Discover and read the best of Twitter Threads about #booktwitter

Most recents (24)

#BookTwitter #Bookmark #readingcommunity
நாவல்கள் படிக்க வேண்டும் எனும் ஆர்வம் உண்டு ஆனால் நாவல்கள் அளவில் பெரியவை எனவே சிறிய நாவல்கள் நோக்கிய தேடுதலில் இருக்கிறேன் என்பவர்களுக்காக,
தமிழில் நீங்கள் தவறவிடக்கூடாத 100 பக்கங்களுக்கும் குறைவான, 5 குறுநாவல்களை இங்கே தொகுக்கிறேன்.

(1)
புத்தகம் : கிடை

எழுத்தாளர் : கி.ராஜநாராயணன்

பக்கங்கள் : 61

பதிப்பகம் : காலச்சுவடு பதிப்பகம்

விலை : 73

புத்தகம் வாங்க இங்கே சொடுக்கவும் : amzn.eu/d/1dq5ppP

(2) Image
புத்தகம் : குறத்தி முடுக்கு

எழுத்தாளர் : ஜி. நாகராஜன்

பக்கங்கள் : 96

பதிப்பகம் : காலச்சுவடு பதிப்பகம்

விலை : 125

புத்தகம் வாங்க இங்கே சொடுக்கவும் : amzn.eu/d/ffck3vQ

(3) Image
Read 6 tweets
As @sharrond62 shared earlier, her new book 'Unfair Play', written with journalist Craig Lord, is out on 22 June.

You can preorder at #OurFeministLibrary here:

uk.bookshop.org/a/7614/9781800…

#FairPlayForWomen #SaveWomensSports #booktwt #BookTwitter 📚♀️ @fairplaywomen @DerryBanShee Image
'Unfair Play - The Battle For Womens Sport' makes the case that this callous indifference to women in sport is the latest stage in a long history of sexism on the part of sport’s higher-ups & provides the facts, science & arguments that will help us ♀️ get the justice we deserve. Image
Sharron was part of @fairplaywomen's panel 'Defending Women's Sports' at #FiLiA2022, which you can read about here:

fairplayforwomen.com/defending-wome…
Read 5 tweets
#BookTwitter
#Thread
#ReadingCommunity
தமிழில் உங்கள் வாசிப்பை துவங்க வசதியான 100 (+/-) பக்கங்கள் கொண்ட மிக எளிமையான அவசியம் படிக்க வேண்டிய சில தமிழ் புத்தகங்களை கீழே தொகுக்கிறேன். எளிதில் ஒரு புத்தகத்தை படித்து முடித்த திருப்தியுடன் உங்கள் வாசிப்பு பயணம் துவங்கட்டும்.

(1)
புத்தகம் : பெத்தவன் (நெடுங்கதை)

எழுத்தாளர் : இமையம்

பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்

பக்கங்கள் : 40

(2) Image
புத்தகம் : நூறு நாற்காலிகள்
- ஒரு கலெக்டரின் உண்மைக் கதை (சிறுகதை)

எழுத்தாளர் : ஜெயமோகன்

பதிப்பகம் : எழுத்து பிரசுரம்

பக்கங்கள் : 80

(3) Image
Read 12 tweets
Don't remember who suggested this, but finally it's here & I'll share my thoughts

The Laws of Human Nature by @RobertGreene

#backtoreading #BooksWorthReading #books #reading #bookthread #Thread Image
"If only we understood the roots of human behaviour" @RobertGreene
in Laws of Human Nature

Do you think we would have more protection? Against falling down or being plowed over?

#bookthread #BooksWorthReading #thread #books #Reading #relationships #humannature Image
An interesting argument to understand our human nature before we as a race struggle to communicate

@RobertGreene in Laws of Human Nature

#Thread #BookRecommendations #BooksWorthReading #bookthread
#relationships #Reading Image
Read 13 tweets
🧵We are getting ready to listen to @glosswitch talking to @soniasodha at @Womans_Place_UK online launch of #Hags #WPUKHags - very exciting!

#WomensHistoryMonth #readwomen #BookTwitter #IWD2023 #InternationalWomensDay #WorldBookDay #booktwt Image
Victoria @glosswitch is talking first about how she got the idea for #Hags and how 2020 was named the 'Year of the Karen' and it struck her that middle-aged women were being demonised #WPUKHags
She is also talking about #feminism in the 90s as a member of #GenerationX and how she had thought that her generation would be different to her mother's generation. But then realising that our feminist experiences are the same throughout #HERstory #WPUKHags
Read 42 tweets
📖: I Kiss You Blue
✍️ : @KianaKleem

Publisher : @story_mirror
Genre: Poetry

For more detailed insights read the🧵

#BookReview #BookRecommendation #BookTwitter #ReadingDiet Image
In 2019, I was browsing at the Crossword bookstore when I stumbled upon a beautiful poem. I added the book to my wishlist, but unfortunately, it remained there for quite some time. Despite searching for it at various locations, I could not find it.
After a considerable amount of time, I was finally able to locate the book in an online store. The long wait is over, and I am eager to have it in my possession finally. It's time to dive into its pages and get lost in its words.
Read 12 tweets
Probability determines responses. Good for small talk. Not so good for thinking.

2/2
DON'T rely on AI to do your research or homework. At least not yet. Check everything it tells you with an independent source.

DO complete the ITW AI survey if you're a reader and would like to express your views on the future of AI in publishing.

Read 4 tweets
"Good Economics for Hard Times" by Abhijit Banerjee and Esther Duflo is a comprehensive guide to modern economic theory. The book discusses various topics, including democracy, migration, comparative advantages, and the impact of community on individuals. #bookreview #BookTwitter Image
The book starts with a quote from a mathematician/physicist who challenges Paul Samuelson to "name me one proposition in all of the social sciences which is both true and non-trivial."

Based on my knowledge thus far, I do not think there is a valid answer to this question.
The book discusses how democracy has the ability to handle dissent and different opinions. The author mentions the increasing ideological polarization and the shrinking social space for having dissenting views, even in democratic countries.
Read 28 tweets
So "Postcolonial Horror" is a thing.
I thought of the term, and of course, Google shows that it's been conceptualized, heck, analyzed already...
@intelligentwat @sillysyntax @IndrapramitDas @pdjeliclark @victorlavalle
Oh, shit, @silviamg forgot to tag you.
You'reshowing up in the google search...
🖤
Read 59 tweets
ANNOUNCEMENT 🧵 from Three Essays Collective!

Paperback reprints of The Present in Delhi's Pasts by Sunil Kumar are now available in India!

An essential book in any serious reading list on the history of Delhi.

🛒: amazon.in/dp/B0B2LRM6P6?…

#booktwitter
#publisherstory
Read 5 tweets
Thought I’d share some of the #books I have read this year! Didn’t think I’d done much #reading this year but I’ve definitely done better than I thought! #BookRecommendations #BookLover #ReadingList
First up Chasing New Horizons - the story of the New Horizons satellite journey to #Pluto. A fascinating look at the project and how it all came together. #ILovePluto A picture of a Lego figure ...
Next up another space related book. #Curiosity the story of the not so little #Mars rover. I really enjoyed this book as the background to the projects is fascinating. So many projects nearly don’t see the light of day. #Space #Technology #ReadingList #BookTwitter A picture of a Lego figure ...
Read 20 tweets
I think romance novel tropes are tropes because of the inherent fantasy or wish fulfillment in them. Here are my guesses about the wish fulfillment in various tropes, but I'm hoping to hear other people's thoughts!
🧵
#RomanceBooks #ThursdayThoughts #booktwitter #Booktwt
Small Town Romance - the fantasy of a big emotional support network. (The secret sauce in Hallmark movies, though when I worked at Hallmark Channel I NEVER heard anyone say this.) Your BFF wants you to be happy. So does your mom. So do ALL YOUR NEIGHBORS!
#CountdownToChristmas
Small Town Romance is also just a validation for people who live in small towns and rural areas that are often overlooked or derided ("backwater," "flyover country," etc.).
Read 9 tweets
It's time for Marxism 101! We explore how Marx and Engels believed our labor creates value, and how employers exploit that value to create profit.
Check our sources at the end, and like & follow to see the rest of the series.

Today: "What's the Labor Theory of Value?" Labor is an essential part ...
3/10 Labor is the common “social...
Read 10 tweets
The Magicians of Mazda

Author: @ashwinsanghi
Publisher: @HarperCollinsIN
Rating: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

For a detailed book review, read the entire thread.

Thanks to @IndicaBooks and @IndicaOrg for bringing it to my attention.
#1000ReviewersClub2022 #BookRecommendations #BharatSeries
If you perfectly combine history, geography, science, mythology, and fiction, you'll have a delicious book cocktail. Aside from the Bharat series, there is no such thing as a perfect book cocktail.

The seventh book in the Bharat series is The Magicians of Mazda.
Books in the Bharat series are, as usual, very catchy. I'm accustomed to finishing Ashwinji's book faster than others. When I start reading any book in the Bharat series, my reading speed increases, and I try to finish the last chapter as soon as possible.
Read 11 tweets
1/18
#BookRecommendation #BookTwitter
#DecisionMaking

How To Decide by Annie Duke.

A brilliant no frills book that offers a framework for thinking about how to improve your decision making , along with a set of tools that help execute it.

A few of my takeaways from this gem !
2/18
There are only 2 things that determine HOW your life turns out : LUCK & QUALITY OF DECISION MAKING.

We have some control over only one of those two things.

When you make better quality decisions, you increase the chances of good things happening to you.
3/18
Our objective is to choose an option that gains most ground in achieving our goals.
Sometimes which entails the least risk.

Thereby we examine the quality of the beliefs informing the decision,the available options & try to envisage the future based on our choices.
Read 18 tweets
Happy #ShamelessSelfPromoFriday to the #WritingCommunity who is up for a #writerslift? Drop those links, retweet, follow your favorites and buy what you like. See mine in the comments below
#writers
#authors
#BookTwitter
#AuthorsofTwitter
My Current WIPS are The Queen and The Prophet
Skyfall Volume One
My second article on Police Abolition medium.com/@rstubb326/why…
Read 7 tweets
Happy #ShamelessSelfPromoThursday to the #WritingCommunity who is up for a #writerslift? Drop those links, retweet, follow your favorites, and buy what you like. See mine in the comments below
#authors
#writers
#BookTwitter
#AuthorsofTwitter
My Current WIPS are The Queen and The Prophet
Skyfall Volume One
My second article on Police Abolition medium.com/@rstubb326/why…
Read 7 tweets
Happy #ShamelessSelfPromoWednesday to the #WritingCommunity who is up for a #writerslift? Drop those links, retweet, follow your favorites and buy what you like. See mine in the comments below
#authors
#writers
#BookTwitter
#AuthorsofTwitter
My Current WIPS are The Queen and The Prophet
Skyfall Volume One
My recently published second poetry volume amazon.com/Rain-Desert-Wi…
Read 4 tweets
ANYBOOKS -Best Alternative 📚

If you are a book addict like me, it's no doubt that getting the best, yet free books library like the ANYBOOKS app has been difficult since they brought down their server. Good news, I've got an alternative for you. #BookTwitter

Open thread!
There are arguably 100s of book libraries out there, which are mostly tied to subscriptions or do not allow unlimited downloads. E.g, Chapter 1 is close to any book 📚 but is limited to 3 free downloads, and to access the unlimited library, one has to subscribe.
I mean, I would recommend Chapter 1, if you have money for subscription , max of 4k naira annually.

But, If you are in need of unlimited access to books and downloads and I do not mean "Gutenberg books", #booktwt
#bookaddict
I found Libby, by overdrive 📚
Read 7 tweets
the following is the review I submitted to my various reading places

but I felt the need to give it directly to my favorite place

#MedTwitter
#amreading
#BookTwitter

cc: @WesElyMD
One of the biggest issues I've ever seen in ctitical care has been miscommunication and misunderstanding. There has always been  a disconnect between what a doctor says and what a patient understands.

1...
Even more importantly, the disconnect between what a patient tries to communicate and what the doctor understands.

2...
Read 9 tweets
#DisabilityPrideMonth may ✨almost✨ be over, but it's NEVER too late to read books with disability rep! 😉

so, here's a (kinda long) thread of 150+ middle grade & YA books to read in 2022 & beyond!! 🌻📚💜

[#DisabilityPride #booktwt #2022ya #booktwitter #2022mg #booklist]
1.) LAKELORE by @LaAnnaMarie
💜Disability rep: ADHD & Dyslexia
💖Synopsis & more info: yadisabilitydatabase.wixsite.com/home/post/lake… image features cover of Lak...
2.) ALL THE RIGHT REASONS by @BethanyMangle
💜Disability rep: Chronic Illness (EDS)
💖Synopsis & more info: yadisabilitydatabase.wixsite.com/home/post/all-… image features cover of All...
Read 156 tweets
"You can't be serious."
You can't say I didn't tell you...

wsj.com/articles/insid…

Chapter 20, page 365, The Secret Life of Real Estate and Banking

@NEOM #NEOM #SaudiArabia #MirrorLine
@NEOM Get up-to-date commentaries on how the cycle is turning, visit: bit.ly/PCI-TW1
@NEOM More sign: channelnewsasia.com/business/amo-r…

Thanks @PorcoRoss1 for the link you sent.
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!