Discover and read the best of Twitter Threads about #hack

Most recents (15)

#VPN என்றால் என்ன என்று இந்த #Thread ல் பார்க்கவுள்ளோம்.எனவே சற்று உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி ஆதரவு அளியுங்கள்.இது ஆங்கில பட விரும்பிகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். தயவு செய்து பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் 🙏.

#Threads👇
#VirtualPrivateNetwork என்பதின் குறுகிய வடிவமே #VPN என்பதாகும். அதாவது மெய்நிகர் தனியார் பிணையம் என்பது இதனுடைய தமிழ்ப்பதம்.இது இணையத்தை மறைமுகமாக அல்லது சொந்த அடையாளத்தை மறைத்து பயன்படுத்துவதற்காக இயங்கிவரும் தனியார் சேவை. சட்டத்திற்கு எதிரானது ⚠️
அப்படி இருக்கையில் ஏன் VPN பயன்படுத்த வேண்டும்?

ஏனெனில் அனைத்து வலைத்தளங்களும் அனைத்து நாட்டிலும் இயங்க அனுமதி கிடையாது. எனவே ஒரு நாட்டினால் தடை செய்யப்பட்ட வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தத்தவே இது முக்கியமாக உதவுகிறது.
Read 11 tweets
#UkrainianPlaneCrash #Iran
Two minutes after take off, the transponder, communications, and lights on the aircraft were shut off, obviously via remote. It flew in this hacked configuration for approximately 4 minutes and 30 seconds before, in error, Iranian ground forces mistook
it for a cruise missile and shot it down, with #Iran's top #nuclear physicists aboard. The plane was sent out during a no fly order to get the most important people (and their families) out of Iran before a war broke out, which Iran was expecting.

#AltMedia #news #MiddleEast
So who would turn off the planes lights, transponders, and communications as it flew through a war zone, and then subsequently make sure Iran's weapons systems detected it as a cruise missile?
GUARANTEE: IRAN DID NOT KILL THEIR OWN #NUCLEAR #SCIENTISTS ON PURPOSE.
Read 5 tweets
*Thing is...

Rupert Murdoch +
News Corporation,
as w leopards,
never change spots.

Let's jump back 2
10-23-2013

Paulie is seeing major
SwiftBoatAnalLeakge
coming from
Libertarian | GOP | Tory

News of the World
#Hack
#MurdochPhoneHackingScandal
archives.cjr.org/the_audit/murd…
U really won't believe ur eyes
by end of 3 screenshots.
see below 4 notes

Murdoch Phone Hacking Scandal
#NewsOfTheWorld
Let's refresh few names involved:
#RupertMurdoch
#RebekahBrooks
#DavidCameron
#AndyCoulson
#GlennMulcaire
#RobertThomson

archives.cjr.org/the_audit/murd…
Sorry but this is funny AF
"News Corp.'s
hacking + bribing culture
+
ham-handed coverup."

Bribery? Extortion? Blackmail?
$18M 2 keep
Rebekah Brooks
"in-line" w Murdoch?
Read 8 tweets
$EOS #EOSPlay is being hacked

Investigating the issue. All my contracts on EOS mainnet has stopped because of network congestion.

So, $EOS is still in congestion mode. My 20 staked EOS CPU gave me 6 ms instead of 2800ms as it should be in a normal stage.
Read 16 tweets
(Thread)

So frustrating to #know the answer to the question of how to formulate that #TheoryOfEverything #scientists say is the biggest unsolved problem in #physics, yet they don't even want to look at it:

tuks.nl/wiki/index.php…

Wave-particle duality a #mystery?
What I've found is rather astonishing:

The #mathematics used by #Maxwell are inconsistent.

He left the magnetic vector potential field [A] undefined and decoupled from the #medium thus creating #MaxwellsHole, which introduced an unwarrented #gauge #freedom in the model...
It is this #gauge #freedom thst led to the #hack known as #Quantum #Madness.

Really, it doesn't take a PhD to figure out that when you believe particles can exist at two places at the same time, you have a mental problem.

steemit.com/funny/@lamare/…
Read 20 tweets
Spielen wie den #ÖVPLeak bzw. #ÖVPHack durch. Nehmen wir an die Angaben in diesem Kurier Artikel (Quelle Ende) sind zumindest teilweise valide. "Goldener Schlüssel" ist Nonsense. Wir reden von Username & Passwort eines Administrators wahrscheinlich Gernot #Blümel. [Thread]
Diese sollen laut Artikel von neuevolkspartei.wien (!) kommen. Das heißt hier wurden die selben Zugangsdaten wie im Intranet verwendet. Das wirft Fragen auf. Es gab vor kurzem einen massiven #Datenleak. (Quelle Unten) Darunter auch Blümels Zugangsdaten dem diese Domain gehört.
Wer beweist uns also dass #Username & #Passwort (ich nehme schwer an von Blümel) durch einen #Hack besorgt wurden? Jemand kann auch durch den Passwortleak oder einen #Insider (Maulwurf) an diese Accountdaten gekommen sein. (Vormals war das wien.oevp.at nebenbei) 😉
Read 35 tweets
Excited to announce we have an offer of up to $5,000 in matching funds for $$ raised via our GoFundMe thru the end of Sept! $ raised so far will be included! Thx to those who donated! Can you plz give as much as you can today to support #ElectionSecurity! gofundme.com/f/support-bett…
2. Your donation will help me edit/distribute footage of #hackers dominating #election equipment from the @VotingVillageDC at #DEFCON27. #Voting machines & #registration databases from all over US were hacked/ all of it is in use. This port? easy to #hack. gofundme.com/f/support-bett…
3. Your donation also supports my writing - like the op-ed I wrote for #TheHill describing what easy pickings our #voting machines are for #hackers. thehill.com/opinion/techno… The piece was shared almost 3k times. gofundme.com/f/support-bett…
Read 7 tweets
#MayDay

Special Thanks to the CaravantoMidnight.com Team Allowing US to #ShineTheLight on Darkness

#Episode1111 ~~> caravantomidnight.com/Episode/Episod…

🇱🇷 #QANON Movement will NEVER accept Evil to #Infiltrate US

Sauced Thread
#PatriotsUnited @GenFlynn @BarbaraRedgate @realDonaldTrump
#MayDay #DigitalSaleOuts

First, lets ask why #QANON tagged @inthematrixxx & @shadygrooove under the Anon named "SOLDOUT"

Q post# 2826

Who or What have they SOLD OUT to?

Why would they Schedule a Seminar in the Devils Den at "Ramtha's School of Enlightenment"

#GOODvsEVIL #PTL
#MayDay

What is Ramtha's School of Enlightenment?

Why does Judy Zebra (JZ) Knight Donate so much Cash to These Sale Outs?

Agenda?

Democrat Demonic Infiltration? You Decide

Link ~>ramtha.com/events/event.a…

Use Discernment Patriots.

@prayingmedic @SeanCordicon @POTUS #WakeUP
Read 40 tweets
Up at 5am to start my Blogging for Business course with @timsoulo and @ahrefs! Will be tweeting my takeaways from this course! Excited to start!

#GetAfterIt #Blogging #SEO
#1: Primary Goal for #BloggingforBusiness should be acquiring customers and growing business. Traffic is a vanity metric. No point going viral if no one buys anything. #AGREE!!
#2: Why blogs fail: If you rely solely on "spikes of hope", your blog will become a "flatline of nope" <- LOVE THIS @randfish!

Aim for the compound effect of #contentmarketing and build passive, consistent, targeted traffic that does not fade

#SEO #bloggingforbusiness @ahrefs
Read 28 tweets
I have reached a whole new level of #PISSEDOFF.

I didnt think such a #dark and #scary state, or level, could be reached. It may top 12-14-17's causation. It's. That. Bad. So, I've prepared a statement...

docs.google.com/document/d/1_J…

#PascoSheriff #HaveYouAllNoShame @CigarCityBeer
Dear @FBI,
I must implore you ask your colleauges in @FBITampa to help research this new level of #PISSEDOFFNESS. As locals, they may offer a special indepth knowledge of this new level I have reached. This is not fair & law enforcement must #investigate. No one deserves this.
This is my #apogee of #Pissedoffness.
If #motherfuckers & #tears werent a noticable level.
If #HUSH or #INTIMIDATION tactics being deployed didnt strike a chord.
If #EVIDENCE, PROOF, or 30k Bonds didnt #WOW YOU.
If posting mom with no shred of investigatable value wasnt enough...
Read 463 tweets
Named dropping a few that I have be *extremely* lucky to have been in the same room with!!!

Microsoft: @suedeyloh @LauraCatPJs @haiyan My former boss Renee

Adobe: (Founders Award Winner and InDesign/PageMaker architect) Robin Briggs, Michelle Dalton, Danielle (Bessette) Darling
More from work:
(MSR Enable) Ann Paradiso, @jennylayfluffy, @kclemson, @cathywissink, THEGARAGE's very own @LindaThackeray and SuzieK, @TuttiVestiti, @JenMsft
A few more from work:
@katholmes + Sogol + Joyce from Microsoft #InclusiveDesign
Read 35 tweets
🍷TGIF🍷

Kavanaugh likely lied to the Senate during the 2000 judicial confirmation hearings.

Mueller reco’s PapaD sentenced to up to 6 mos in jail for lying to investigators in RU probe

Judge in Manafort trial says he has been threatened and is now under US Marshal protection
🍷TGIF2🍷

Trump’s revocation of security clearances could be construed as retaliation against a witness.

“It’s a federal crime (§1513) to retaliate against someone for providing truthful info to LE,”

“So he’s getting closer & closer to really dangerous ground here.”
🍷TGIF3🍷

60 intel officials & analysts sign new stmt “our firm belief that the country will be weakened if there is a political litmus test applied before seasoned experts are allowed to share their views”

Trump reverses PBO directive seeking to relax rules on cyber attacks.
Read 66 tweets
Thread 1/7 WHY WE NEED #AUDITS. Professor Andrew Appel breaks down the #myth that someone can't #hack a #VotingMachine if it's not connected to the #Internet. freedom-to-tinker.com/2018/02/22/are… #PaperBallots #AuditTheVote
Thread 2/7 "The ES&S model #DS200 #optical-scan voting machine has a #cellphone modem that it uses to upload #election-night results from the #voting machine to the “county central” canvassing #computer." #PaperBallots #AuditTheVote
Thread 3/7 "The voting machine calls the county-central computer using its cell-phone modem... this connects ... to a cell tower ... near the canvassing computer." #PaperBallots #AuditTheVote
Read 7 tweets
There's been a lot of talk about #electionsecurity since we know #Russia will try to hack the #2018Midterms.

This thread will give brief overviews of #votingmachines, #opensource software & #handmarked #paperballots. THREAD 1/10 #MondayMotivaton
Jurisdictions don't have 💰 or staff to buy new machines frequently or keep the ones they have up to date with security updates. There's no voting machine that can't be hacked. 2/10 nytimes.com/2018/02/21/mag…
Manufacturers & election officials say since the machines aren't connected to the internet, they can't be hacked. But that's not accurate. Polling places transmit voting results using modems. 3/10 #technology #hack #telecommunications
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!