Discover and read the best of Twitter Threads about #FB

Most recents (11)

#FB #மீள்_பதிவு

பதிவு:Mathi Vanan

எடப்பாடி ஒரு உண்மையை சொல்லி இருக்கிறார். எட்டு வழி சாலை போடுவது ராணுவ ஆயுதங்கள் தொழில்சாலைக்காக.
மக்கள் விரைவாக செல்ல என்ற போலி உடைந்துவிட்டது.
சேலம், கோவை, ஓசூர் என வட தமிழ் நாட்டில் ராணுவ தொழில்சாலை வருவதன் மூலம்
சுற்று சூழல் அழிவு, வனம்,
நீர் வள அழிவு நடக்கும்.
பல்லாயிர கணக்கான நிலங்கள் கைப்பற்றப்படும். அங்கு ராணுவ தொழில்சாலை, அதிகாரிகள், வேலை ஆட்கள் குடி அமர்த்தம் நடக்கும்.
கோடி கணக்கான வட இந்தியர்கள் குடியேற வழி வரும்.
தொழில் சாலைகளுக்கு, குடியேற்றங்களுக்கு, ஆயுத தளவாட பாதைகளுக்கு பாதுகாப்பு என ராணுவ உயர்
பாதுகாப்பு வளையம் வரும்.
மக்கள் உரிமைகள், போராட்டங்கள் நாட்டு பாதுகாப்பு என ஒடுக்கப்படும்.
ஈழத்தில் நடக்கும் சிங்கள குடியேற்றம், சிங்கள ராணுவ மயம் போல தமிழ்நாட்டில் வட இந்தியர் குடியேற்றம், ராணுவ மயம், தமிழர் உரிமை பறிப்பு நடக்கும்.
அதைவிட பிற்கால போரென்றால், முதலில்
Read 6 tweets
1) @realDonaldTrump @WhiteHouse @POTUS
#QAnon No. 3241...
Link 2 #POTUS' Tweet ==> #AdamSchiff "[knowingly] & unlawfully lying & leaking, should be forced 2resign from #Congress!"

He's been one of the "Gang of 8", & having pushed falsifications, must go!
2) #QAnon No. 3242...
Link 2 @RepDougCollins Tweet ==> Release of #NellieOhr transcripts.

Links 2 #DougCollins' Congressional home page ==>
dougcollins.house.gov/nellieohr
Link 2 testimony ==>
dougcollins.house.gov/sites/dougcoll…
Form this doc we fin numerous points of note.
3) Among them, #Q notes age 17 which has #NellieOhr confirming she works for the #C_A as an independent contractor.
Twitter thread on this topic...

#QAno @realDonaldTrump @WhiteHouse @POTUS @Phase3 #Justice
Read 72 tweets
1)@realDonaldTrump @WhiteHouse @POTUS
#QAnon No. 3080...
The "Freedom" flag has morphed into its new label "Freedom_Justice" flag ==> #Phase3 [ ! ]
2) #QAnon No. 3081...
Link 2 #DailyMail ==> 'Delete Facebook NOW': #WhatsApp co-founder accuses MZ of trading privacy for revenue after allowing ads on the platform
#BrianActon urged people to 'delete' their #FB accounts now!

It's now widely know that it's a #Clown front for
3) #MetaData collection & not the wonderful social networking tool the world's populous has been led 2believe.
dailymail.co.uk/sciencetech/ar…
Hopefully the word is spreading & people are taking action 2free themselves form this web of deceit.
Read 14 tweets
1) @realDonaldTrump @WhiteHouse @POTUS
New day's #QAnon ==> No. 3045...
Link 2 @RepRatcliffe #Tweet #Husseinordered #FBI not 2consider charging #HRC.

Days after the #TarmacMeet #Comey famously said no charges would be appropriate. #HRC recklessly placed
2) an unknown quantity of top secret & SAP intelligence on a private email server w/breathtakingly weak security, the very existence of which violated "clear cut" rules. The IT that were involved worked w/o records. If they exist, their records may well be in #Hussein's library.
3) This setup was the ground zero location of #Pay2Play & those that paid obtained passwords 2access the stored data.
Link 2 #TheHill ==> #FBI contradicts #Trump claim that #China hacked #Clinton’s private email server
In the strictest sense that may be true. Doubtless, like
Read 21 tweets
1) @realDonaldTrump @WhiteHouse @POTUS
#QAnon drop No. 2990...
#FB bottom lines ==> It's a covertly, #Clown run, #DARPA developed #MetaData collection system, made 2look like eye candy 2dupe the masses into accepting its #1984esk agenda. They would attempt 2prevent regulation
2) of #FB if they hadn't lied by omission & run it as they have. #MZ became the perfect candidate 4 #CEO because of his grooming. He's multilingual, has intense narcissistic tendencies & works his life & biz like a #Sociopath. He married #PriscillaChan & picked up #Mandarin prior
3) 2their #China trip. #Chan was born & raised in #MA. Her parents were #HoaChinese refugees who fled #Vietnam in refugee boats. She was raised speaking #Cantonese & practices medicine.
Naturally #China is opposed 2 #FB & will not allow it as it exists WW. They are also aware
Read 18 tweets
1) #Facebook #DataMining is back in the news cycle. #QAnon has had much to say about social media platforms & #DataMining [#FB F9 algorithm].
#TheGuardian ==> #Mueller questions #CambridgeAnalytica Director #BrittanyKaiser
theguardian.com/uk-news/2019/f…
#Q 897 - early reference to the
2) coming, inevitable regulations.
#CNBC ==> #FB negotiates w/#FDC 2pay $multibillion fine tied 2 #CambridgeAnalytica scandal
cnbc.com/amp/2019/02/14…
#QAnon 972 ==> #DataMine intel uses?
#Datamation ==> #FB & Data Mining: Is Anything Private?
datamation.com/big-data/faceb…
3) #France24 News ==> #Facebook marks 15 years under a cloud of scandal
france24.com/en/20190204-fa…
#QAnon post No. 1337 ==> #FB is listening to you 24/7/365 [ ! ] Why would anyone knowingly use this platform if aware? When regulation approaches, some platforms will collapse.
#F9
Read 3 tweets
Q! 🔥 8/14 #QAnon

Note to AJ shills. Nobody hacks a site and brings it down, but publishes a useful and informative redirect page—so obvious this is a staged attack. Why am I not surprised?

>>2599082
Actors will act.
We target NBC.
NBC targets Q.
Strategic?
We are in control.
Q
Q! 🔥 8/14 #QAnon #TrustThePlan

>>2599779
Important takeaway.
We've had the ball the entire time.
Think offense.
Why did POTUS move his entire operation out of TT the DAY AFTER the ADM ROGERS [SCIF] MEETING?
The WORLD is WATCHING.
The WORLD is HERE.
EYES ON.
Q
Q! 🔥 8/14 #QAnon #TrustThePLAN!!!!!👊🏼🇺🇸👊🏼

>>2599937
They are in full blown panic mode.
Enjoy the show.
Each FAKE NEWS article written or attack is a badge of honor - military grade.
Q
Read 16 tweets
1. Even If only 10% of Indians who ares curious about #sridevi 's death had been as curious about;

How Judge Loya Died,

How Haren Pandya was shot dead inside a car and there was not a drop of blood in the car,
2. How, Sohrabuddin was killed and how Kausar Bi just disappeared from the face of earth,

How, Ishrat Jahan died,

How Nirav Modi got to deposit 90 Crores few hours before the demonetization decision,
3. How Nirav Modi managed to take his whole family out of India days before the 11,400 Crore scam broke,

How Vijay Mallaya escaped

How Lalit Modi made himself and Peter Mukereja rich,
Read 9 tweets
1) Disturbing to me in #Mueller indictments was allegation of #Russia plant of #IaCaucus #Fraud stories. That broke the back of the party in #Iowa 4 2016 cycle. Caused mass party switches to independent in some parts of #IA. Remember #DemExit? #TrumpRussia #IaPolitics #IaDem
When #DemExit on #twitter & #FB was ongoing, I had a face2face discussion in #Fairfield of voter registration changes at the #JeffersonCounty court house. There were quite a few -- a direct consequence of #Bernie people being angry cuz they had seen SM fraud stories. #IaPolitics
3) I really saw damage from #TrumpRussia #IaCaucusFraud allegations in Oct 2016 going door-to-door in #Fairfield. The #DemVoter lists were "squishy." Lots of changed parties, lots of discussion of the #IaCaucus allegations of fraud and not voting #IaDem. #Mueller #iapolitics
Read 7 tweets
#SRO | IMPORTANT - The work we're doing, #SRO (about all fighting groups in #Syria) with @Endemic22 (about #FSA and peaceful protest history) is an urgent and needed work : we're saving, for history, what happened in #Syria as #Fb, #Youtube and #Twitter deleting all events (1).
#SRO | IMPORTANT - To others who have time to make this job : open word document and save history with links to Youtube videos, screenshots, places where events you're archiving took place... We must save all what can be saved. Already tens of thousands documents disappeared (2).
#SRO | IMPORTANT - Who will remember #Afrin coalition in winter 2012-2013 that took, together, arabs and kurds, over regime Battalion 135 that was shelling Afrin and Azaz ? Who will remember FSA was really #FSA fighting for a really Free #Syria when it freed #Qusayr in 2012 ? (3)
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!