Discover and read the best of Twitter Threads about #job

Most recents (24)

பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலை வாய்ப்பு... எல்லா டிகிரிக்கும் வாய்ப்பிருக்கு‌. தேவைப்படுவோர் பயண்படுத்திக்கவும். ஒரு வேளை பேஜ் எல்லாம் மாறி இருக்கு pdf format வேணும்னா கீழ இருக்குற லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க. Please share 🙏
#Vaccancy #Job ImageImageImageImage
Link support @Karthi_Genelia
Details forwarded by @bharath_kiddo ImageImageImageImage
Read 6 tweets
There are still tech companies hiring for roles that don't require experience or a degree to get hired🎉 Here are 15+ roles paying up to $90K 🧵
Google, Accenture, IBM, HP, Cloud for Good & others have roles in Data Analytics, AI, Data Engineering, ServiceNow, Salesforce, Cloud, UX, Product Management, Product Design, Project Management, Digital Marketing, Software & Systems Engineering.

#jobsearch #Job #TechisHiring
The roles are in Data Analytics, AI, Data Engineering, ServiceNow, Salesforce, Cloud, Full-Stack, UX, Product Management, Product Design, Project Management, Digital Marketing, Software and Systems Engineering.
Read 20 tweets
UKITAMBUA "VITU CHACHE" UTAPATA MENGI.

Kutambua vitu vichache katika maisha yako kunaweza kukupeleka mbali sana na kukusaidia kufikia mafanikio makubwa. Hii ni kwa sababu hukusaidia kuzingatia nguvu na rasilimali zako kwenye mambo muhimu na kuyafikia kwa ufanisi. kwa Mfano: Image
🔹Katika kazi: Kuzingatia juu ya mambo machache katika kazi yako kunaweza kukusaidia kuelekeza nguvu zako na rasilimali katika maeneo muhimu zaidi. Hii inaweza kukusaidia kupata ujuzi mkubwa na uzoefu katika maeneo hayo na hivyo kuwa bora zaidi katika kazi yako.
#Job
🔹Katika biashara: Kuzingatia biashara yako katika soko maalum au huduma kadhaa inaweza kukupeleka mbali sana. Kwa kuzingatia vitu chache, unaweza kujifunza kuhusu wateja wako vizuri zaidi, kuboresha huduma yako na kufikia malengo yako ya biashara kwa urahisi zaidi.
#Business
Read 6 tweets
How can everyone earn the first money in cryptocurrency without investment?

Today in my thread I have analyzed the easiest ways to make money for absolutely anyonE LFG!

#NFT #Crypto #Job #freelancers
1. Work as an ambassador

The essence is very simple and you almost do not need experience in crypto.
The essence of the work of an ambassador is to write articles and posts about the project that you support. For such actions, projects pay $200-500 monthly.
The main advantage is that you can be an ambassador in an unlimited number of projects. 10 projects = 2000$-5000$ per month. I have given below a link to an ambassador program where you can receive about $300 per month - fill it out and start earning: docs.google.com/forms/d/e/1FAI…
Read 8 tweets
Looking for a career change? The #FamilyOffice industry could be the right for you.

From investment advisors to gardeners, a 🧵 on the jobs and salaries in the Family Office world.

👩‍👩‍👧‍👦🧑‍🌾👩‍🍳🍼💹💱🪙💲💸🚗👨‍🏫👨‍💼💼

#familyoffice #career #job #jobsearch Image
Investment Advisor/Manager: These professionals are responsible for managing the investment portfolios of the clients and ensuring their wealth grows.

Typical salary range of $80,000 to $250,000.
Wealth Strategist: They help families create and implement a wealth plan that aligns with their long-term goals and values.

Typical salary range of $150,000 to $300,000.
Read 17 tweets
In our latest #growth report for #Pakistan, we examined, among other themes, the role of #FDI in the country. How much #Pakistan attracts, how much it could attract, the impact on #productivity and on #jobs.

A short 🧵👇

openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3…
1) #FDI is a useful source of financing for #developing countries. It is stable, and typically associated w/ #export growth, #job creation and #productivity upgrading. Does that all of that apply to #FDI in #Pakistan? Let's see...
2) #Pakistan's #FDI inflows/GDP (in green below) have been historically low and declining. Image
Read 11 tweets
🧵 -A #thread on Ten ways to set yourself up to get a #job in #web3 with little to no experience.

Becoming established in this space could really kick start your career when we enter back into a bull market. Hopefully these steps can point you in the right direction.
1. -Online Courses and Certifications.
Take online courses and certifications to learn the basics of #blockchain technology, smart contracts, and other relevant technologies. Some popular platforms include Coursera, edX, and Udemy. 👇
2. -Participate in #hackathons.
Hackathons are competitions where teams of developers create projects over a short period of time, they can help you showcase your skills and get noticed by potential employers. 👇
Read 12 tweets
Today’s #JobsReport was a clear indication that #LaborMarket dynamics are softening. For example, the 3-mo. moving average of nonfarm #payroll growth sits at 247k jobs, after a higher-than-expected print of 223k jobs for Dec, in contrast to 2022’s average mo. #job gain of 375k.
We have witnessed a marked deterioration in temporary help services in recent months, and a slowing in #wage growth in December, which both highlight the relative slowdown in the labor #market overall, even as the #services sector remains quite buoyant.
Yet, while the softening trend is clear, and the momentum of #hiring is slowing in a significant way, it is equally clear that we are far from what could be described as a demand-reducing weakening of #labor and #wage conditions.
Read 16 tweets
Good morning #medtwitter! Today #scientissimum would like to show you a #publichealth case of poor working conditions. Did you know that according to @WHO almost 2million people die from work-related causes each year? 450,000 deaths were related to workplace air #pollution 💨
(particulate matter, gases, and fumes). Any #job in the world has a meaning, whether you are a #doctor, #constructionworker or #janitor - each plays a very important role in the #society. However, no money in the world can ever buy the #health you need to continue #living and
and enjoying your #life. #Work smart and don’t expose yourselves to the dangerous situations, that may lead to the tragic outcomes!🦺
Read 3 tweets
INDIA'S POPULATION BILLS: A DRAMA FOR #JOB & #CHILD

आज के तारीख़ मे भारत Cambridge Medical School, London को भारतीय लाश बेच कर वहॉ के मेडिकल छात्रो को सफ़ल डाक्टर बनवा रहा है।वह देश आज़ादी के 75 साल बाद संसद मे "जनसंख्या बिल" का ड्रामा कर रहा है,जो लाश बेचता है।

यह लोग अपने को
क़ाबिल और दूसरो को जाहिल समझता है।जिस मूल्क के लोग अरब देश, सिंगापुर, मलेशिया मे काम कर $100 billion विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं वह मूल्क दो बच्चा से ज्यादा पैदा करने पर सरकारी नौकरी नही दें गें का बिल ला कर लोगो को डरा रहा है।

#जिस मूल्क की राजधानी दिल्ली मे आज भी डेंगू,
2
मलेरिया का मछ्चर है, जहॉ AIIMS, दिल्ली का server एक हफ्ता काम नही करता हो वह मूल्क आबादी कम कर विश्वगुरू का सपना देखा रहा है।स्वास्थ सेवा दो, आबादी कम हो जाये गी।

#आज जिस मूल्क की राजधानी मे दिल्ली नगर निगम (MCD) का चुनाव गंदगी और कूडा को मुद्दा बना कर लडा जाता हो,
3
Read 7 tweets
Job vs Career 🧵👇
1/10 A job is a way to earn money and pay the bills, but a career is a longer-term pursuit that provides opportunities for growth and fulfillment.
2/10 A job is often temporary and may not provide a clear path for advancement or growth. A career, on the other hand, provides a longer-term vision and a plan for development and success.
Read 12 tweets
Several orgs have tech and non-tech fellowships available and many pay an additional monthly stipend for living and health expenses 🎉 Here are 22 roles paying salaries upwards of $175K🧵
These opportunities are organizations working with govt agencies. Experiences range from criminal justice, policy, data analytics, software/data engineering, product, teaching/learning design, UX/UI research, project management, cyber, cloud & more!

#jobsearch #Job #TechisHiring
*Note these are great opportunities but do your research.

If the salary is not on the job post, I shared what appeared on the company Glassdoor for the role or sites on Google (unless I know someone who did the fellowship)

Salaries are increased *typically* after permanent hire
Read 29 tweets
MemberOwls [ An A.I Powered Membership site creator in 2 Minutes for dummies.]: What are the features of MemberOwls? softtechhub.us/MemberOwls%20P…
#webdeveloper #digitalmarketingagency #digitalmarketingtips #digitalmarketer #Sales #Salesforce #marketingoptimization Image
How To Rank ANY webSite on the first page of Google Without Backlinks [Ranking Number 1 on Google Made Easy] softtechhub.us/2022/12/03/how…
#SEO #seorankjng #DigitalMarketing
Read 19 tweets
1/ 👩‍💻 Are you ready to land your next #Web3 #Job? This post is for you!

@ei_lozano did the research, so you don't have to...and you'll find in this article some of the best sites and communities where you can find #web3jobs

👉 third.ac/art30sm

#JobSearchTips #jobsearch Image
2/ #Web3 is pulling in more world-class talent – drawn either by working at the forefront of technology or rewriting how we engage online.
3/ In this industry, you’ll be working with like-minded individuals who not only believe in the future of blockchain technology, XR, IoT, AI, and machine learning but are also working towards making these technologies a reality and adopted by the general public.
Read 5 tweets
असे प्रश्न जे आम्ही मुलाखतकाराला विचारू नयेत...!

[ Questions that we should never ask to interviewer ]
#job #Jobs
👇
Although it is very important to ask questions from the interviewer at the end of your interview there are some questions that we should avoid.

#InterviewTips #weareforyou365
❌ What does the job entail?

A job description is usually always provided with any job application and should outline the key responsibilities required. Asking this question suggests a lack of enthusiasm and interest in the role from not having read the job description properly.
Read 8 tweets
#Implinks

Don't waste time in remembering company names & searching their Career pages, Apply here directly: (Share for better reach)

Company Career page Links :

1. Capgemini : lnkd.in/dZBUYY88
2. Infosys : lnkd.in/dEcdZ7gf
3. Wipro : lnkd.in/d89txDcp
4. Cognizant : lnkd.in/d6tp6F_p
5. LTI : lnkd.in/dnCVuQzD
6. TCS : lnkd.in/dJpHXdvv
7. DXC Technology : lnkd.in/dnVzT7eb
8. HCL : lnkd.in/dwTuQWAf
9. Hashedin : lnkd.in/d2ePnTG
10. Hexaware : jobs.hexaware.com
11. Revature : lnkd.in/dtJkkrBp
12. IBM : lnkd.in/dU-VhUCw
13. Nagarro : lnkd.in/dRyQ_rkk
14. Virtusa : lnkd.in/dHJwPXiG
15. Zoho : lnkd.in/dUw9Qi4B
16. CGI : lnkd.in/d3vs3whb
17. Finastra : lnkd.in/dsXSfUev
Read 9 tweets
I was trying to support #education and #employment in #Escondido earlier this week @escolibrary @ehscougars @cityofescondido @EscondidoChambe @EUSD @EUHSD @VisitEscondido @escondidoreport @EscondidoDems by posting notice of this new service of #libraries
…n_castatehelpnow_ca.svc.brainfuse.com/authenticate.a… looks like an incredible service, don't you think? So I shared it with many communities that I belong to on #Facebook. That URL is embedded on this page:
gov.ca.gov/2022/09/12/gov…
It has stayed up in every other community (probably around 10) that I posted it except one:
Read 6 tweets
“How to Get a Job in IT/Cyber”

The votes are in!

Out of 128 Votes:
86.7% voted for Home Labs, Blogs & Certs
13.3 % voted for Degree + Certs and that’s it.

Now here are some key takeaways:

#Job #employment #IT #cyber
While having certs, home lab experience and a blog will get you noticed, a degree can be of value due to the following reasons:
1. It required you to show up, work with others, complete work/projects and it develops soft skills that you wouldn’t get working by yourself.
Read 13 tweets
62/bbr “The J curve of Institutional reform” (2020) egrowfoundation.org/research/growt… showed that anti-black money crusade can’t b sustained w/o Institutional reform. Corruption is a systemic problem in India(origin Bureaucratic Socialism) & can only b solved by policy+institutional reform
63/bbr This is encouraging, but more needs to be done wrt #EODB/#EORC and to translate the policy reforms announced during last 3 yrs into rules, regulations & simpler procedures for producers & exporters. m.economictimes.com/tech/technolog…
Read 17 tweets
Die Photovoltaik ist aktuell die Technik, welche schnell und einfach zugebaut werden kann, um in den kommenden Jahren eine sichere Energieversorgung zu garantieren. Das Zusammenspiel mit der Wasserkraft ist sehr gut.
#job #pv #photovoltaik #photovoltaics
Es wäre aber wichtig, dass wir in der Schweiz auch bei der Windenergie endlich vorwärts machen können, um mehr eigenen Winterstrom ins Netz zu bekommen.
Wenn Du einen zukunftssicheren Job suchst, dann findest Du diesen in der Solarbranche! Aktuell suchen fast alle Firmen zusätzliche Mitarbeiter, um das Wachstum der nächsten Jahre stemmen zu können.

#job #pv #photovoltaik #photovoltaics
Read 3 tweets
From a labour to School Principal!

Throughout my walk I have met thousands of people and many out of them have had much inspiring life, I met one such person today.

Meet Mr. Ishwar Harchand Badgujar, principal of Govt School, Mukti in Dhule district.
He comes from a tribal poor family of Dhule district. In his early age, he started working as a sweeper in a factory to support his family.

It was very rare for a person in that area to study as education was hardly available nearby. But he knew the value of it,
so he decided to study in evening classes after work.

Many people suggested him to drop his education but he was firm to study.

He became first graduate in his area and that’s why he got a job of teacher in this school.

His efforts and hardwork earned him the position of
Read 5 tweets
'What do I need to do in order to get interviewed/hired for a #GameAudio #Job ?'
I get asked this often, so I thought I would share here (a thread).

Disclaimer: please understand this is my personal view/opinion, it is not universally true. But I hope it can still help. 💙
1a) Apply to the offer as soon as you can.
When an offer is posted, the employer receives a manageable amount of applications until it gets too much. You ideally want to be appllying within that short 'early window' to get noticed faster.
1b) If you are ready to apply with all the required elements 'ready to send', you have a potential advantage because you may be reviewed earlier.
This is not always true (hiring processes differ in companies), but early will always give you stronger chances than late.
Read 17 tweets
Do you have any programs for the summer? We sure do.
Jump right in and focus on your #careerdevelopment while others are vacationing! These are the 5 best #tech talks focusing on getting the best tech #job in your life, check them out.
blog.meetupfeed.io/career-meetups…
How to Build the Perfect Resume & LinkedIn Profile via @WomenWhoCode
Want some tips on how to improve your resume and @LinkedIn profile to stand out amongst the crowd?

meetupfeed.io/talk/how-to-bu…
Building Your Career Like a Product: A PM's Take via @hamid_huma
To stay relevant in today’s competitive and fast moving workplace, building your own #career has gone from a “nice to have” to a “necessary to have''.

meetupfeed.io/talk/building-…
Read 7 tweets
Tech companies hiring tech roles that don't require experience or a degree to get hired🎉 Here are 25 roles paying up to $10K per month🧵
Google, Pinterest, Deloitte, Accenture, IBM & others have roles in Data Analytics, AI, Data Engineering, ServiceNow, Salesforce, Cloud, UX, Product Management, Product Design, Project Management, Digital Marketing, Software & Systems Engineering.

#jobsearch #Job #TechisHiring
These apprenticeship programs pay YOU starting day ONE to learn tech skills on the job, complete assigned training, be mentored and coached while working full-time with benefits🚀
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!