Discover and read the best of Twitter Threads about #linkedin

Most recents (24)

*****இது ஒரு விளம்பரதாரர் பதிவு அல்ல***

நான் எனது PhDக்காக பயன்படுத்துகின்ற சில Tools பத்தின ஒரு சின்ன பதிவு (அறிமுகம்).

#Todoist
இது நம்ம பொதுவா பயன்படுத்துற To do list செயலி மாதிரி தான். இந்த செயலியில் இருக்கும் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னன்னா, இதை லாகின் செய்து அதை எங்கிருந்தும்
பயன்படுத்த முடியும், மேலும் நம் தினசரி செயல்பாடுகளை செய்யவேண்டிய வேலைகளை நினைவூட்டி அதை வேறு யாருக்கேனும் அனுப்பி அதன்மூலம் அவர்களுடன் இணைந்து அந்த வேலையை செய்யவும் வழிவகுக்கும். ஆராய்ச்சி மாணவர் மட்டுமின்றி அலுவலக வேலையில் இருப்போருக்கும் மிகவும் உபயோகம் உள்ள செயலி தான் இது.
#Grammarly

என்னை போன்ற சராசரி மாணவர்களுக்கு கிடைத்த அரிய பொக்கிசம் இந்த செயலி. ஒரு கட்டுரை எழுதுவதை விட அதற்கு Proof reading, Spell check இதற்கு ஆகும் நேரம் தான் அதிகம் (எனக்கு) ஆனால் இந்த செயலி இருக்கும் பட்சத்தில் சில மணி நேரத்தில் வார்த்தைகளை சரி செய்து கொடுத்துவிடும்.
Read 27 tweets
bmj.com/content/373/bm…

Again: couldn't agree more.

Op #Twitter #Facebook en #LinkedIn wordt alleen Staatswetenschap toegestaan.

Of moet ik Staatspropaganda zeggen?

#coronavirus #Totalitarianism
"Thus the majority who speak loudest, most visibly, and with the largest number online, may be judged “correct” by the public—and, as the saying goes, history is written by the victors."
"There are concerns that this approach could ultimately undermine trust in public health. In the US, says West, trust in the government and media is falling."
Read 5 tweets
About 76% of LinkedIn members said the “Who’s Viewed Your Profile” feature is one of the most helpful tools on LinkedIn (paying members get much more value from this feature). If you are a job seeker, knowing which employers or recruiters have been visiting your profile can guide
you to follow up with those individuals. You might say something like, “I noticed you viewed my profile. I am very interested in x and would like to have a conversation with you this week or next. Might we set up time to meet?”

Unfortunately, information on your viewers is
extremely limited without a LinkedIn Premium membership. But you can get some details. For example, try clicking on “Weekly search appearances” from your profile page. #linkedinTIPS

Have you wanted to know what search terms other members, potential clients, recruiters or
Read 6 tweets
1/ So 3 days ago I wrote a thread & exposed how big of a phony biostatistician Ryan @imgrund is. I showed that he was hiding ~18 yrs of teaching experience on #LinkedIn to make himself look like a professional biostatistician #cdnpoli #onpoli #Ontario @globalnews @CBCNews #Canada
2/ 3 days later, take a look at @imgrund’s LinkedIn profile. This pseudo-statistician not only re-added his teaching experience, but also *for the first time* has listed his PHAC experience, which he says was 9+ years @globalnews @CBCNews @TorontoStar #Ontario #cdnpoli #onpoli
3/ So now the question is: was @imgrund working 2 public sector jobs? A research analyst for @GovCanHealth (2000-2009) & teacher for @YRDSB (2003-present)? Can @GovCanHealth plz confirm his employment or is he lying? @globalnews @CBCNews #Ontario #cdnpoli #onpoli #Canada
Read 6 tweets
🧵CONSEGUIR ENTREVISTAS POTENCIANDO TU LINKEDIN 🧵Gracias a esto conseguí trabajo remoto y 4 entrevistas en una semana! 🙌Aquí les va el hilo:
#Linkedin es una plataforma llena de profesionales y empresas que tiene presencia en todo el mundo. 🌍Hay 660 millones de usuarios a nivel global!
Hay 30 millones de empresas (sabes la cantidad de trabajo que implica esto?). Hay 20 millones de vacantes ACTIVAS.
❗️Es importante que sepas que TU PERFIL TE REPRESENTA COMO PROFESIONAL, por lo tanto cuanto más prolijo y coherente sea, mejor. Y con esto me refiero a: foto de perfil profesional,
portada, archivos subidos, tu presentación y TU CV.
Read 23 tweets
Am grateful my #endometriosis and #fibroids only affects me severely one day a cycle and is not severe every cycle. Still that one day can make me unable to get out of bed or sit up without passing out. Severity worsens with stress.

Today I feel have my life back. Thank God.
Mind you, my definition of severe is “I pass out from pain.” I don’t know if it is really a good thing I self suppress so well that I don’t even feel or react to pain until it threatens my ability to stay conscious. I don’t glamorize “grit” that is a lack of self compassion
It is an accommodation to the pathology in the world we live that was apparent with the events this week. 6 Asian women killed but the compassion was for the killer who “had a bad day” by authorities while the women were mislabeled as sex workers to validate their deaths.
Read 31 tweets
De los más de 815.000 venezolanos universitarios registrados en @LinkedIn, el 45% se ha ido del país a:

🇪🇸 58.000
🇺🇸 58.000
🇨🇱 55.000
🇨🇴 36.000
🇦🇷 36.000

Con datos de #LinkedIn Febrero 2021
bit.ly/linkedinExpats…
Los 370.000 #migrantes venezolanos universitarios registrados en @LinkedIn pertenecen a las siguientes universidades:

#UCV 49.200
#USB 30.500
#UCAB 29.500
#LUZ 22.500
#UC 22.000
#URBE 20.000
#USM 19.300
#ULA 19.300
#UNIMET 16.500
#UDO 16.400

bit.ly/linkedinExpats…
Universidades con más egresados en el exterior (🔴) que en 🇻🇪 (🔵)

@campUSB 🔴 30.000 🔵 17.000
@infoURBE 🔴 20.000 🔵 17.000
@Unimet 🔴 16.000 🔵 12.000

bit.ly/linkedinExpats…
Read 5 tweets
Scholarships are moving to social media. Many of you don't get replies because of how you are presented. A lot of my #mentees have grabbed their scholarship s on social media. Two important apps you must have is #Twitter and #Linkedin.
How can you benefit from this?
1. Make your profile name catchy!! First impression last longer. All those "sexy dollie" "fine tohbe" etc profile names. Na wa o. How does that present you?

🥞Use your legal names!!!
🥞Get a sweet handle
🥞Write a small profile summary and highlight your education too
2. What's your profile picture? My dear, some profile picture reminds me of the sentence "na only you waka come?

Use a nice casual or smart profile picture. Do you know I got to know about my school via Twitter? and I am here now.

Mimic the profile of mentors and do yours
Read 9 tweets
"As QAnon influencers and their followers are pushed off mainstream platforms.... There, they may be exposed to more extremist content, like that of white supremacist and neo-Nazi groups."

So what is the right approach? No right answers.

npr.org/2021/01/31/962…
..soooo.. usually seek facts & ideas ...rather than go down rabbit holes of others’ 🤯

..but wow, some remaining QAnon-posting accounts are within 1-2 degrees of separation..

To FB’s credit, misinformation/disinformation posts get covered with a grey filter & this warning:
Since I am a Muslim woman on the highly armed alt right’s radar myself now

am curious to understand what kind of 👹 they perceive me to be - tho prefer to only a quick peek, not a deep dive

(Obviously @IlhanMN was not actually at any such training camp)

usatoday.com/story/news/fac…
Read 32 tweets
If you want to understand a woman, look at her mother - at least true of me

My mom? As a new immigrant to America, when she encountered an unfair Eurocentric rule from her English Lit grad program? She wrote a paper & got the rule changed

Smart
Owned her power
Effective
Ethical
My mom and I are the same in core values but opposite externally. She uses maybe 1/100th of the words that I do and is intensely private. I am out climbing literal mountains while she prefers to stay in and read books and my dad’s #engineering journals.

My mom is an introvert who thinks 10x before speaking w/ surgical precision, educated by German nuns & British educational system
We are Urdu-speaking

She is fearless in face of patriarchy

It runs in the family. Have strong, activist #womeninleadership role models in #Pakistan
Read 25 tweets
Have ~ quarter million followers on #LinkedIn & use that space to speak truth to power. Use the power of my voice including on sexual harassment vs women.

In one #healthcare setting, the board hired marketers to cyberstalk employees. Creepy. #MedTwitter

linkedin.com/posts/usnehal_…
My current institution & my alma mater have taken money from #Epstein. #Science & #academia is full of creepy types in positions of power.

It is shocking those who woo a human trafficker donor also cross the line, hire ppl to #cyberstalk own staff? #MedTwitter #AcademicTwitter
When will we start to listen to the students paying substantial tuition?

Why do students have a superior understanding of #ethics and #traumainformed #education as compared to administrators who earn millions between salary & consulting gigs?

thetech.com/2019/10/23/set…
Read 5 tweets
Grateful for my 1st amendment rights. Grateful my country is again a country of rule of law & due process. Yes, we are still striving to be a more perfect Union. As a country we must embrace #learningmindset as the Founding Fathers intended

A 🧵 of my exercising right to speech
Sometimes you make demands and let them know you are not going anywhere and not shutting up about injustice.

There is due process and violating the Constitution by a single paper signed by one man is not the government envisioned by the Founding Fathers.
Sometimes you sing about inclusiveness. Frankly, advocates need to mix it up for own wellbeing. It is a form of self care to affirm values & vision

It also helps one stay within one’s own personal boundaries of ethical behavior. Such groups are often wrongly called “mobs”
Nope
Read 25 tweets
The Internet is at a tipping point, here’s what you’ve probably never heard coming next.

Time for a thread 👇👇👇
1) Let’s start with the users…

Today over 50% of the world is on social media AND on average we each have 70-80 usernames and passwords.

Each of these accounts are owned and controlled by the platforms.

Recipe for disaster.
2) In 2021 American adults spend over 4 hours a day online - that is half a work day.

Time is our most valuable asset, did you realize you are giving this away for free?
Read 11 tweets
#WolfgangGreulich, #Demagoge der #Coronainfotour von #Querdenken mit #BodoSchiffmann & #SamuelEckert, ist Inhaber der Firma "WS-Datenservice". Er unterstützt die Tour nicht nur finanziell, es werden bedeutende Verbindungen sichtbar.
Zuerst seine Rede über #Umsturz-Fantasien:
Mit seiner Firma "WS Datenservice" ist #WolfgangGreulich auch #IBM Gold Business Partner und IBM Managed Service Provider. Er war ebenfalls #Vorstand/#Kassenwart von #CommonDeutschland (IBM Anwendervereinigung) und nahm auch am "Common Europe Congress" 2019 in #Berlin teil. ImageImageImageImage
Selbstverständlich steht #WolfgangGreulich auch im #Impressum der #Coronainfotour mit #BodoSchiffmann & #SamuelEckert, wo ein weiteres interessantes Detail steckt; der letzte Satz. Seine Partnerin sei für Grafik, Design & Webseite zuständig. Anfragen laufen über #Greulich. Image
Read 15 tweets
If you are NOT a clinician with DIRECT patient contact or other frontline service worker (janitor, delivery person, receptionist checking in patients F2F) and offered a vaccine, do the RIGHT thing and step back in line. #HealthcareHeroes needs to be more than a hashtag.
This is NOT okay.

#HealthcareHeroes my foot.

Actions > words

Trainees doing intubation daily should not have to protest to be heard that their LIVES are at risk as compared to administrators or non F2F care doctors.
I posted on #LinkedIn because, frankly, no administrator really follows #MedTwitter apart from “gotcha” policing to discipline or fire a whistleblower clinician.

This is unacceptable.

Admin before F2F care trainee?

Momma grizzly mode activated.

linkedin.com/posts/usnehal_…
Read 14 tweets
[1/6] Un infiltré retombe sur les polycopiés de ses cours RH "leading organisations" à #HEC.
Attention c’est du lourd!
Il s’agit de classer ses relations en 6 catégories en fonction de ce qu’elles peuvent nous apporter:
[2/6] Et d'éviter ensuite d'avoir des amis inutiles:
[3/6] Il est vrai que tellement de gens perdent leur temps dans des relations improductives...
Read 6 tweets
All the more reason to buy the book. Truth often invites scorn from those whose truth is being revealed. Old tactic. So while they busy themselves with distorting the ratings, hit them where it hurts most - buy the book and see what it says 😈😇
Hahaha!
linkedin.com/in/abhishek-ta…
He has the link on his twitter bio! 😈
@milindshah2006 refer tweet exchange a while ago - got one for you.
btw, #LinkedIn which turned into a platform for pompous self-glorification already, has also been infested by this rabid lot past year or so.
Best part is that this true blue sanghi, with songs of civilizational greatness on his lips is employed in an outfit that caters to the needs of those seeking to immigrate out of Bharat [cunedaa!]😈
linkedin.com/company/a-v-im…
Read 5 tweets
So I'd like to ask the Twitter Universe for some advice.

1/?

I can help #SmallBusinesses with advice, but lack bandwidth now for consistent posting to raise profile. I also struggle with #LinkedIn, which is more #salesfocused than collaborative.
2/?

I understand the need for #SalesFocus, but often find it a little one dimensional, given there are other #growthpaths like #partnerships, #educationprogrammes and others.
3/?

With #RegenAgri, the need for education is often better understood, since it can be a complex area.

But often people in this sector are not great at story telling, and need support with that.

Providing a simple solution to this seems crazily difficult.
Read 8 tweets
1- #Dominion
重磅!资深律师、前联邦检察官鲍威尔(Sidney Powell)在佐治亚和密西根州同时提请的 #选举舞弊 独立诉讼中,把中国和伊朗列为通过多米尼(Dominion)点票软件监视、操控包括2020年的多次美国大选幕后黑手
defendingtherepublic.org/wp-content/upl…
2-#Dominion
起诉书中提到作弊的主要涉及公司 #Smartmatic 和 多米尼,前者被委内瑞拉和塞尔维亚人拥有,后者是加拿大公司,办公室在德国

搞评:间接证实德国服务器被美军获得(本起诉书中关键证据),及多米尼总部在加拿大的传闻
3-#Dominion
全美50个州中,有28个州使用 #多米尼 选举投票系统

搞评:既然多米尼投票系统是中国和伊朗操控的,只要鲍威尔(Sidney Powell)在佐治亚和密西根州任何一个诉讼取胜,那么28个州的2020年选举结果都可视为舞弊及被外国操控
Read 10 tweets
Hmm..so have to say, the most misogyny I have encountered is on #MedTwitter mostly from anon account doctors or anti-vaxx.

& tho I repost "The Female Lead" I have rare to no trolls or harassers. I have found @LinkedIn pretty female-friendly, in fact. Rarely get a weird message
My first run in was an all male group of doctors discussing IVF and ridiculing acupuncture as not evidence based but they had fragility to any aspect of IVF itself at all questioned or perceiving even tolerance of acupuncture as "quackery"
My point then was more a people in glass houses should not throw stones. There is a difference between clinical trials existing and #EBM as I know from having been on the payer side where business-minded clinicians' narrative advances ahead of science: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Read 33 tweets
Woah..that was freaky but familiar. Was lying down & decided to get up to take pain meds for #endometriosis and #fibroids and it felt as painful to get up as the day after surgery. In kitchen, sweating, lightheaded. Quickly squatted to avoid passing out holding onto fridge door
..which swung open..but I did not fall. Then once head feeling better, stood up long enough to take meds...then walked, wobbly and lightheaded to chair. I can't quite feel my palms but that will come back. This probably gets to be called 10/10 pain..but maybe really an 8/10
Great..and a migraine too..scotoma.. taking a migraine med and lying down. Man, when it rains it pours.

Mother Nature is such a misogynist.

SO glad I did not decide to rent a car and try to go Finger Lakes this weekend to see peak foliage.
Read 88 tweets
Please start to do this. If you find something not factual, take the time to highlight, cross out, write notes on the image. We are highly visual creatures and the red X will communicate much better than your facts or words.

Make the “wrong” or “not factual” a clear visual.
Further, think of unintended consequences. Will what you put out there take a life if its own?

I have seen too many of those paid to instruct #STEM professionals on #SciComm & #MedTwitter professionalism

fail to understand this aspect of #SciComm - how will others repurpose?
How often in re-sharing a conspiracy theory post are you merely driving traffic to that site or person? It is a numbers game. In your “OMG look at this!!!!” are you contributing to this?

Please stay away from those who share a new “look how bad” example

sciencemag.org/news/2018/03/f…
Read 11 tweets
@Sambright

£70 Million Quid the #Government #PPE Contract for
Small ‘Luxury Packaging’ Firm !!!!!!!
Prime Minister Boris #Johnson during a visit to the headquarters of #Octopus Energy in #London

The #Govt awarded the deal to a firm with just £46,000 in the bank !
The #Govt has awarded a £70 million contract for the supply of face #masks to a small luxury #packaging company.

Documents released in late Sep show that the Department of Health and Social Care (#DHSC) struck a deal with #Brandology Limited in June
The contract started on 16 June and ended a day later –
suggesting a single, bulk order of masks.
The contract was awarded without going through normal competition requirements, using a #European #loophole that allows for the rapid procurement of equipment in an “emergency” ????
Read 11 tweets
1- Le monopole donne de la puissance à une entreprise au point de pouvoir dire aux Etats : c'est moi ou le chaos ; mon droit, mes CGUs, mes specs techniques sont à prendre ou à laisser. Vous adaptez votre réglementation ou je prends vos citoyens-usagers et entreprises en otage...
2- Pourtant, c'est un gros coup de bluff. On ne se retire pas d'un marché de 500 millions de clients, sans doute le plus profitable de tous ; et ou justement, les lois anti-trusts sont moins binaires qu'aux USA et ou l'on peut davantage "négocier" sa position dominante.
3- Pour autant, cette négociation -qui commence par un bras de fer bien inélégant - devrait être l'occasion d'une prise de conscience que la domination des #gafams est bien plus problématique que les cas historiques auxquels on les compare souvent : AT&T, Standard Oil, etc.
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!