Discover and read the best of Twitter Threads about #SexEducation

Most recents (12)

வேலூர் அருகே 15 வயது சிறுமி தற்கொலை நேற்றுதான்!

நான் அனைவரும் சுஷாந்த் தற்கொலை / டிப்ரசன்னு பேசிட்டு இருக்கோம் இதைப் பற்றி பேச ஆளில்லை நான் உட்பட!

இப்பொழுதுதான் செய்தி படித்தேன் எழுதாமல் இருக்க முடியல
ஒரு பிரபல நடிகர் தற்கொலை காரணம் தெரியாது ஆனால் நாம் நாள் முழுவதும் அறிவுரை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்!

இந்த சிறுமிக்கு அப்படி என்ன பிரச்சனை இருக்கும்??

அறிவுரை வழங்கும் வயது நபர்களே இதுக்கும் காரணமாக இருந்துள்ளனர்
குழந்தை தற்கொலைக்குக் காரணம் : குளிக்கும் போது படமெடுத்து தங்களது ஆசைக்கு உடன்பட வற்புறுத்தியுள்ளனர்!

படமெடுத்த ஆட்களுக்கு வயது ஒன்றும் அதிகமில்லை 17 மற்றும் 18 மட்டுமே!

அந்த சிறுவர்கள் செய்தது மாபெரும் தவறு!

அதற்கு சமுகமும் மிகப்பெரிய காரணம்
Read 9 tweets
Before I started comedy I taught #SexEducation, going into schools teaching about relationships, boundaries, puberty, that kind of thing.

When I say "going into schools", I was invited. I didn't just stand in the playground with a banana & a condom talking to kids about sex!
Hearing this, someone recently asked, "if you catch #CoronaVirus from a lover does that make it an STI?"

I said "no". Banging your head during sex wouldn’t mean a headache was an STI...actually in some relationships a headache could really be considered a form of contraception!
Thinking about this encounter, I was reminded of stuff the kids would ask.

In the spirit of “there’s no such things as a stupid question” we'd encourage them to ask anything, and to keep it anonymous they'd write it on a scrap of paper so no-one knew who asked the question.
Read 25 tweets
Abortion is a critical topic of concern in most parts of the world, with the majority of people holding divergent views over the same. While the debate about abortion seems intractable, it cannot be evaded by all means. #njcu
#abortionisessential
Society has made abortion seen as a sin in the eyes of others however It is a choice for women to make. The problem right now is that society tries to take away the right for women to get an abortion. #njcurj #womenrights
This generates women to try to get rid of their babies on their own by drinking toxic chemicals, throwing themselves down the stairs, getting hit in the stomach, and other methods that end up hurting themselves. #njcurj #abortion
Read 17 tweets
Today in #Poland the parliament will vote on two new laws - one to restrict #abortion, the other to ban #SexEducation.

They know that massive women’s protests vs previous attempts are not possible. #ProtestAtHome for women's right to choose.

#NieSkladamyParasolek #StrajkKobiet
Here’s how you can join #Poland #ProtestAtHome via @AnnaMBlus
➡️Make a banner with a #solidarity message☂️🏳️‍🌈
➡️If you can, change your virtual background (e.g. in Zoom) - you will be outside the Polish Parliament #Sejm).
➡️If you can't, post a selfie with your message.
The banner and hashtag #NieSkladamyParasolek means 'we are not putting our umbrellas down".

The umbrellas were used during the Black Protest a few years ago and there are rainbows because the sex ed ban is targetting #LGBTI communities mainly. ☂️🏳️‍🌈

Via @annamblus @amnesty
Read 6 tweets
Not until you discover the magic phalluses can do during fannies, you won't be able to epitomized #SexEducation

I knew better since my primary school days, such sensitive subject was never kept away from me and my colleagues then, so there's no reason one shouldn't tell

👇👇👇
👆👆👆

a boy child or a girl child about #SexEducation

It would only be a mandatory detention of information to them, the Sweet you never wanted her to lick would eventually be over liked if enough care is not taken and the fannies you never wanted him to be a fan....

👇👇👇
👆👆👆
would be so much fun. that's the essence of #SexEducation - it makes them know the sweetness and bitterness of this story, only an insolent fool would take pride in becoming a victim of what was already learnt to be hurtful at the wrong instance

Follow @flamezalcaeus IFB
Read 4 tweets
Comienzo el hilo de temporadas vistas en el 2020:
T02 | @castlerockhulu

Los orígenes de Annie Wilkes (la enfermera psicópata de #Misery, creación de @StephenKing). Lizzy Caplan está inmensa en el papel y su “hija” Joy es Elsie Fisher de #EighthGrade. Qué final 😱 disfruté los twists de esta antología. tvtime.com/r/1eEz3
Read 133 tweets
#Kammatipaadam - Malayalam cinema has achieved a lot more than entire Indian film industry. Great performances and even more great cinematography
But that ending though :(
#Anthapuram - ఈ సినిమా 1998 లో ఒచ్చిందంటే నమ్మలేకపోతున్న
Cult classic అనటం లో తప్పే లేదు రా
సౌందర్య ప్రకాష్ రాజ్ జగపతిబాబు ముగ్గురు మూడు మూల స్తంభాలు
#6Underground - Evademanna anukondi Michael Bay thopest action Director antheyy !
Pichi pichii gaa ekkesindhi action scenes asalaa .
First 17 min car chase adi kooda antha engaging ahh ayya 🙏
Full meals stuff for Bay fans
Pure Bayhem
Read 49 tweets
This is Part 2 (Part 1 is in the link)
#SexEducation
#Parenting
#India
I will write about what parents can do to talk about sex and educate children in appropriate way.

If you are a regular Indian parent like me, you don't ever want to talk to your kids about sex. Even after their marriage.

That's how we grew up and we wish everything remained the same way even in 21st century.

But world has other plans for you.
While you were busy growing up on old Playboy, Penthouse and Debonair and getting cheap thrills from racy third rate novels written by now famous socialites, world changed!

Internet happened
Globalization happened
Economy opened up
Smartphones happened!
Read 20 tweets
Thread
#India
#Sexeducation
#Parenting

Though we all want our kids to be safe, the moment someone mentions Sex Education, we shrink into a ball.

Conventional sex education limits itself to half baked scientific knowledge of anatomy, pregnancy and sexually transmitted diseases.
This is still a Victorian model where ultimate aim is to drive people away from notion of sex by making it as uninteresting and scary as possible.

But imparting of real knowledge, information about pleasure, eroticism etc to adolescents brings you in conflict with law.
And the biggest parental fear - if they know about all this, they WILL start using this knowledge.!

Fair enough.

So most kids end up learning about sex from friends and sex videos aka pornography.

There is almost nothing to stop them from their curiosity.
Read 24 tweets
THREAD: I was thrilled to present at #SHAPETampa last week! @ShapeAmerica’s national convention is the largest gathering of #healthed and #physed teachers in the country. I know not everyone could make it, so here is a recap of my presentation.
My session was scheduled at 8 a.m. on the first day of the convention, so I didn’t know if anyone would make it. I wore my #SEXEDU shirt from @AskGoody in tribute to @THEKINGDMC, who was presenting (and doing some Run-DMC classics) with @HHPHorg later that day.
I was coming from the West Coast, so this 8 a.m. session felt like 5 a.m. to me.

Luckily, the room filled up early with lots of energetic folks. Shout out to @MelanieLynch52 for helping me navigate some projector connection trouble!
Read 56 tweets
TW. For abuse, 'discipline' and stories of child abuse. Do mute this thread to avoid.

Thread 2 of my live-tweet reading of To Train Up a Child by Michael and Debi Pearl. #exvangelical #ExposeChristianDiscipline
Before I go into Chapter 5, its worth asking the question, do these Christian Extremist parents actually like children? As in, children for who they are, what they bring, the way they see the world, their frustrations and playfulness, their insights and annoying traits.
Read 75 tweets
Cómo sacar partido de los recursos que ofrece Netflix para las clases de Lengua y Literatura en secundaria.

En el hilo os dejo algunas ideas...

@NetflixES #netflix
#Élite aporta esa atmósfera envolvente de misterio que tanto gusta a los adolescentes.
Sobre el plano real del instituto, pueden situar la escena de un crimen, imaginar culpables y elaborar una noticia con las 6 preguntas básicas del periodismo
#SexEducation es fresca y tiene una temática atractiva por razones obvias.
En pequeños grupos, pueden exponer sus dudas sobre sexo, preparar un cuestionario, investigar sobre dichos temas y, a modo de entrevista, recrear un consultorio juvenil como en la serie.
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!