Discover and read the best of Twitter Threads about

Most recents (13)

#MoviesForKids 😍🎬

பெஸ்ட் மூவிஸ் டு வாட்ச் வித் ஃபேமிலி அண்ட் கிட்ஸ். நிறைய மூவீஸ் இருக்கு அதுலகொஞ்சம் #IMDb ரேட்டிங்வைஸ் குடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல அதிகபட்சம் இங்லீஷ்ல தான்இருக்கு சோ! தமிழுக்கு டெலிகிராம் (அ) tamilyogi[dot]cafe siteல தேடிபாருங்க கிடைக்கும்.🍁

#KarthiReviews
1 #TheLionKing 1994
8.5 Anmtn,Advnte,Drma,Music

2 #BackToTheFuture 1985
8.5 Advnte,Cmdy,Sci-Fi

3 #WALL·E 2008
8.4 Anmtn,Advnte,Rmnce,Sci-Fi

4 #Coco 2017
8.4 Anmtn,Advnte,Drma,Fntsy,Music,Mstry

5 #Up 2009
8.2 Anmtn,Advnte,Cmdy,Fmly

6 #FindingNemo 2003
8.1 Anmtn,Advnte,Cmdy
7 #HarryPotter Seires (2001-2011)
8.1 Advnte,Drma,Fntsy,Mstry

8 #JurassicPark 1993
8.1 Actn,Advnte,Sci-Fi,Thrllr

9 #Monsters,Inc. 2001
8.1 Anmtn,Advnte,Cmdy,Fmly,Fntsy

10 #StandByMe 1986
8.1 Advnte,Drma

11 #InsideOut 2015
8.1 Anmtn,Advnte,Cmdy,Drma,Fmly,Fntsy
Read 23 tweets
1/
Who was the "White hat" that #Q confirmed on December 25th, 2017 #Kill_Rogue?
#QAnon post 459:

"10, [10-9]
Operational_window(5-6)_FDeltaC25-26
Secured.
Floor is yours.
Twitter FW_
Twitter [kill_rogue]
CONF_WHITE_WHITE_
Q".

@/kill_rogue
2/
It's hard to tell who the person is behind the account (still active), but it does show #Qanon "related activities", what we do know is who tried to hijack the name #Kill_Rogue... #EyeTheSpy

(or so it looks like)
3/
But it's interesting that it connects to #SethRich and #JulianAssange

#EyeTheSpy #Qanon #cicada3301 #coverup3301
The date is also important December 25th, 2017
Keep in mind that #EyeTheSpy did an operation to discredit #WikiLeaks and #JulianAssange

Read 12 tweets
💣This Sunday's MOAB [THREAD]

I'm sure most of you have noticed that the guys over at #8kun are having "server related" problems again, probably #Qanon is going to need a new home/hub, one where all the #Q celebrities and puppet masters collide.

Remember #SnowWhite7IAM
#QChans
#Qchans(.)net, "Thank you to those who have shown up to help. We now have pages dedicated to communication updates for: realDonaldJTrump, GenFlynn, SidneyPowell, LinWood, Ezra Cohen Watnick, SnowWhite7IAM, Q Please stand by, while today’s messages are curated.
Before we continue, if you think that #E #EyeTheSpy #FollowThe17 #BackChannel17 is #EzraCohenWatnick
You need to look at my tweets regarding that topic and watch this video

Maybe you got that idea from someone you trust but it's incorrect and false.
Read 8 tweets
1. Thread on E. Twitter banned him again when he gave a clue to his identity. Not got a copy of tweet to hand but will add to thread if someone has. Anyone Ezra went to Parler and I will add some of his Parler messages here... Image
2. E's Earler is here parler.com/profile/EWillH…
3. A couple of vids which you will have to go to Parler for. Cant give you linsk as parler is quite clunky often ImageImage
Read 69 tweets
#SERVIDO #DESESPERO?
E de novo você chega, pode sair eu já te vi, eu conheço seu cabelo.
Não adianta se esconder, se no quarto tem espelho .
Antes de você ser notado, eu te percebo pelo cheiro.
Pode ser que esquecestes, que eu ri de você primeiro.
Pode ser me assustastes,
mas foi breve, passou ligeiro.
Eu já tenho um bosque verde, um amigo e um travesseiro.
Posso me refrescar do mundo, no profundo do ribeiro.
Como o sereno e o sarampo, tem o chá de sabugueiro.
Não imagines que eu não aprendi, já coleciono alguns janeiros.
Tenho muita
experiência, em ter metade e ser inteiro.
Pra comprar vendi às lágrimas, que meu deu mais que qualquer dinheiro.
Essa vida é uma arena, mas me tornei um bom arqueiro.
Se o vento muda a flecha, a incerteza vira tempero.
Tem comida bem quentinha. É servido desespero ?

S. Jr
Read 3 tweets
Meanwhile, #US #e-commerce sales, per Mastercard SpendingPulse, were up 92.7 percent in May, underscoring the broader shift to #digital in how we work, live and shop.
webwire.com/ViewPressRel.a… Image
#ecommerce #digital
According to Mastercard SpendingPulse, more money was spent online in the #US between April and May than the last 12 Cyber Mondays combined. ImageImageImageImage
#ecommerce #digital #ausbiz #ausecon
Of those aged between 22 and 35, only 36 per cent have a credit card, down from 59 per cent in 2002, and only 14 per cent pay in cash.
afr.com/companies/fina…
Read 18 tweets
Militantes de izquierda ya formaron 300 Comités de Defensa de la 4T; van por 3 mil. Autor: Rogelio Hernández López julioastillero.com/militantes-de-… a través de @julioastillero

COMPAÑEROS TWITEROS: LA LLAMADA REDAMLO SE HA ESTADO ORGANIZANDO JESUS RAMÍREZ HA LOGRADO UNA ORGANIZADO POR
MEDIO DE COMITÉS, HASTA ESTE MOMENTO LLEVAN 300 PERO SU OBJETIVO ES LLEGAR A 3 MIL, ESTA ES LA 4aT, ESTE ES EL MIEDO QUE LE OCACIONA A LA DEFORMACION DE 4a LA RESISTENCIA POR LA IMPERIOSA NECESIDAD DE RECUPERAR NUESTRA INDEPENDENCIA, NUESTRA SOBERANÍA, NUESTRA SEGURIDAD,
NUESTRAS INSTITUCIONES, NUESTRA IDENTIDAD COMO MEXICANOS, NO SOMOS COMUNISTAS NI SOCIALISTAS, SOMOS LIBRES, NO CREEMOS EN LAS MENTIRAS DEL QUE PRETENDE SER UN DICTADORSUELO, CON SUS IRREPETIBLES MENTIRAS DIARIAS, SOBRE LA REVOCACIÓN DEL MANDATO DEL MANDATO, NO CREEMOS QUE SEA LO
Read 17 tweets
Angesichts der nun all-täglichen #Milliarden an #Staatshilfe für Konzerne drängt sich die Idee einer am #Gemeinwohl orientierten #BundesBenchmark auf - Auftakt der Debatte hier - und heute #Konkretisierung: (1)
Morgen beim #Autogipfel wird erneut intransparent und ohne Bürgerbeteiligung über Unsummen entschieden - diese werden fehlen: Für #Daseinsvorsorge #Bildung #Gesundheit #Klimaschutz #Europa u.v.m. (2)
Warum sind uns #Autoprämien wichtiger als funktionierende #Zuschüsse für Selbständige und #KMU? Wie nutzen wir die #Coronakrise als Chance, um genau jetzt unsere Industrien auf #Klimaziel von 1,5 Grad zu transformieren? (3)
Read 25 tweets
Looking for reasons to venture into #datascience?

👉 Here are 10 reasons to help you decide

1. It’s in Demand
It is the fastest growing job on @LinkedIn and is predicted to create 11.5 million jobs by 2026. This makes Data Science a highly employable job sector.

#Thread Image
2. Abundance of Positions
There are very few people who have the required skill-set to become a complete #DataScientist. This makes Data Science less saturated as compared with other IT sectors. Therefore, Data Science is a vastly abundant field and has a lot of opportunities. Image
3. A Highly Paid Career
Data Science is one of the most highly paid jobs.

4. Data Science is Versatile
There are numerous applications of Data Science. It is widely used in #healthcare, #banking, consultancy services, and #e-commerce industries.
Read 9 tweets
Lots of people asking about the #COVID19 #Simulations we have been doing. Here’s a thread of thoughts and advice

1. We already have an established process for low acuity patients. We’ve not done simulation with walk ins.
2. We’ve focused on significantly unwell patients arriving by ambulance or as walk ins.
3. We have robustly defended our plans to test what might happen and not just what the plans say will happen. So we have tested what we would do if we later discover someone is covid +ve as well as when we already know/highly suspect.
Read 24 tweets
Can someone explain how does pricing work for all the eCommerce websites like @myntra First screenshot shows the product which I had bought when not on sale and on sale the price was inflated to almost 3X with 25% off?
Do sellers have control over the pricing or @myntra has it?
@myntra Unlike Uber / Ola which has dynamic pricing on supply and demand. How does this work in eCommerce? The third screenshot shows the pricing of the same product changes almost every day! How is this possible and legal at the same time?
@myntra I understand that every #e-commerce inflates the price around the sale. But @myntra takes it to the next level altogether. Just wanna understand how is legal. What loophole in the system is being taken advantage?
Read 7 tweets
The #market is paying too much attention to digital assets such as #bitcoins. #E-money based on 3rd-party #payment system is overlooked, despite its implications on #credit creation models, the choice between separate and mixed operation models, and #financial #regulations.
Compared with #e-currencies and other #payment tools, #digitalcurrencies issued by the central bank aren't particularly advantaged. If the central bank pays interest on its digital currencies, they become liquid assets like deposits, with important fiscal& financial implications.
Beyond the technical level, #market participants should also pay close attention to the public policy implications of #digital #currencies, which are key to judging future developments.

By Peng Wensheng, Global Chief Economist of Everbright Securities:
mp.weixin.qq.com/s/QkjIsTo6LI7D… Image
Read 3 tweets
THREAD

1.)

Eric, I'm going to be straight with you. You are not known as the smart Trump, so I am going to have to do multiple Tweets (a thread) to TRY to educate you. It turned out to be 15 tweets.

Yes, we know that all he cares about is "green".
2.)

He proved that with the #TaxScamBill. Got a lot for you guys with that one. #InheritanceTax

You got the "Green Thing" right, so let us talk about the #Racist thing. I know you believe what you say, but your problem is you do not know what #Racism or #Racist means.
3.)

Tell me what you think after you learn what it means, ok.

rac·ist

ˈrāsəst/

noun

a person who shows or feels discrimination or prejudice against people of other races, or who believes that a particular race is superior to another.
Read 35 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!