Discover and read the best of Twitter Threads about #mastercard

Most recents (23)

#Mastercard
Reserve Bank Of India ஒரு நான்கு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு Announcement வெளியிட்டாங்க அது என்ன Announcement அப்டினு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில இனி Mastercard வரும் ஜூலை 22 ஆம் தேதி முதல் அவங்களோட கார்டு சேவையை நிறுத்தணும் அப்டினு சொல்லிருக்காங்க RBI கிட்டத்தட்ட Mastercard
Ban-மாறினு கூட சொல்லலாம்.அதை பதித்தான் இந்த Threadல பார்க்க போறோம்.

Reserve Bank of India கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ஒரு Circular ஒன்னு வெளியிட்டாங்க அதாவது Payment System கொடுக்கற எல்லா நிறுவனங்களும் அவங்களோட பயனர்களோட விபரங்களை இந்தியாவில Store பண்ணனும் அப்டினு சொன்னாங்க இதன் மூலம்
பயனர்களோட விபரங்கள் பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்டினு சொன்னாங்க,அதற்காக Payment System Provide பண்ற எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் 6 மாத காலம் அவகாசம் கொடுத்தாங்க.இதை Mastercard நிறுவனம் பின்பற்றல அப்டினு சொல்லி அதோட சேவைகளை ஜூலை 22 தேதி முதல் எந்த பயணாளற்கும் புதிய கார்டு விநியோகிக்க கூடாத
Read 6 tweets
The #sweatshop is moving online. The #4IR will usher in
21st century #digital sweatshops.

#IamtheCODE - I am the slave to & of capital.

UN #SDGs are emerging markets - marketed under guise of protecting the planet & eradicating poverty. #WEF is at helm of implementation.
"#iamtheCODE is the first #African-led global movement..." - with love from Paris, #France, #BP Ventures, #Mastercard et al.

The road to hell is paved w/ #NGOs financed by corporate profits.

#4IR #DataEconomy

iamthecode.org/our-team/
#iamtheCODE is a founding member of the World Economic Forum Reskilling platform.

Corporate partners of the platform include #PwC, #Salesforce, ManpowerGroup, Infosys, LinkedIn, Coursera Inc. &The Adecco Group.

weforum.org/press/2020/01/…

#4IR #GreatReset #DataEconomy #France
Read 7 tweets
Keep an Eye on the Canaries

$AAPL #Apple
$V #Visa
$MA #MasterCard
$TSLA #Tesla
Read 4 tweets
There are 175 corps/institutions now overseeing your children's #education going forward. They will be shaping/molding your child's #ideologies &
#worldviews - all while harvesting their data.

Global Education Coalition Members (announced Mar 18 2020):

globaleducationcoalition.unesco.org/members
"Civil society & non-profit organizations" (those serving capital & elite institutions) include:

#OBAMA FOUNDATION
-Tony Blair Institute for Global Change
#ONE (Bono)
-Global Business Coalition for #Education
#CODE
#OXFAM
#TEDEd
#SIEMENS
#Sesame Workshop

See image. #4IR
Read 13 tweets
Let’s explore $QNT- Vocalink-Mastercard connections.

THREAD TIME⬇️ Image
#Quant_Network core team members have previous working experience at #Vocalink (Mastercard company):

✅ $QNT CEO Gilbert Verdian was Chief Information Security Officer (CISO)

✅ $QNT Chief Product Officer Martin Hargreaves held mutiple top positions (see last pic below) ImageImageImage
However, Gilbert Verdian and Martin Hargreaves are not the only team members with working experience in both $QNT and #Vocalink/Mastercard.
There was also Mark Aldersey, Head of Product in #Quant_Network from Nov 2018-March 2020 and Colin Paterson, former $QNT CTO. ImageImage
Read 15 tweets
Annual WEF commences tomorrow w/ #DavosAgenda.

Key theme: rebuilding #trust - in order to obtain new social #contract - required for global #greatreset that will secure/serve ruling class & corporate power expansion.

Accounts to follow, followed by Klaus Schwab account:
The "new social contract" will be sold via the global rebranding of capitalism. #StakeholderCapitalism is the branded concept of a capitalism w/ #Purpose.

"CEOs [] are rightfully concerned about the increasing fragility [] & the threat to capitalism..." #BRT #Imperative21
[Accounts appear in order chosen by account admin.]

5th & 6th accounts followed: #GlobalShapers & Young Global Leaders. Youth are a key target demographic, to be shaped/molded for #GreatReset. Jan 2021: Global Shapers opens 444th hub in Morocco #Africa:

northafricapost.com/46816-wefs-glo…
Read 23 tweets
How #Traffickinghub sold the entire world a lie that @Pornhub profited from sexual abuse of children and used the NYTimes to persecute sex workers Thread

Understand that ALL exploitation is wrong. But what has gone unchallenged is the Trauma Mining of Survivors of sexual assault
It has come to my attention that LM is not only guilty of defamation, but purposely endangering the lives of sex workers by inciting a culture of violence, doxing, rape and legal threats to maintain a vacuum of any scrutiny towards her fictitious theory about PH
/2
This comes after a year of researching the extensive links and associations @ExodusCry has and what their intentions are for public "decency".

I will make this a short thread as to point the obvious flaw in LMs conspiracy that @Pornhub is in fact guilty of any

/3
Read 28 tweets
This evening at 4:45pm we got a call from a social worker that works with seniors. She called us in a frenzy asking us for immediate help.

She told us of an emergency so extreme that her voice shook with concern over one of her clients.

#YYC #Calgary #CalgarySeniors #hope
This is what she said:

"Hello Jen, I was hoping I would be able to contact you before I left my work for the day in regards to a rather important situation that came across my desk this afternoon. I hope you have the time to chat?"

I said "Yes of course, how can we help?" #care
She said "We have a senior lady that is struggling so much that she has been going door to door asking for food from others in her complex."

I was quiet and honestly speechless.

I said "Of course we can and we will help. What is it that you need." #FEEDYYC #FoodHamper #helping
Read 13 tweets
West banks on the Global South for #debt bondage/slavery capture. #IMF

"The financial industry is undergoing rapid technological change... The increase in demand for digital services triggered by #COVID19 is turbo-charging this transformation."

blogs.imf.org/2020/12/17/wha…
"Fintech's potential to reach out to over a billion #unbanked #people around the world, and the changes in the financial system structure that this can induce, can be revolutionary."

#GreatReset

h/t @VanessaBeeley
"Platforms like #Amazon, #Facebook or #Alibaba incorporate more and more financial services into their 'ecosystems', enabling the rise of new specialized providers..."

"The effects of digital transformation are powerful for the financial sector,..." #Facebook #Diem
Read 5 tweets
Klein: "It is, first & foremost, about blocking a real
#GreenNewDeal, which most assuredly would not have the support of BP, Mastercard, the #Prince of #Wales, & all of the other #GreatReset partners."

Guess again. We mean Business/ Prince of Wales's Corporate Leaders Group. 👇 ImageImageImageImage
Strategic funders of #C40 Cities (founded by Bill #Clinton, 2006): #Bloomberg Phil., Children's Invest. Fund Found. (#XR) & #Realdania.

Funders include #Mastercard, #Citi, #Wellcome, #Rockefeller, J&J, etc...

#GND #GGND #GreatReset #WorldBank

c40.org/partners ImageImageImageImage
Nov 9, 2020, #C40 Cities: "Together, we can change everything"

Sept 18, 2019: The Manufacturing of Greta Thunberg – for Consent: The #Behavioural #Change Project “To Change Everything” [Volume II, Act V]

theartofannihilation.com/the-manufactur…

#GGND #GND #GreatReset ImageImageImageImage
Read 16 tweets
Nasdaq spreading conspiracy theories.

"NASDAQ IS PROUD TO SUPPORT THE RESET"

Nasdaq: #2 on list of stock exchanges behind NYSE.

#GreatReset: not a figment of our imagination. Rather, it's the 21st cent. imperative of billionaires to save capitalism.

#Imperative21: 72,000 corporations across 80 countries. 150 different industries.

"An unprecedented coalition of business networks that have come together to raise our ambition. Not just to help our individual CEOs succeed... we'll do that for sure..."

Softening push-back w/ marketing/framing/language. #SocialEngineering

"So that the push-back on the BRT [Business Roundtable] from differ. business publications or other people within the [] community lessens. So there's less of a headwind culturally for this type of leadership"
Read 13 tweets
#Subex is setting the market abuzz with many brokers talking of relisting above 20 Rs - which is across a major 8 year breakout level of around 18.50

#CrunchMetrics #IDCentral #DigitalTrust #IoT #IoTSecurity
Will be see a dream run in #Subex post relisting given fundamentals are fast improving for both business operations and balance sheet

See embedded thread for brief history of its turnaround.

#CrunchMetrics #IDCentral #DigitalTrust #IoT #IoTSecurity #CyberSecurity
Typo-plz read “Will be” as “Will we”

I think we will 😊-next 2yrs at #Subex should be similar or better to what #TanlaPlatforms achieved in same time since #Karix acquisition in Aug2018

Cash books are ringing at Subex with good visibility

So watch this space for M&A/BuyBack!!
Read 59 tweets
Comenzamos potentes: "Tener vagina no te hace feminista. Serás una mujer que hace pornografía. No se puede ser feminista y ser una pornógrafa. Tienes que escoger", Dra. @GailDines #CongresoIIMarchaAbolicionista
"La pornografía es una cuestión de salud para la sociedad. Vivimos en una sociedad basada en la imagen y el mercado sabe explotar esto", Dra. @GailDines #CongresoIIMarchaAbolicionista
"Las revistas usan el cuerpo de las mujeres para interpelar a los hombres haciendo que las mujeres pongan "la cara de "fóllame". En la cultura patriarcal, los hombres expresan la sexualidad con la imagen "te voy a follar".", Dra. @GailDines #CongresoIIMarchaAbolicionista
Read 44 tweets
ALL THE INFORMATION YOU NEEDED TO WIN MOST OF THE TOP #SCHOLARSHIPS HAVE BEEN PROVIDED ON SCHOLARS PIVOT. What are your excuses again? Watch these videos, read more about any of the scholarships,
draft your #Scholarship #Essays and reach out to scholars for review.

A #Thread
#ERASMUS MUNDUS SCHOLARSHIP

1. How to win scholarships: The Erasmus Mundus scholarship; @Erasmus_Mundus

#MASTERCARD FOUNDATION SCHOLARSHIP

2. HOW TO WIN THE @MastercardFdn MASTERCARD SCHOLARSHIP AT THE UNIVERSITY OF Pretoria;
3. How to win scholarships: The Mastercard Foundation Scholarship - McGill University, Canada; @mcgillu

4. HOW TO WIN THE MASTERCARD FOUNDATION SCHOLARSHIP AT THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, CANADA; @UBC
Read 10 tweets
#GlobalDealForNature, #NatureNeedsHalf, #VoiceForThePlanet, #30x30, #CampaignForNature (#Wyss, National Geographic),

- all marketing serves elite sought financialization of nature; the corporate capture of the commons.

#WEF #WWF #GDP #NaturalCapital #PES #Privatization
#VoiceForThePlanet is the sister marketing campaign of the #NewDealForNature. At helm of both campaigns are #WWF (atrocities against #Indigenous) working in #lockstep w/ World Economic Forum founded/headed by Klaus Schwab. Founding partners include UN - partnered w/ WEF in 2019.
The National Geographic Society markets the Global Deal for Nature, New Deal For Nature, & the Campaign for Nature w/ the #Wyss Foundation (billionaire Hansjörg Wyss). The Society operates via National Geographic Partners - a joint venture w/ #Disney.

#EmergingMarkets
Read 23 tweets
I’m sure we’ve all heard of the #Wayfair scandal by now and if you haven’t... please inform yourself and do your research.

Child sex #trafficking has been going on for decades. It has been swept under the rug by corporations, organizations, politicians,
world leaders, Hollywood actors, and so many other people in power for years.

Whether you believe #wayfairgate to be true or not... the fact is that over 800,000 children go missing every year JUST in the United States and we can’t ignore that statistic.
So where are these children?

I’m sure some people will read this and immediately think “conspiracy theory”.

But here’s the thing. Sex Trafficking isn’t a conspiracy theory.
Read 23 tweets
Because #BlackLivesMatter ?

Here's a daily dose of #medicaltyranny|

#Africa to Become Testing Ground for “Trust Stamp” #Vaccine Record & Payment System

Courtesy of #billgates #Gavi #vaccine mania #mastercard #GeorgeSoros

#covid19 #nwo
No #Vaccine? No Life For You?

In early June, GAVI reported that Mastercard’s Wellness Pass program would be adapted in response to the #coronavirus.

The program will be coupled with a #Covid_19 #vaccination program once a #vaccine becomes available.

mintpressnews.com/africa-trust-s…
#Covipass S AVE
L

With #coronavirus you globalists evil fks get to do whatever it is you want. You get carte blanche or a covipass.

We the MAJORITY refuse your enslavement program. #vaccineswork for #eugenicists

We told you so but you did nothing.
Read 4 tweets
Thread.

No longer is it necessary to pay attention to my 2019-2020 ramblings/warnings of a global economic reset. Instead, as of June 3, 2020, you can now hear it directly from the source: the World Economic Forum (#WEF).

#2020Reset
#TheGreatReset
#4IR
#Nature4Sale
#IoT
The World Economic Forum: home of the #FourthIndustrialRevolution as designed and desired by the ruling classes in tandem with the world's most powerful and ruthless corporations and institutions.

#SavingCapitalism
#NewDealForNature
#Digitalization
#Blockchain
#COVID19
Leveraging #COVID19 (& global #protest) for all it's worth, the virus is indeed the new war on terror.

"The Great Reset" - "A better #capitalism and a better world—to help shape the recovery from COVID-19, the Forum has launched the Great Reset Initiative"

#TheFutureTheyChoose
Read 32 tweets
March 17 2020: "#Gates has proved there is a far easier path to political power, one that allows unelected billionaires to shape public policy in ways that almost always generate favorable headlines: #charity."
"Describing his approach by turns as "creative capitalism" and “catalytic philanthropy," Gates oversaw a shift at his foundation to leverage "all the tools of #capitalism" to "connect the promise of #philanthropy with the power of private enterprise."

#Microsoft #Pharma
The #Gates Foundation has made over the last two decades, ...close to $2 billion in tax-deductible charitable donations to private companies—including some of the largest businesses in the world, such as #GlaxoSmithKline, #Unilever, #IBM, & #NBC Universal #Media."
Read 22 tweets
Analysis: #NYSE $MA

Case 232 #Mastercard Incorporated

DISCLAIMER: The analysis is strictly for educational purposes and should not be construed as an invitation to trade.

#MA 1/5
Chart 1
Weekly Chart: Since peaking at the all time high of 347.25 price broke below #trendline support at 295.02 and fell dramatically finding #support just ahead of the #SMA 200. Much work is now required to .....

MA 2/5
..... reclaim the previous highs as the short and medium trends are #bearish with firm #resistance seen at 279.32 (SMA 20 and 294.12/49 (SMA 20 & #pivot). On the downside support begins 186.09 (SMA 200) then pivot support 169.70, watch for a .....

MA 3/5
Read 5 tweets
On June 13, 2019 The World Economic Forum entered into partnership w/ the United Nations (essentially taking it over in an official capacity). The WEF is now at the helm of the so-called "sustainable" development goals - via the implementing of said "solutions" (markets, etc).
On May 11, 2020, the World Economic Forum, "acting as partner to the World Health Organization", launched an emergency task force to respond to the novel coronavirus outbreak. #Covid_19 #COVID19 #WHO #WEF

The task force is called the "COVID Action Platform" for business & has more than 200 corporate members, including Alphabet (#Google), Nasdaq Inc, KPMG, & HP. It appears that access to the #WEF-#WHO online "COVID Action Platform" is limited to WEF members/partners.

#COVID19
Read 17 tweets
The Chainlink / Facebook Connection
Thread including all things Facebook blockchain, GlobalCoin / Project Libra / stablecoin, and key employees (incl. dates & references) + Chainlink breadcrumbs.
#GlobalCoin #ProjectLibra #Libra #Blockchain #Crypto #Chainlink #4IR #Facebook $LINK
January 4, 2018
Mark Zuckerberg on "fixing" @Facebook and working towards decentralization facebook.com/zuck/posts/101…

#GlobalCoin #ProjectLibra #Libra #Blockchain #Crypto #Chainlink #4IR $FB $LINK #Facebook #Decentralization
May 8, 2018
After four years at the helm of @messenger , @davidmarcus will be leaving the team to lead a small group of @Facebook employees to explore what blockchain technologies can do for the social media giant. facebook.com/davidm/posts/1…

#Facebook #Blockchain #GlobalCoin
Read 25 tweets
1 to 24 - Attempted coup in Venezuela with support from the US - 2019
threadreaderapp.com/thread/1124734…
25 - Attempted coup in Venezuela with support from the US - 2019
threadreaderapp.com/thread/1125031…
Read 95 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!