Discover and read the best of Twitter Threads about #thursday

Most recents (24)

#Thursday #4Aug2022 Relevant news, studies and stories to read today. A daily dose of politics, extremism, conspiracy theories, and a little hope for accountability. Image
Read 6 tweets
Resuming the daily because I can't keep up and keep forgetting what day it is. 🙃

#Thursday #July21 Relevant news, studies and stories worth your time. A daily dose of politics, extremism, conspiracy theories, and hope for accountability. Image
Read 15 tweets
#Thursday #July7 Relevant news, studies and stories worth your time. A daily dose of politics, extremism, conspiracy theories, and hope for accountability. Image
Read 9 tweets
#Thursday #May12th Try to keep up.

The Daily: politics, extremism, conspiracy theories, accountability. Relevant news, studies, and stories. Image
Kevin McCarthy and the other members -- Reps. Jim Jordan of Ohio, Andy Biggs of Arizona, Mo Brooks of Alabama and Scott Perry of Pennsylvania -- had rejected the committee's voluntary requests for cooperation in recent months. abcnews.go.com/Politics/jan-c…
Read 13 tweets
नाथपंथ

नवनाथ आणि बाकीचे नाथपंथी योगी आपणास ऐकून माहीत असतीलच. बर्‍याचशा लोकांनी नवनाथांच्या पोथीचे पारायण देखील केलेले असेल. एकूणच भारतीय इतिहासामध्ये नाथपंथाचे कार्य इतके मोठे आहे की सर्वकाही त्यांचेच असून त्यांचे नावही कोठे नाही.
नाथ संप्रदायाचे प्रमुख मच्छिंद्रनाथ व त्यांचे प्रमुख शिष्य गोरक्षनाथ यांनी भारतीय इतिहासाला अत्यंत उंचीवर नेऊन ठेवण्याचे काम केले आहेत. धर्म जातीभेद या सर्वांचा त्यांनी विरोध केला. प्रत्यक्ष मच्छिंद्रनाथ हे मासे पकडणाऱ्या कुटुंबामधील. व गोरक्षनाथ हे कश्मीरी पंडितांच्या कुटुंबातून
आलेले. साधारण नवव्या व दहाव्या शतकामध्ये ही होऊन गेलेली गुरु-शिष्याची जोडी.
या सर्व परिपूर्ण आणि अत्यंत देखण्या अशा ब्राह्मण तरुणाचे गुरु हे एका खालील जातीमधील होते. व त्यांची गुरुसेवा आणि गुरुभक्ती ही आत्तापर्यंत मी ऐकलेल्या कोणत्याही शिष्याच्या फार वेगळी आणि असामान्य आहे.
Read 27 tweets
#Thursday #April14th Try to keep up. Politics, extremism, conspiracy theories, and criminal justice. Relevant news, studies, and stories.

The Insurrection Was Plan B (story below). Image
Read 6 tweets
#Thursday #Jan13th Try to keep up. Politics, extremism, conspiracy theories, criminal justice. Relevant news, studies & stories.
Read 21 tweets
#Thursday #Jan6th Try to keep up. Politics, extremism, conspiracy theories, criminal justice. Relevant news, studies & stories.

Treason seldom dwells with courage.
Read 31 tweets
#Thursday #Dec30th Try to keep up. Politics, extremism, conspiracy theories, criminal justice. Relevant news, studies & stories.
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!