Discover and read the best of Twitter Threads about #Beware

Most recents (23)

⚠️ಎಚ್ಚರಿಕೆ⚠️

🚨"Whatsapp nude video call scam alert"

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ #WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ/ಅನಾಮಧೇಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎದುರಿನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ನ ಯುವತಿ ಇರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳ ನಂತರ ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (1/n) ImageImageImage
ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಎದುರಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ , ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂತಹ ಅಶ್ಲೀಲ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾರುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (2/n)
ಒಂದುವೇಳೆ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (3/n)
Read 7 tweets
FACTS OF FACT CHECKERS:

It’s a good idea to have some authentic, qualified and non-partisan fact-checking agencies in a world of fake news. But is it so? Are fact-checkers really fact checking? Or they are using this tool to further another fake narrative? Let’s analyse it.
1/8
Almost all fact-checkers are funded by some agenda-driven agencies. There is nothing wrong with agenda but most of them have an anti-India agenda. They use it with soft weapons like NGOs, Human Rights, Art and now Fact Checking. Most have mushroomed after 2014. Why?
2/8
Bharat is a Hindu nation and nobody can deny it. There is an agenda to change the fabric of India and change its identity. There are two major vested groups behind this - Commies and Islamists - the richest groups. They are India’s biggest enemies in this info-war.
3/8
Read 8 tweets
Revolver Loans & Credit Card Dues🧵
#BEWARE

6 Bullets of Revolver Loans 🔫
1. What is a Revolver Loan?
2. Any examples?
3. Don’t I have to pay just the min amount?
4. But I don’t have the cash flow.
5. What about my credit score?
6. Wait, wasn’t a credit card for convenience?
First, let’s understand an old proverb, ‘excess of anything is bad’. Anything & everything that has been developed, discovered or invented has 1 core limitation. When used or consumed in excess, no matter how beneficial it could have been,
it will raise its head like a cobra & can strike with lethal venom leaving one paralysed or slain.
Read 34 tweets
Which is the greater military power: #PRC with 60,000 troops massed on India’s border(for ~2 years) or #RF with 100,000 troops massed on Ukraine border(for ~ 2 months)?
2/rus #Russian massing of troops around Ukraine is not just a message to #USA and #Europe, but also to #China and #India, not to write off its Military power & ability to use it; even though Russia’s economic power is now much less than that of USA, EU, China, India.🧐🤔
3/rus The #Russian’s have learned from the #PRC aggression against India in 2020, which rapidly lost credibility after Galwan. They have done everything to ensure that the threat of invasion is credible enough to achieve their coercive objectives without fighting.
Read 57 tweets
15yrs ago I discovered, that West Bengal had highest % of hungry in cntry (3x UP, Bihar), & Kerala had worst income distribution! Th leftists who controlled Plan Comm/Govt vetoed publication of these facts, eliminated hunger Ques frm NSS surveys & stopped calc of Incm distributn
2/hhrcs #Beware Th Indian commies & their leftists fellow travelers, who suppressed ☝🏼information, now write/speak in USA & UK media, about freedom of speech being suppressed (2014-2021) for the first time in India! (Note: Good data analysis must separate shocks, cycles & trends)
3/hhrcs #GOI should consider including the same/identical hunger question(s) in future NSS surveys, and asking DOS to restart calculating inc/consumption distribution for each State, from the previously collected Consumption data!
Read 3 tweets
#هشدار
مراقب یک هواکس یا دروغ فراگیر اینترنتی از قول پروفسور لوک مونتنیه ویروس شناس برجسته و برنده جایزه نوبل باشید!
از قول ایشون گفته شده؛ همه کسانیکه واکسن کوید زده‌اند ظرف دو سال خواهند مرد، که دروغ است!
نظریه آقای مونتنیه بر ابن پایه...
(به توضیح های زیرنویس توجه کنید)
استوار است که واکسیناسیون گله ای باعث ایجاد گونه های جهش یافته بسیار مقاوم خواهد شد که واکسنها دیگر در برابرشون هیچ تاثیر ایمونولوژیک و پادتن ساز در بدن نخواهند داشت. تئوری ایشون هنوز از نظر عملی و بالینی تایید نشده و شمار مبتلایان پس از تزریق واکسن بسیار کم است!
کلیپی با زیرنویس دراین باره...
Read 4 tweets
"We ❤️ #FAANG #monopolists " Beware #Goebbles says :" If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it." (Hint: Count how many times we have heard this same #theme, in the same #media, by the same #authors)
2/goe #Economics101: If in an industry, u create a counter to an existing monopoly, u turn it into a duopoly, if u create 2nd counter it becomes an oligopoly. The first step in creating completion. The second step is to create a regulatory system that fosters/promotes competition
3/goe #RegulatoryEc The danger to society from #Asymmetric info & #moral hazard in #Finance was 10x that of goods monopolies, the danger from #SocialMedia & #E-com monopolies is 10x that of Financial collapse! Need 21st C regulations for latter! 🙏🏼don't make it a partisan issue
Read 4 tweets
1/2
The Ch!nese traps YOU could be a part of!
Did you know---Indian agencies have in las 4 months exposed how 1,744,300 people were duped of their hard-earned money worth 1,266 CRORES?
And these EASY MONEY MAKING schemes hv a CHEENI connection.
#Beware!👇
2/2
Problem is most of the people will NEVER come out to lodge a complaint aftr they come to knw that they hv not jst been duped of their MONEY bt have also become a part of this ANTI-INDIA network, unintentionally.
This is our effort to raise AWARENESS.👇
This is a huge network which needs to be exposed. #CyberCrime #CryptoCurrency--- it involves everything.
This must be the 1st time I hv hd so many contribute to @Resonant_News video.
Thank you @PriyamShukl & @AssymetricW.🙏
Read 8 tweets
School Dreams & #idlozi

Kuvuki class,,,,,,manual for beginers

These two go together,,,,, period!!!

Dreaming of schooling happens to all us gifted children of idlozi especially those who have not twasad(regularly) but even to those who have twasad but not on regular basis😳
If you happen to see the school dreams after twasile it means there's something spiritually outstanding in either ubungoma or prophecy

#learn

//)Schooling, teachers, classmates, school activities, all refer to #idlozi/calling that must be given attention😳
/)Passing at school, school farewell party, anything that shows you're leaving school refers to your  graduation/leaving ephehlweni.....even if you're not twasile, once you see these dreams it means you are long over due😲😳
Read 14 tweets
Yesterday, after a long discussion with a close family member who is a US MD phd, we agreed that with world's best #contagion models (% masks & social interaction) available in world today, the covid take-off could at best have been predicted 7 to 10 days before it exploded...2/
2/covid #Covid Pragmatic suggestion is to ban all #Social gatherings of > 7-10 people (indoors & outdoors), till curve turns down, but don't stop economic activity (w cumplusory masking, distancing). Once curve flattens, outdoor gathering restrictions can be eased with masking
3/covid Cities/towns/urban,/semi urban; rural markets/melas areas are where there is the greatest interaction between people (mobility & personal interaction are the key parameters in these virus spread models)
Read 19 tweets
KORRAKANI BEWARE – Evidence of BellaToons’ Return!
The following thread contains evidence showing that Korrakani may indeed be BellaToons under a new name and an updated art style.
#Korrakani #KorrakaniBeware #BellaToons #BellaToonsBeware #Art #Artist #Furry #Beware #Scam
As a lot of you finding this account already know, there has been some controversy over Korrakani and who they are. Many people think that it is BellaToons simply because of her art style. While I understand how similar Korrakani’s and BellaToons’ styles are, I know some...
...people want more evidence – the style similarity is simply not enough. In this thread, I will explain all the evidence I have gathered in an effort to prove that Korrakani is in fact BellaToons. Please read through everything carefully – some things may be hard to follow...
Read 88 tweets
#LIMPs = #Left #Intellectual #Media & #Politicians (#PCP: "We don't believe that equal rights for all Indian citizens, is the foundation of & embedded in, the fundamental structure of the Indian constitution")
3/limp #Beware of #Oxbridge #GLIMP #sophistory. Equal rights for all #citizens does Not mean criminals are equal to victims , it does NOT mean foreigners have equal rights to citizens, it does NOT mean foreign enemies of India must have same rights as foreign friends of India! 🧐
Read 4 tweets
Surely every serious national security strategist understands the distinction btwn Govts Geopolitical decisions and th military's detailed scenario planning & action program. A govt can decided on basis of expected value of outcome or worst case scenarios-the latter is paralyzing
2/ns The critical issue in China-India conflict is that,as of now (2020), #China controls the #escalatory ladder. So India's #National #Security Apparatus has to make assumptions about when and how #CCPpla will escalate, if it loses the first few steps on its escalatory ladder!
3/ns The worst case scenario for us is therefore the one in which after loosing previous escalations, #CCP China escalates to a full fledged war/attack on India, by shifting US-facing troops and highest quality equipment towards India. This has proved paralyzing for past Govts!🤔
Read 69 tweets
Michael Moore Presents Planet of the Humans (2020) via @YouTube
@PlanetHumansDoc
#Allah Ta’aala created this world and the entire system in which this tiny planet exists – the entire universe.
Read 25 tweets
If you get an alert randomly from an anonymous account, before you start singing "Baba God answer prayer...", find out who it was that sent it.

All transactions traceable to fraudulent accounts & owners will be listed and some explanations will be required.
I have seen people thanking God for some money they weren't expecting and didn't bother to know who was that generous to dash them money.

This is not the time. You have to be able to explain whatever comes into your account...and especially what you spend.
If any money lands in your account, find out who it was - don't be a victim of fraudulent transfers and money laundering.

Being mentioned on a list of beneficiaries of fraudulent proceeds can be a red flag...your account may be restricted or watch listed for a while.

#BeWare
Read 8 tweets
PPOPHET MUHAMMAD’S LAST SERMON

Prophet Muhammad (peace be upon him) delivered his last sermon (Khutbah) on the ninth of Dhul Hijjah (12th and last month of the Islamic year), 10 years after Hijrah (migration from Makkah to Madinah) in the Uranah Valley of mount Arafat.
His words were quite clear and concise and were directed to the ENTIRE HUMANITY .
After praising, and thanking Allah he said:

“O People, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year, I shall ever be amongst you again.
Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today.
O people, just as you regard this month, this day, this city as Sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust.
Read 15 tweets
Avoid following rogue officers to their station based on alleged phone track. This is the new trick in town to justify illegal abduction & extortion. Ask questions. Ask them the specific date of the incident when the phone in question was reported missing. #EndImpunity
This new format deems all phone users guilty until proven innocent. Anyone using an expensive phone is now a thief to these rogues. The series of reports show the date of incident are often more recent than the original date of purchase of the phone of their victims. #Beware
Don’t be a victim of rogue officers. The primary assignment of police officers is not about roaming the streets to randomly check the phones of citizens. Millions are being made in ransom across Nigeria with this new format. A terrorist hub is waxing strong within the system.
Read 7 tweets
DIFFERENT MEANS FRAUDSTERS HUNT FOR PERSONAL INFORMATION - Phishing, Vishing, SMShing and Pharming

A #Thread

@yinkanubi
Personal information is the new target and by all means possible, fraudsters are collecting whatever can get them through to your financials and make them smile to the Bank.

What are the information they are looking for?
Full name
User name(s)
Gender
Email address
Phone No.
State of Origin
State of Residence
Address
Date of Birth
Status
National ID
Driver's Licence
BVN
Credit/Debit card details
Passwords
PINs
Mother’s maiden name
Place of birth
Passport ID

How are Fraudsters getting these info?
Read 13 tweets
YOU LIKE AWOOF INTERNET THROUGH FREE HOTSPOTS OR PUBLIC WIFI - and you connect to your Bank through same, make purchases on e-commerce sites, access your email, Social Media or make transactions online, YOU MAY BE IN DANGER.

A #Thread

@yinkanubi
According to the Nigerian Communication Commissions, as at Feb 2019, Nigeria has about 115m internet subscribers of the 173m mobile subscribers.

Of course this doesn't mean 115m people but it shows internet penetration is on the rise from less than 90m 4yrs ago.
Due to the high cost of living, quite a number may not be able to afford subscribing for internet, hence the reliance on free WiFi where ever they are available.

Even those that can afford, also look for free WiFi in public/private places like hotels, cafeteria, etc
Read 14 tweets
KNOW YOUR PAYMENT CARD DETAILS - and keep them safe from fraudsters and scammers.

A #Thread

Cc @yinkanubi

#BeWare #Beaware
Your payment card - debit, credit or prepaid - contains loads of information.

Two types mainly:
Those that can be read electronically
Those that can be read physically

Let's focus on the easiest and most vulnerable - those that can be read physically.
Your payment card has:
Bank name
PAN - Primary Account Number
Cardholder name
Expiry Date
Card brand
CVV - Card Verification Value

A combination of these data are used to consummate financial transactions and therefore need to be protected.
Read 10 tweets
HAVE YOU LOST YOUR PHONE OR HAS YOUR PHONE BEEN MISSING?

May you not be a victim but these are the steps you can take to prevent collateral damage if you lose your phone.

A #Thread

Cc @yinkanubi

#Beware #BeAware
When people lose their phones, usually they are loss of things like:

The lost phone
The Contacts
The Messages
The Apps
The Images & Videos
...and may be ease of use of their day to day applications/utilities as they have been well accustomed to the workings.
Usually, there are steps that you can take to prevent total loss when situation like this happens.

You can:
Insure your phone on theft.

Install some security solutions that can remotely wipe your data.

Get apps that can track the phone wherever it is & with who.
Read 15 tweets
QUESTIONS YOU SHOULD NEVER ANSWER ON/OFFLINE - Have you been asked about your -

- Childhood
- Family
- Favorites
- Favorites Historical
- Firsts
- Personal Characteristics
- Education
- Work

A #thread

#SecurityQuestions #Beware #BeAware #Risk #Security
A security question is a form of shared secret used as an authenticator.

It is commonly used by banks, cable companies and wireless providers as an extra security layer. - @Wikipedia

#SecurityQuestions #Beware #BeAware #Risk #Security
When a random post asks you any or a combination of any the following questions, let your antenna be up and please ignore:

The house number & street name you lived in as a child?

#SecurityQuestions #Beware #BeAware #Risk #Security
Read 21 tweets
1/ #THREAD Ah, teeny tiny demographical instance of something, hastily wound up to a coy, careful kind of un-endorsement of something else, even uses paper in a medical / scientific journal to try substantiate this un-endorsement placement #Beware #BullAtWork How 'well-connected'
2/ and how reminiscent of a certain type of anti-vaccination trolling / disinformation.😬 #Questions such as: A/what percentage of the population actually use the product B/ what percentage of that specific demographic have been injured seriously, in a clinical sense or in the --
3/ particular mode described in the, eh, 'article' ? C/ So even if as seems likely this only verifiably happened to a tiny % of users,& even if the argument that it is all just public knowledge/public info. is applied so it appears to be, lets say for the heck of it, 'authentic',
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!