Discover and read the best of Twitter Threads about #Foodie

Most recents (12)

5. தேநீர்ப் பிரியர்

எழுத்தாளர் ஜார்ஜ் ஆர்வெலுக்குத் தேநீர் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அதுவும் குறிப்பாக, இந்தியா, இலங்கை நாடுகளைச் சேர்ந்த தேநீர் என்றால் அவ்வளவு பிடிக்கும்! |1
ஆனால், தேநீரில் சர்க்கரை போடுவது அவருக்குப் பிடிக்காது. ‘நீங்கள் உண்மையான தேநீர்ப் பிரியராக இருந்தால், தேநீரில் சர்க்கரையைப் போட்டு அதன் உண்மையான சுவையைக் கெடுக்காதீர்கள்’ என்று எழுதியிருக்கிறார் அவர். |2
‘யாராவது தேநீரில் மிளகுத்தூளைப் போடுவார்களா? உப்பைச் சேர்ப்பார்களா? சர்க்கரையும் அப்படிதான். தேநீர் என்பது கொஞ்சம் கசப்பாகதான் இருக்கவேண்டும், சர்க்கரை சேர்த்து அதை இனிப்பாகிவிட்டீர்களென்றால் நீங்கள் குடிப்பது தேநீரே இல்லை, வெறும் சர்க்கரைக் கரைசல்!’ |3
Read 5 tweets
An Women turned her initial ₹20,000 Investment into a net worth of ₹1,000 Crores.

Story of RAJNI BECTOR Founder of @cremicafoods (Bector's Food)

A #Thread 🧵🧵

@ipo_mantra @FinKrypt @Vivek_Investor @JoePompliano

Hit the 're-tweet' and help us educated more investors..
Imagine a woman who once used to prepare ice creams in the backyard of her Ludhiana home as her way to fight boredom heading a Rs.1,000 crore food enterprise.

#burgerking #food @FinancialAdda @stocktalk_in
Mrs Bector was born in karachi and then moved to Delhi with her family.
After her children went to boarding school, she noticed that there was huge demand for her desserts. 

#Delhi #India #market
Read 25 tweets
A short thread on Jaggery (Winter Superfood)

#food #foodie Jaggery - Winter Superfood
Jaggery is the beast in your kitchen.

On its own, jaggery has many benefits such as being a digestive, improves fertility, bone density & more.

However, if you mix with other ingredients, it uses its power to improve their efficacy.

Hence, jaggery (gud) is a generous giver.
A list of #food combinations that go well with jaggery -

1. With Ghee - Relief from Constipation

2. With Dhaniya Seeds - Eases bleeding, reduces period pain, useful when you are only spotting & want periods to start.
Read 6 tweets
Carmen Cheng is the woman behind
@FoodKarmaBlog She tells us how her passion for Calgarys food scene has inspired her to give back the community in so many ways. "Some of my fondest childhood memories include sitting around the kitchen table with my sister and cousins helping
1/
"Popo" (Cantonese for Grandmother) make dumplings or Chinese Pastries. Through sharing food, I've gained exposure to my family's stories and traditions, which has helped me developed a stronger sense of her own identity as a Canadian born Chinese woman.
2/
I Started @FoodKarmaBlog to get to know more about the food scene in Alberta. Over the past 9 years, this platform has given me the opportunity to meet some fantastic people who are also passionate about supporting our local food community.
3/
Read 5 tweets
Food Specials in Karachi:

1. Nihari: Javed (Dastagir, F.B.Area).
2. Biryani : Allah wala Biryani Center (Gol Market, Nazimabad)
3. Singaporean Rice: biryani chowk
4. Haleem: Mazedar Foods (Samanadbad)
5. Gola Ganda : Uncle Gola (Dhoraji)
6. Namkeen Boti : Al-harmain (Al-Asif)
7. Gol Gappay : Liaqatabad Bridge
8. Chappli Kabab : A-one (Shah faisal)
9. White Karhai : Anwar Baloch (Malir)
10. Chargha : Café Laziz (Burns Road)
11. Katakat : Tayyabi (Hussainabad)
12. Brain Masala : Noorani (Khalid Bin Waleed Road)
13. Hunter Beef : Hanifia (Binori Town)Con
14. Murgh Cholay : Ghousia (Near City Court)
15. Balochi Tikka : Madina 2 (Super Highway)
16. Chicken Chatni Roll : Hot n Spicy (Khadda Market)
17. Bihari Tikka : Meerath
18. Malai Boti : Ghaffar Kabab House (Port Grand)
19. Bun Kabab : Hanif Bunkabab (Pakistan Chowk)
Read 6 tweets
If you know Anyone providing food relief in Patna city, Bihar. kindly Dm. 2000+ families need the aid, alongwith sanitary napkins. #BiharHealthDept #BiharElections2020 #biharfloods #floodrelief #ReliefNow #reliefgoods #philanthropy #socialrelief #communityservice @KubbraSait
Please dm/SpreadTheWord to help with 2000+ families in Patna City, Bihar And 40,000+ families in NCR, 4.5 Lakh people reached so far #HumanRights
Milaap campaigns embedded in link↓ & urgent🇨🇭aid-10$ can feed one family for a week docs.google.com/document/d/1Bp…
Read 6 tweets
141. From Kerala With Love!! 😊 Image
143. ভাপা ইলিশ আর বাসমতি চালের ভাত।। এটা বৌ এর বানানো।। Bhapa Ilish & Basmati Rice by Wife. The Bong Thing!! 😋😋😋 #Cooking #CookTogether Image
Read 12 tweets
What came first the chicken or the egg? We may never know, but we do know there are many reasons to make eggs an essential part of your diet.

Both the white and yolk of an egg are rich in nutrients, including proteins, vitamins and minerals.
The yolk also contains cholesterol, fat-soluble vitamins (such as vitamins D and E) and essential fatty acids.
Eggs are also an important and versatile ingredient for cooking, as their particular chemical make-up is literally the glue of many important baking reactions.
Nutritional highlights

Eggs are a very good source of inexpensive, high-quality protein. More than half the protein of an egg is found in the egg white, which also includes vitamin B2 and lower amounts of fat than the yolk.
Read 14 tweets
SPECIAL REPORT: The World Food Program is warning that #Yemen and countries in the Horn of #Africa – not coincidentally states that the #US has been destabilizing for decades, could face mass starvation amid the #CoronavirusPandemic.
By: @AlanRMacLeod
mintpressnews.com/coronavirus-us…
The World Food Program predicts #Yemen to feel the worst impact of a prolonged global #pandemic and famine; 16 million people are already suffering a food crisis, the highest number in the world.
#EarthDay2020 Image
40 percent of #Yemeni households had already lost their primary source of income before the #pandemic, because of the Saudi blockade. Over half of children born since the conflict started in 2015 are already physically stunted due to lack of food.
mintpressnews.com/yemen-starves-…
Read 5 tweets
Spices, Easter cooking, early medieval world. How important it was to spice up your meal in the 8th century (if you could afford it) and what does it tell us about the relationship of Western Europe with spices? Plus spices as a medieval fad. A thread. #Medieval #Foodie 1/
We start here, in Corbie, Northern France. In 716 a Merovingian king Chilperic II (they had the best names) confirmed the privileges granted by Chlothar III (652–73) to the abbey. They included an exemption on tax on certain goods in the royal toll station on the Rhone in Fos 2/
Now it's a bit of a ride from Fos to Corbie so the privilege stipulates also a whole set of provisions for the transport of the said goods. Carts, escort and so on. You don't want to take any chances. 3/
Read 22 tweets
Going to keep myself busy during isolation by doing a little photography/cooking project. It's nothing fancy, just going to show you ingredients I use and the outcome. Starting off with a simple fried egg & avocado sandwich, with the amazing bread from Millers Bespoke Bakery. ImageImage
Today for my food project, using some of the vegetables from the Crosstown Collective Food Box and then some extras I already had, I made this chorizo hash. Nom! #homecooking #foodie ImageImage
Today's creation was a delight to do. Here is a pork belly ramen. I went with dry ramen rather than having a broth and it worked pretty well. Plenty of veg to complement the dish too. Though I over did the egg a bit. Still, pretty tasty. Nom! #homecooking #foodie ImageImage
Read 55 tweets
It’s all about loving what you do & then how do u do it!

Life has limitless fun, happiness & joy when ur job is ur passion & automatically everything become artistic, beautiful & amazing.

Always do what you love &
Enjoy life!

#Vietnam #World #CapitalofFood #Halongbay #Food ImageImageImageImage
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!