Discover and read the best of Twitter Threads about #Diabetes

Most recents (24)

அறிவோம் அரிசி அரசியலை... 🔥🔥🔥🔥

அரிசி சாதம் சாப்பிட்டதால்தான் சுகர் அதிகரிக்கும் நோய்கள் வரும் என்று ஏமாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆங்கில மருத்துவர்கள்.

உண்மையில் அரிசி சாதம் சாப்பிட்டால் நோய்களை குணப்படுத்தவே செய்யும்
எந்தெந்த அரிசி என்னென்ன பலன்களைத் தரும்!?

இதோ சிறிய திரட்
1. கருப்பு கவுணி அரிசி
மன்னர்கள் சாப்பிட்ட அரிசி. புற்றுநோய் வராது. இன்சுலின் சுரக்கும்.
2. மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி :
நரம்பு, உடல் வலுவாகும். ஆண்மை கூடும்.
3. பூங்கார் அரிசி :
சுகப்பிரசவம் ஆகும். தாய்ப்பால் ஊறும்.
4. காட்டுயானம் அரிசி :
நீரிழிவு, மலச்சிக்கல், புற்று சரியாகும்.
5. கருத்தக்கார் அரிசி :
மூலம், மலச்சிக்கல் போன்றவை சரியாகும்.
6. காலாநமக் அரிசி :
புத்தர் சாப்பிட்டதும். மூளை, நரம்பு, இரத்தம், சிறுநீரகம் சரியாகும்.
7. மூங்கில் அரிசி:
மூட்டுவலி, முழங்கால் வலி சரியாகும்.
8. அறுபதாம் குறுவை அரிசி :
எலும்பு சரியாகும்.
Read 11 tweets
1/ Our work out today in @PNASNews: even 60 years later, we are still seeing increased risk of #Tuberculosis among those who experienced prenatal exposure to the Great Chinese #famine (1958-62), w/ @Trangucc @kbratnelson @jzelner @Justin_Remais and others pnas.org/content/early/…
2/ Previous research has linked prenatal exposure to famine to increased risks of a range of chronic conditions (e.g., #Schizophrenia, type 2 #diabetes, and #hypertension)
Read 10 tweets
Does infectious vs non-infectious make a difference when the outcome is the same? Deaths from #C19, #cancer, #CHD, #suicide, #Diabetes, #Alzheimers ... are all deaths.
1/n
Do we care more about one rather than the other because we believe we have control over the infectious but not over the chronic disease?
2/n
I’m happy to tell you that this assumption is completely false.
In reality, we might have a bit of influence over the infectious ones... we can have proper hygiene but we have so much more influence over the chronic ones. Our fate is not written in our genes. 3/n
Read 4 tweets
Lo que usted tiene que saber sobre la 💉 de la influenza:

Cubre de 3 a 4 virus que podrían estar circulando entre octubre y mayo (esto se "predice" desde marzo del mismo año).

Casi todas están hechas de virus inactivados o muertos ☠️ (por lo tanto NO provocan influenza).
La única hecha con virus atenuados (vivos) es la que se aplica por vía nasal (y está prohibida en el embarazo y en menores de 2 años).

Hay otra vacuna que es recombinante, y así.

Hay diferentes vacunas, y cada una o algunas van dirigidas a ciertos grupos de edad (ej. la nasal).
Otras tienen un boost que las hace más inmunogénicas (despiertan mayor respuesta contra el virus, de parte del organismo).

Y entonces dirán:

¿Cuál me pongo? 🤔.

NO TE COMPLIQUES LA VIDA.
Read 11 tweets
My system has been firing for hours since I first saw this thread show up in my feed. I feel absolutely furious that people are misrepresenting #ACEsScience as determinant & dismissing it as unethical & faulty. No one with any reputability is saying "I am my ACEs." #WhyITalkACEs
Maybe you haven't been affected by your experience of #ACEs Maybe you had enough mitigating experiences of #BCEs or #PCEs Maybe you pulled yourself up by your bootstraps. Maybe you were able to access resources in early adulthood to prevent or redirect long term effects.
Maybe the effects of your #ACEs and #ChildhoodToxicStress just haven't shown up in your physiology yet. #Cancer #HeartDisease #Diabetes #COPD #Obesity #AutoimmuneDisease #Suicide #Depression have all been shown to also occur in people with histories of #ChildAbuse #ChildNeglect
Read 13 tweets
A new research study in @bmj_latest doi.org/10.1136/bmj.m3… finds the risk to die early (<70yrs) increases with irregularity & length of women’s #menstrualcycle irregularity, with premature mortality mostly due to #cardiovasculardisease. What's it mean for women with #PCOS? 1/13
PCOS affects 10% of women worldwide & irregular menstrual cycles are a common symptom. Many of the women in this study likely have PCOS. Understandably, the higher rates of premature mortality reported will be worrying to women with PCOS. But what causes period irregularity? 2/13
Increased levels of male hormones #androgens are a cause of irregular periods (see: doi.org/10.1177/204201…; doi.org/10.1210/en.201…) and also impact on pancreatic beta cell function (doi.org/10.2337/db20-0…) causing #insulinresistance 3/13
Read 14 tweets
During the presidential debate yesterday @realDonaldTrump made a false claim about the price of insulin. He said “I’m getting it for so cheap, it’s like water.” I think millions of people living with diabetes in the U.S would disagree. #diabetes #type1diabetes
If that were true, there would be no need for people to ration insulin, no need to advocate for affordable insulin, no one needlessly dying because they couldn’t afford their diabetes medication. Here is what it would be like if water was the same price as insulin ($300 for 10ml)
Read 7 tweets
Every time McConnell's lips move, he lies. McConnell himself has voted SIXTY SEVEN TIMES to overturn the #ACA. His state is among those petitioning to end the #ACA as an unjust law. The law protects #PreExistingConditions. It comes before #SCOTUS mid-November. Barrett will vote.
Trump filed to have #ACA struck down on June 25, with specific attention to the #PreExistingConditions clause of the law. If Trump thought #AmyConeyBarrett would vote against him, he would never have nominated her. This is how a 6-3 #SCOTUS begins: ending healthcare for millions.
You can read the PDF of the case at supremecourt.gov.
Read 5 tweets
📌La plataforma de #crowdfundingcientífico #FECYTPrecipita acoge el proyecto “Detección precoz del riesgo de diabetes gestacional” 🤰➡️precipita.es/proyectos/Dete… 🧵
📌Pertenece al grupo de investigación “Intervenciones Traslacionales para la Salud” (ITS) de @uniovi_info, integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).
📌Desarrollan una herramienta de predicción temprana de esta enfermedad basada en marcadores epigenéticos y en variables de estilo de vida (alimentación, actividad física) mediante el uso técnicas de inteligencia artificial.
Read 8 tweets
Blood Cells Test to Identify High-Risk of #COVID19 in Patients: Study

weather.com/en-IN/india/co…

(📸: IANS)
A standard test that assesses blood cells can identify which patients admitted to hospital with #COVID19 could face a high risk of becoming critical and die, say, researchers.

#coronavirus #coroanvirusoutbreak
"We wanted to help find ways to identify high-risk #COVID19 patients as early — who are likely to become severely ill and which hospitalized patients are likely to get worse quickly," said study researcher John M Higgins from the Massachusetts General Hospital in the US.
Read 10 tweets
The implication of the wider spread of #DIYAPS on out-of-pocket expenses for people with #T1D- Timothée Froment on the conomic burden associated with #diabetes technologies

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD @EASDnews #NothingAboutUsWithoutUs Image
The amount of out-of-pocket expenses for people with #T1D depends on the limited health coverage of #diabetes technologies & supplies in most countries
- Timothée Froment

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD @EASDnews #NothingAboutUsWithoutUs Image
Strong link between health coverage and out of pocket #diabetes expenses. The monthly average cost is:
▶️ $39 in Germany
▶️ $502 in the US
- Timothée Froment

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD @EASDnews #NothingAboutUsWithoutUs Image
Read 5 tweets
For @tadorna, #Covid19 made him feel like a #patient - again. We should not ever let #diabetes define us. It made him feel vulnerable because of this whole lot of uncertainties. Lack of #insulin and supplies was a worry.

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #NothingAboutUsWithoutUs Image
For Bastian, #PeerSupport was key during this #pandemic. #telehealth for him is uploading his data and having a Zoom call with his endo. We #PwD want digital AND personal interaction with our #HCP.

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD @EASDnews #NothingAboutUsWithoutUs @tadorna
The Impact of the #COVID-19 Pandemic on Diabetes Nurses in Europe: A pan-European Survey showed that there's been a significant increase in #anxiety for people living with #diabetes during the pandemic - Rita Forde

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD #NothingAboutUsWithoutUs
Read 3 tweets
#Diabetes should become a political priority. Every 8 second, a #PwD dies because of #DiabetesComplications. Are we doing the best we can to prevent this? - Dr Maurizio Guidi

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD @EASDnews #NothingAboutUsWithoutUs Image
We need to invest in #innovation to prevent #complications, and improve the quality of life of people #QOL with #T1D and #T2D - Dr Maurizio Guidi

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD @EASDnews #NothingAboutUsWithoutUs
The voice of those, the #PwD, living with this disease must be heard - Pr Chantal Mathieu

#dedoc° #dedocvoices #EASD2020 #EASD @EASDnews #NothingAboutUsWithoutUs
Read 4 tweets
Advanced #diabetes care over the past decade has actually increased disparities. We have excluded #PwD who would have benefited the most. We need to reduce #inequities and #disparities - @GoDiabetesMD

#dedoc° #EASD2020 #EASD #genderbais #racialbias Image
L'avancée des traitements liés #diabète au cours de la dernière décennie ont accru les disparités. Nous avons exclu les #PwD qui en auraient le plus bénéficié. Nous devons réduire les #inégalités et les #disparités - @GoDiabetesMD

#dedoc° #EASD2020 #EASD #genderbais #racialbias Image
Cost matters particularly in the US. Using #diatech to solve problems. We need to have better products. #Covid19 had taught us is that time matters to #PwD. Time is a currency. People with #diabetes are on their own - @GoDiabetesMD

#dedoc° #EASD2020 #EASD #integratedcare
Read 4 tweets
# of #ransomware deaths because hospitals triage their IT networks over that of a dying patient: 1

# of #HeartAttack deaths because hospitals restricted treatment for non-COVID patients:

heart.org/en/news/2020/0… Image
# of #ransomware deaths because hospitals triage their IT networks over that of a dying patient: 1

# of #cancer diagnoses delayed because hospitals restricted treatment for non-COVID patients:

cancer.org/latest-news/co… Image
# of #ransomware deaths because hospitals triage their IT networks over that of a dying patient: 1

# of #KidneyDisease deaths because dialysis centers restricted treatment during COVID lockdowns:

kidney.org/coronavirus/di…
Read 6 tweets
#Thread September is PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome) Awareness Month!
The patriarchal gender bias in healthcare care practice and medicinal research has a negative impact on our well-being!
The impact is huge and diverse! People living with PCOS find it challenging to navigate through the bias that distorts research, diagnosis, and treatment. According to research, PCOS is fast becoming a modern epidemic, especially in Asia.
So what is it? PCOS is a common endocrine disorder that affects people with ovaries, with 20-25% womxn in India and around 1 in 10 womxn worldwide affected by it.
Read 11 tweets
Was supposed to give a lecture on AIDS activism today. Instead I started w/ @JInterlandi's 1619 Project piece healthcare in America & Rebecca Crumpler's quote “They seem to forget there is a cause for every ailment,” she wrote. “And that it may be in their power to remove it.” 1/
Talked about the exclusion of African-Americans from New Deal programs, the Hill-Burton Act and the construction of new rural hospitals in predominantly white counties in the South. 2/
Then talked about how this history of racial exclusion and white supremacy got turbo-charged in HIV/AIDS and got some fresh new homophobia thrown in to make it extra toxic. 3/
Read 12 tweets
#PBM
Pharmacy Benefit Managers have undoubtedly created barriers 4 patients w #ChronicPain #intractablepain #PalliativeCare #RareDiseases w medical necessity for #opioid analgesics. Citing CDC GLs & going even further. This ex shows 67% decrease in Rxs.
benecardpbf.com/PBF/resources/…
All PBMs do something of this nature & plans vary. They should look for & prevent abuse & fraud, but as outlined in their own literature on policy, Benecard is absolutely interfering btw Drs & patients by using CDC GLs & unilateral decisions on what is appropriate for a patient.
Per CDC, based on their clarification of intent of #opioid guidelines; these policies meet definition of misapplication & misinterpretation. Being as @CDCgov @CDCInjury neglects to intervene in official capacity; PBMs, #healthcare insurance companies will continue this practice.
Read 5 tweets
(1/11) #AFibAwareness #Tweetorial: Today is #AFibAwarenessDay and we’re sharing facts about atrial fibrillation! Follow this thread to learn more & answer Qs about #AFib symptoms, treatments & more in “Treatment of Atrial Fibrillation: Is Timing Everything?”

#ACCEP #HRSOnline
(2/11) #AFibAwareness #Tweetorial: AFib is the most common sustained heart rhythm problem & affects 43.6 million patients across the 🌎.

#AFib can be associated with significant symptoms & an ⬆ risk of #stroke, #heartfailure, dementia & mortality. bit.ly/3eShyZl
Questions: Given high prevalence of #AFib, what is the optimal screening strategy for AF? When and how? What is the role for wearable technology? bit.ly/3hlcv5b
Read 17 tweets
#EnVivo #ConferenciaDePrensa "Informe diario sobre coronavirus COVID19 en México". 📺 14.1 📱#Mxplay 💻 facebook.com/canalcatorcemx pscp.tv/w/ciq1WzFvUEVM…
#ConferenciaCovid | Al 11 de septiembre, #México registra:
👉Decesos por #Covid_19: 70, 183
👉Recuperados: 463, 764

🔵Reducción del 7% incidencia de casos confirmados por día.
🟢Incremento de 1% en el número de recuperados.
⚫️Reducción de 36% en fallecimientos por #Covid_19. ImageImage
#ConferenciaCovid | A la fecha, existen un total de 31, 248 camas para atención general, de las cuales 21, 129 están disponibles y el 32% están ocupadas. Las entidades que reportan mayor ocupación de camas para atención general son:
#Colima (57%)
#NL (55%)
#Nayarit (49%) Image
Read 8 tweets
Are you an adult interested in wellness and preventive health? We are going to be sharing a series of questions about a certain vaccine in the thread below. Follow along to learn more! #healthyaging Image
Are you an adult living with #diabetes?
Are you 50 years old or older?
Read 6 tweets
Daily Bookmarks to GAVNet 09/08/2020 greeneracresvaluenetwork.wordpress.com/2020/09/08/dai…
Opinion | We Socialize Bailouts. We Should Socialize Successes, Too. - The New York Times

nytimes.com/2020/07/01/opi…

#socialism #bailouts #success
Coronavirus reinfections: three questions scientists are asking

nature.com/articles/d4158…

#reinfect #questions #COVID19
Read 7 tweets
As we already know that #COVID19 is majorly affecting people who are living with #Diabetes Mellitus, high BP, high cholesterol, and obesity, in this thread, the association between diabetes and infections are explained.

1. How diabetes affects the body (from head to toe).
2. Immunity and Diabetes: Diabetes has been associated with the reduced response of T cells, neutrophil function, and disorders of humoral immunity. Consequently, the disease increases the susceptibility to infections.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10575137/
3. What are the major infections associated with diabetes?

There is clinical evidence pointing to the higher prevalence of infectious diseases among individuals with diabetes mellitus.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16007521/
Read 5 tweets
¿CETONAS PARA BAJAR DE PESO?

Precisamente para eso SÍ hay que consumir carbohidratos, para no caer en hipoglucemia y estar diciendo que con magia se pierde peso.

Abro hilo
Desmintiendo a #TikTokers
¿QUÉ ES UNA #DIETACETOGENICA?

Es una propuesta dietoterapueútica para el tratamiento del sobrepeso/obesidad, cuyo contenido de hidratos de carbono es menor a 60g/día, incrementando el consumo de proteína y lípidos.

Su fundamento es el cambio metabólico glucolítico a lipolítico
Este tipo dietas están asociadas a una pérdida rápida de peso y “sin efectos secundarios” en apariencia, por eso su popularidad en los últimos años.
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!