Discover and read the best of Twitter Threads about #kindle

Most recents (15)

Auschwitz I. Block 4. Zyklon B canisters.

(Photo by: instagram.com/xkamax/) Image
Zyklon B was a pesticide produced by the Degesch company, initially designated exclusively for eradicating insects in residential quarters, storage space, and special disinfection chambers at the camp.
From the end of the summer of 1941, it was also used sporadically to put to death Auschwitz I prisoners and Soviet POWs; from the spring of 1942 it was used regularly to murder Jews in the Birkenau gas chambers.
Read 6 tweets
பதிவு - இளங்கோ ராமசாமி

நான் ஏன் கிண்டிலை - " kindle" ஐ விரும்புகிறேன்?

1. எந்தப் புத்தகத்தையும் விட எடை குறைவு.

2 Smart Phon ஐ, வாட்ச்சை, லேப்டாப் ஐ விட பல மடங்கு அதிக நேரம் சார்ஜ் நிற்கிறது.

3, கண்களை உறுத்துவதில்லை.
4. தெரியாத, புரியாத ஆங்கில வார்த்தைகளைத் தொட்டல் போதும் சகல அர்த்தங்களும் கொண்ட அகாரதிப் பொருள் விளக்கம் உதாரணங்களுடன் என் விரல் நுனியில்.

5. அடிக்கோடிட்டு, தலைப்புக்களோடு குறிப்புகளையும் பதிந்து வைத்துக் கொள்ளும் வசதி . அதைப் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும்.
6. இப்படி அடிக்கோடிடப்பட்டு, புத்தகத்தின் பின் முன் அட்டைகளில் குறிப்புகள் எழுதப்பட்ட எத்தனையோ புத்தகங்கள் இரவலாக போய் திரும்ப வரவே இல்லை. புதிதாக வேறு புத்தகம் வாங்குவது பெரிதில்லை.
Read 13 tweets
𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗼𝘀𝘁 𝗨𝘀𝗲𝗳𝘂𝗹 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗢𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁

I will be sharing unique , useful, and interesting #websites in this thread.

🚀Goal - 10,000 websites. 🚀

⏩ A Thread ⏪

🙏 RT for more exposure .

#unique #internet #useful #knowledge #worldwide
1: 🚀YayText .com🚀

You can use this website to use Bold, Italic, Underlined text on #Facebook , #Instagram , #Twitter ........

#Knowledgeispower
2: 🚀Fast .com🚀

You can check speed of your Internet connection from here.

#Knowledgeispower
Read 101 tweets
#世相 启蒙运动为何首先是一门生意?| 专访罗伯特·达恩顿mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NT…
在他33岁时巴黎的大出版商勒布雷顿请他主编一套《百科全书》。按照协议,他能定期领取经费(包括生活费和有关写作的一切费用),同时组织人力,分工协作。对这位卖文为生的落魄知识分子来说,这个项目简直雪中送炭,他从此能在很长一段时间里养家糊口,还能应付上他情妇的物质需求。——果然是饱暖思淫欲
他们只能聚集在格拉布街,为生计苦苦挣扎,为报刊写字卖命。由于得不到阶层上升,贫苦和郁闷使得他们对旧制度恨之入骨。因此,这群格拉布街知识分子中,诞生了像米拉波、布里索、马拉、罗伯斯庇尔、德穆兰、埃贝尔等这样的革命领袖。可见,“钱”对于知识分子来说并不是可有可无的。——不给钱就革命
Read 32 tweets
"Metempsicose" é um conto dentro de um conto. Quando três senhoras se reúnem em uma tarde chuvosa para conversar sobre sinais de agouro, Inácio, começa a narrar uma história escrita pelo amigo dele, que jura ser baseado em fatos reais.
Os seguintes contos permeiam vários subgêneros da literatura fantástica. Aqui você encontra contos Parápunk, steampunk, fantasia, terror, viagem no tempo e muito mais. E se um barulho ensurdecedor atingisse todos os seres vivos no planeta?
E se piolhos gigantes invadissem a Terra? Essas e outras histórias fantásticas, maravilhosas e assustadoras estão nessa coletânea com o melhor estilo de "Além da Imaginação" ambientado no norte do Brasil.
Read 5 tweets
Merry #ChristmasEve to all the Twitter followers.

Have a lovely holiday...

And, If Santa was black: Many white people would phone the cops, and, complain that a fat, black dude was on the roof -- the middle of the night screaming "Ho ho ho".
"Even as an adult I find it difficult to sleep on #ChristmasEve.Yuletide excitement is a potent caffeine -- no matter your age."

~Terri Guillemets
Read 7 tweets
Forced into cold turkey for everything @AmazonUK related.

Account forcibly closed.

After over a month of trying to get @AmazonHelp to, ahem, help through their app's online chat, Amazon decided that their recommended solution to their issue didn't sit well with them after all
...a bit of background.

On 31 March 2020, I received what I thought was a phishing phone call asking me about purchase of gift certificates on @AmazonUK.

I told them as much because I had not used Amazon to buy anything at all that day.

I thought nothing more of it.
/2
...that is until I got some automated emails saying that transactions for gift vouchers and merchandise I knew nothing about had been cancelled.

I logged into Amazon to find that I had to change password and that purchases before 27 March no longer appeared under 'my orders'.
/3
Read 31 tweets
¿Qué es la tinta electrónica? Existen 2 tecnologías para su fabricación:
✅Gyricon de Xerox:la más antigua ya que sus orígenes se remontan a los años 70.
✅E-Ink:empleada en la mayoría de los libros electrónicos, debido a su mayor resolución.
Fuente bit.ly/2Vq8u7D
📌E-ink fue desarrollada en los 90 en el Media Lab, una de las incubadoras de ideas más atípicas del @MIT. De sus laboratorios han salido las pantallas táctiles, el lenguaje de programación para niños #Scratch, el asistente virtual #Alexa o el #GPS. Vía👉 bit.ly/2VQ5gJH
📌Investigadores del Media Lab crean en 1997 la empresa E-Ink para desarrollar y comercializar la tecnología. En 2002 fabrican los primeros prototipos de pantallas con tres capas: una lámina plástica protectora, un polímero líquido y una malla de microtransmisores eléctricos.
Read 12 tweets
Acabo de terminar #Buffettogia de Mary Buffett y David Clark. Me había comprometido a dar alguna idea sobre el libro. Así que ahí van algunas notas rápidas #Buffett #Kindle #LecturasRecomendadas #Biblioteca (1/14)
El libro lo escribe la EXnuera de #Buffett, él no tiene nada que ver (con las #LettersToShareholders ya tiene suficiente). Y no, no hay detalles escabrosos, le deja bastante bien. Alguna anécdota doméstica es ilustrativa #NoBelenEstebanMoment (2/14)
El estilo de #Buffett lo denomina inversión desde la perspectiva empresarial. Y lo desagrega en 7 puntos (3/14)
Read 14 tweets
1.
The Habit
By @DickieArmour
A crime thriller

THE PERPETRATOR

It was a clichéd habit.

He liked drugs & girls.

He was a monster too.

#CrimeFiction #fiction #crimethriller #thriller #mystery #writing #TheHabit

amazon.co.uk/gp/aw/d/B009HC…
2.
THE HERO

A broker in The City.

Son of a famous F1 driver.

Best mates with a senior policeman.
3.
THE VICTIMS

Too many to name them.

Young women raped.

They were in the wrong place, at the wrong time.

That place should have been somewhere safe.

The back of a black, London taxi
Read 17 tweets
As the #PrimeDay kicks in, some thoughts and suggestions in 5 tweets.

1. If you purchase something you did not plan, you most probably don't need it

2. If you bought a 1000re item at 750re, you did not save 250, you spent 750

1/n
3. Resist. Flash sales are designed to give you do dopamine surge. The same feeling you have when you accomplish something but here you don't - you just spent and yet are fooled into believing you accomplished. Ask gamers.

"Phew! I managed to get the smartphone finally!"

2/n
4. The best way to take an announced sale to your advantage, is to have a 'wishlist' listed into: "Buy Urgently", "Buy if economic" and keep building it. Amazon notifies you if something in your wishlist is on a deal. Make Amazon work for you.

3/n
Read 8 tweets
Sábado, sabadete, por lo que hoy toca hilo sobre #privacidad y #protecciondedatos o (des)protección de datos. Tema central de hoy: ¿Por qué estamos actualmente en una situación en la que la privacidad y la falta de transparencia se han convertido en cuestiones legales centrales?
Obviamente, se debe a un rápido desarrollo tecnológico, pero quizás sea útil para nuestra discusión sobre #transparencia, #privacidad y #perfiles.
para cavar un poco más profundo en el por qué, y no en el cómo. ¡Adelante hilo!
Dos hechos tecnológicos hicieron posible esta enorme transformación: 1) el desarrollo de hardware informático y 2) el desarrollo de un software que permitió que muchos ordenadores funcionaran como uno solo. ¿Qué supusieron estos grandes hitos para las organizaciones y empresas?
Read 35 tweets
1. Fathers day is a tricky time for folks like me that didn’t have good relationships w/ their dads. I’m happy so many people love their fathers! Yet I also know how hard it was to sort out my relationship with mine - It’s not something most men, or women, talk about. #fathersday
2. In my late twenties I called my dad out - I told him I never felt important to him and that I wanted to explore why that was. To my surprise he agreed. Which terrified both of us. And we went on a trip to Yellowstone park together.
3. I know many people never get this far - either no one brings up a tough issue, or the other person rejects the very idea of it. But there we were, walking around in beautiful nature, trying to sort out a broken past (and present).
Read 16 tweets
Dear #ISP and #internet & #tech companies.

Now that the #netneutrality vote has happened, here are my rules as a #consumer and #Customer that I will use to decide who gets my dollar bills.

(thread)
1>$ I will be subscribing to the services and providers who voluntarily maintain the closest model of #netneutrality.

If @Comcast starts charging for prioritized services, I will not only opt for the cheapest and most basic plan possible...
2>$ ...I will move to any other #ISP that maintains fair and open access. I will move to a new neighborhood if I must.

I can go back to cellular or satellite internet, or 1995-style #dialup if it means supporting fair and open access providers. 96kb #ISDN? I'm lovin it.
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!