% lit crescent #Moon. Look E at 6am. Good photo opportunity.

3rd: The dwarf planet Ceres is very close to the star Aldebaran in Taurus this evening.
4th: The less than 1% lit #Moon is below #Mercury this morning at 6am. A very tricky spot before the Sun rises.

5th: The ice giant #Uranus reaches opposition today.

6th: The Galilean moon Callisto transits across #Jupiter's disc this evening from 16:45 to 21:20 UT.

#Astronomy
7th: Look low to the SW from 5pm to see bright #Venus to the left of the 11% lit crescent #Moon. Good photo opportunity.

8th: A now 20% lit #Moon is to the left of Venus this evening. Look SW from 5pm.

9th: Ganymede's shadow crosses #Jupiter's disc from 15:00 to 18:35 UT.
Read 8 tweets
A mega #comet — one so humongous, it was previously misidentified as a dwarf planet! — is approaching our solar system!

Read: weather.com/en-IN/india/sp…

📸: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva (Spaceengine)

Thread! 👇
In 2014, astronomers Pedro Bernardinelli and Gary Bernstein discovered a celestial object and classified it as a dwarf planet.

However, the body was later reclassified as a comet, after it showed signs of activity.
Now, scientists have found that this mega-comet, named the Bernardinelli-Bernstein Comet, has a diameter of a whopping 160 km!

In comparison, the Hale-Bopp comet, which was dubbed the 'Great Comet' back in 1997, has a 30 km diameter and less than 10 times the mass.
Read 7 tweets
Order of the #BlackSun. The umbrella which all of the brotherhoods and sisterhoods fall under?
Website of Order of the black sun: orderoftheblacksun.com
Read 16 tweets
PROOF OF THE ILLUMINATI PUBLICLY CELEBRATING THEIR IDOLS, HOLIDAYS, AND SYMBOLS IN PLAIN SITE

What's the deeper meaning behind it all?

Follow the white rabbit through this maze connecting art, Jeffrey Epstein, the illuminati, possible dimensional portals and... escape rooms?
This rabbit hole actually leads to more topics than just this thread, a part 2 will be needed

After reading this thread keep your eyes peeled for these symbols and feel free to send me any connections you make on your own
It started when I saw a commercial for the movie Escape Room 2: Tournament of Champions

I noticed the white and black checkerboard floor and the black cube

The characters are in a bank called "Illuminus Bank"

The black cube image is also placed over lower Manhattan ImageImageImageImage
Read 111 tweets
#DayLordNakshatraLord #DLNL
#Saturn #ShaniDev 🙏

#ScareMongers will have a heyday today! 🤷

#Fact- If #Saturn is #Benefic #YogKaarak in #Kundali, #Jaatak may not find a better day to start longterm activities/business for #profit generation/#Wealth creation

#JaiShaniDev
Again, in any case not ALL #Amavasya #Maavas is bad. Read quoted tweet of few months back in thread
Read 4 tweets
There is two important topics that we need to examine;
1) $BTC's natal node placements which is cause of all events in Gaian / Demiurgic matrix.
2) $BTC's price movement when Saturn is applying or separating to nodal axis.
#astrology #crypto #cryptocurrency #saturn #nodes #BTC
The topics mentioned in this flood are highly deep. We cannot understand Saturn/Nodes in just one flood or book. Maybe its not suitable for Twitter because of its limited space but I wanted to share this with you. I don't have Medium yet, sorry for the long thread. #astrology
Nodes are very spiritual / occult points in my point of view. North node basically represents the dharmic way of living, its a nourishing - gifting energy, blessing power of life. South node is where you coming from, it is karmic way of living and its a disciplinary energy.
Read 19 tweets
1/2

1⃣Remember #DishaRavi's arrest?
It happened during #Saturn & #Uranus square + mercury retrograde on #Feb 17th.
SAME astrological event will recur on #June 14th & Dec 24th.
Bt with a TWIST. Will explain in thread.

2⃣ #Mars (planet of W@R)-#Pluto opposition on JUNE 5th.
2/n
SATURN-URANUS square:
This is a v.imp transition of yr. It'll happen on
~June 14th
~Dec 24th
~Feb 17th (already took place)
Common factor btwn Feb 17th & June 14th transition is that it's happening during Mercury retro-- when it's easy to spread #FAKE NEWS. Remember T00LKIT?
3/n
Only diff is--Saturn, planet of #Karma, will be retrograde too on June 14th.
#Uranus is a planet of REBELLION, #Technology, and everything that's weird.
SATURN is associated with OLD values, system, people and also is a strict teacher.
So in FEBRUARY-- OLD clashed with NEW!
Read 10 tweets
#PlanetaryProtection has an enormous impact on interplanetary #astrobiology mission design and execution. Check out the rest of this thread for a few case studies on how it has been implemented over the years!

Image: NASA/JPL-Caltech
During the #Apollo era, it was unknown whether life existed on the Moon. To prevent contamination of the Earth’s biosphere by lunar microbes, both astronauts and the samples they collected were subject to quarantine following return to Earth.

Image: NASA
Following splashdown in the Pacific Ocean, Armstrong, Aldrin, and Collins were transferred to a camper-like mobile quarantine facility. From there, they were transported to Johnson Space Center, where they spent 3 weeks in quarantine.

Images: NASA
Read 11 tweets
Thread! ⬇️⬇️⬇️
#NityaDStahl" verbreitet in ihrem Telegram Chat seit Monaten #Verschwörungsmythen unterschiedlicher Couleur. Mit Beiträgen über #Chemtrails #Klimawandelleugnung bis hin zur #GermanischeNeueMedizin werden die ca 12.500 Abonnenten fast minütlich versorgt.
Die meisten Unwetterkatastrophen seien künstlich durch #Chemtrails erzeugt worden, schreibt #NityaDStahl in mehreren Beiträgen, und schürt auf diesem Wege unter ihren Followern Ängste vor einer angeblichen globalen Elite.
#NityaDStahl postet Inhalte über die #GermanischeNeueMedizin des #Antisemiten #RykeGeerdHamer & verweist auf Beiträge von #HansUlrichNiemitz, der die Behauptung einer erfundenen Zeitspanne im frühen Mittelalter, der sogen. #Phantomzeit, bis zu seinem Tod 2010 unterstützte.
Read 18 tweets
THREAD

1/n
Saturn in Shravana – Unfolding the hidden mysteries
 
Saturn is currently transiting the Vishnu’s own nakshatra i.e., Shravana.This transit of karma karaka carries a divine message of transformation which a common man might not understands. By the way of this article,
2/n

I want to take you to the transcendal journey where hidden clues about karma and destiny can be decoded.

I don’t want to complicate the things so let’s start from some general knowledge about the nakshatra of Shravana. The star of Shravana is ruled by moon according to
3/n

Vimshottari Dasha scheme and it is opposite moon’s own house of cancer. So, the first important thing to understand is that any planet which will be placed in the nakshatra of Shravana will aspect moon’s own house too. Here is the catch. As the planet is affecting the
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!