Discover and read the best of Twitter Threads about #planet

Most recents (24)

#Avatar (2009)
#SciFi #Planet #3D

என்னப்பா திடீர்நு இந்தப்படம்னு நீங்க நினக்கலாம். @HD__Movies1 கொடுத்த 6GB பிரிண்ட்ல கிட்டத்தட்ட 10 வருசம் கழிச்சு இப்பதான் பார்த்து முடிச்சேன்.
காலேஜ் பைனல் இயர் தியேட்டர்ல பார்த்தப்ப இருந்த அதே பிரம்மாண்டம், பிரம்மிப்பு•••#Ktkviews•••
கொஞ்சம்கூட குறையல.

பூமியில இருந்து கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் பயணம் செஞ்சு, ஒரு புது கிரகத்துக்குபோற ஹீரோ, அந்த கிரகத்து ஆளா மாறுற கதை! 2154ல நடக்கிறமாதிரி.

பண்டோரா கிரகம், மிதக்கும் மலைகள், 6 கால் விலங்குகள், கூந்தலிழையில் விலங்குகளுடன் இணைதல், மரங்களுக்கிடையே உறவுநு படம் முழுக்க
கற்பனைய அள்ளி வீசியிருக்கார். முழுக்க முழுக்க Sci-fic காட்டியும், அங்கயும் இறை நம்பிக்கை, ஈவா கடவுள், Scientist வாயாலயே, நான் ஈவாவ உணர்ந்தேன்னு சொல்ல வெக்கிறதெல்லாம் இயக்குனரின் spiritual டச்.
2009லயே இந்தளவு Technical Brilliance, Visual Extravaganza Sound effects, graphicsலாம்
Read 5 tweets
You've found the start of daily thread number 192 covering #Russia's illegal war in #Ukraine

Last night some stories on the thread included the tale of a kindergarten head sacked in Russia and another chapter in #RussiaOnFire. Catch what you missed:

1/2

#Kharkiv came under heavy fire again this morning.

It happens almost every night. This time a volley of missiles being fired was caught on drone footage. #Russia fired from Belgorod

These are S-300s not designed for this purpose, lacking accuracy

#RussiaIsATerroristState
2/2

Mayor of #Kharkiv Terekhov says air defences took down some missiles. But there was a hit by a school in the Novobavarsky district.

Air raid warning was active, no casualties reported.

#Kharkov #Ukraine #StopRussia
Read 49 tweets
Mangroves are natures own disaster manager. Just 13 seconds to understand how it protects us from Tsunami, Cyclones & storms. Today is #MangrovesDay.
Above video is by courtesy of Dutch research institute Deltares. But how Mangroves protect us from these disasters. Here is a thread.

Mangrove forest after a cyclone. The line of defense after a cyclone.
#Mangrove; not only home for various species but also buffer against #Disaster. Tropical country like India, with densely populated 7500 km long coastline, will be effected by cyclones more due to #ClimateChange. Salt tolerant species acts as a shield. Reposting my old tweets.
Read 10 tweets
Here is a selection of the *coolest* 3D maps and map-like worlds I've seen on Twitter in the past months. Wonderful dynamic, interactive, static, creative or artistic visuals. #Dataviz #3dMap #GIS #3D #Cartography #GISchat 1/23🧵⬇️
Thomas Kole | @ThomasKoleTA 's stunning realistic 3D model of Tenochtitlan capital of the Aztec Empire (now Mexico City) made in #blender using #geometrynodes. Stunning water, clouds & details. #b3d #CDMX 2/23 🧵
Craig Taylor | @CraigTaylorViz 's mesmerizing ship data animation of the Gulf of Mexico. Made in #Cinema4D, with pleasant colours and satisfyingly well-made animation and light reflections. As always impressive work. 3/23 #3dmaps
Read 22 tweets
I believe #Web3 will be a #SpiritualCatalyst inspiration for a #Consciousness #DimensionalShift for #Humanity in the #Future

We can physically #Manifest #WorldPeace by clearly visualizing, emotionally feeling, taking action towards our #CollectiveGoals

#FreeWillAscension
Much of religion & spirituality has been about #RaisingConsciousness or #HigherVibrations many #EnlightenedOnes as #SpiritualGuides who got information from #DivineBeings which are incarnate or #HigherBeingSpecies which are carnate, native to this Universe or TransUniversal
A culmination and immersion of all these #Prophecies are beginning to merge into a One Collective Divine Understanding

We must prepare ourselves for a 5D Shift

It will be bad before it gets worse, but this transformation is needed for us to ascend to higher levels of existence
Read 24 tweets
प्रकृति: रक्षति रक्षिता ! Mangrove forest after a cyclone. The line of defense after a cyclone.
#Mangrove; not only home for various species but also a tool against #Disaster. Tropical country like India, with densely populated 7500 km long coastline, will be effected by cyclones more due to #ClimateChange. This salt tolerant species acts as a shield against cyclones. 2/n
So how it works. Reposting my old tweets. Mangroves create a maze & dense habitat. With species which are salt tolerant & special adaptations. They act like buffer & consume the winds & energy. So after passing the storms get dampen. 3/n
Read 8 tweets
Thank you @IWS_Network for giving me the opportunity to share my #story 💜 ! This a part of Voices Without Frontiers program iwsnetwork.ca/voices-without… #IWS #WomenInSTEM #VoicesIWS #ecology #conservation #biodiversity
I was born in #saopaulo, #Brazil’s largest city, very different from the #Amazon Rainforest & Rio! See me and a #samauma, the most famous Amazon tree 🌳
Also me & @IsabelaHissa in front of Sao Paulo’s #MASP (Modern Art Museum) & me and my mom in #Rio! #VoiceIWS @IWS_Network Image
I can say I lived in a great #rainforest because Sao Paulo & most of the coast of Brazil are in the Atlantic Forest 🌴🌺🐍. It is one of the 34 world’s #hotspots of #biodiversity, with more than 1500 plant species and 90% of original area loss. #VoiceIWS @IWS_Network Source: https://www.e-educa...
Read 22 tweets
NEW PIECE: A Visual Introduction to the Dwarf Planets of our Solar System🔭🌕🌑🪐 #dwarfplanets #space #dwarf #outerspace #planet #pluto #infographic #dataviz #orbit #scicomm #sciviz #nasa #spaceart #visual
This one is a fun topic for me - I've always been fascinated with society's disdain for Pluto's downgrade, but the complete lack of interest for the other members of Pluto's family!!
You'll notice there's more than 5 of the IAU's recognized dwarf planets. This is because I referenced additional planets that are agreed upon by @plutokiller, @GonzaloTancredi, and Will Grundy @LowellObs. Depending who you ask, there's more!
Read 5 tweets
Today is #WorldMangrovesDay. So let me remind you. #Mangroves;

- acts as buffer & reduce impact of cyclones & #storm surge.
- they break the #wind force
- provide #habitat to #animals during cyclone or otherwise
- they reduce #pollution.

We just need to protect them.
So how it works. Mangroves create a maze & dense habitat. With species which are salt tolerant & special adaptations. They act like buffer & consume the winds & energy. So after passing the storms get dampen. You must have read in ‘Theory of Vibration’.
They are prop roots. In #mangrove #ecosystem they are adventitious support roots. They Grow down from lateral branches, in a way support trees, with doing other root functions. Additionally roots buffer against damage to coasts & enhance biodiversity & carbon sequestration.
Read 8 tweets
What is the Experiment, again?

"And #Covid is a project, however one tweezes it apart, of an unelected #billionaire #class that continues to amass enormous almost unthinkable amounts of money and property, beginning a #project of reshaping the #planet."

john-steppling.com/2021/07/what-i… Image
"& their influence is now expressed in global corps &, more, in NGOs & institutions such as the #WHO & #WorldBank, the UN, & the #WEF. That they are ignorant of their own hubris is perhaps the most terrifying part of this entire scenario. This is the age of the rigid & weak ego." Image
"The eradication of the unconscious, of archaic dreams & collective imagination, the disenchantment of the world, & of the self, has taken place rapidly over the last 30 yrs ... & this disenchanted human is one who finds it hard to grasp the ideas of #class & economic #coercion." Image
Read 9 tweets
Are you committed to breaking the 2-party system? Help us build power in the only party that values #People, #Planet, and #Peace Over Profit.

gp.org/register

Registering Green helps us with ballot access and sends a message to the duopoly!

#GreenPartyForsystemchange
(In states where there is no party registration, please become a member of your state party gp.org/state_parties.)

We run in every race, every year and win!
2020: 210 races
2019: 132 races
2018: 296 races
2017: 196 races
2016: 310 races
2015: 128 races
🔸2021 Candidates
gp.org/2021_candidates

🔸We've had over 1,200 victories!
gpelections.org/victories/

🔸Currently have 130+ officeholders
gpelections.org/greens-in-offi…

🔸8 state legislators
gpelections.org/greens-in-offi…

🔸Green Party Media Coverage
gp.org/in_the_news
Read 6 tweets
"So, when we look at that $100 trillion opportunity [], #biotech is pervasive... it’s everywhere & growing. Few industry sectors are not going become dependent on biotec's creations. In the last 10 yrs years, every corp. needed to hire #data #scientists."

medium.com/indiebio-sf/th…
"Since the early 1990s, when we first invented protein #engineering & the mechanisms to edit the #genome, we’ve been increasingly capable of altering life's instruction code — not just in our own bodies, but truly, in all life forms on the #planet."

#VaccinePathways #Biotech
"literally, all of this biomass,[] is now subject to human design. We can study its instruction code, mimic it, transplant it elsewhere, or edit it directly. Our planetary impact is so great that we humans decide, intentionally or blindly, which species thrive & which go extinct"
Read 5 tweets
1/6
🙏 RT
#クジラ#イルカ は、 乱獲による食料の枯渇、産業汚染による出生率の低下、廃棄された網タイツとプラスチックによる殺害など、多くの人為的な実存的脅威に直面しています。それは
#偽りのサステイナブル漁業 です。 #Seaspiracy を見る #Netflix
2/6
🙏RT
毎年30万頭以上の #クジラ#イルカ#fishnets で混獲として殺されています。 #Seafood を食べる人々は、トロール漁船が海に行き、クジラとイルカのこれらの死を引き起こす理由です。 #ボイコット #シーフード#偽りのサステイナブル漁業 Seaspiracyを見る
3/6
🙏 RT
毎年少なくとも5000万匹の #サメ が商業漁業で混獲として殺されています。 過去数十年でサメの90%が失われました。 シーフードを食べることは、サメや他の #sealife の殺害の一因となります。
#ボイコット #シーフード
#偽りのサステイナブル漁業 を見る
Read 6 tweets
1/6
#Whales & #dolphins are facing many manmade existential threats: depletion of food by overfishing, drop in birthrates due to industrial pollution, killing by discarded fishnets & plastics etc
#Watch #Seaspiracy. It’s #seas #piracy. It’s #conspirasea
2/6
Over 300,000 #whales and #dolphins are killed as bycatch in #fishnets every year. People eating #seafood is the reason that fishing trawlers go to sea & cause these deaths of whales & dolphins. #Boycott #seafood. It’s #seas #piracy
Watch #Seaspiracy
3/6 🦈
Every year at least 50 million #sharks are killed as #bycatch in commercial #fishing. 90% of sharks have been lost in the last few decades. Eating seafood contributes to the bykill of sharks and other #sealife.
#Boycott #seafood
#Watch #Seaspiracy
Read 6 tweets
#Cobra
Planetary Situation Update
02-17-2021

The Resistance managed to clear the vast majority of Chimera #undergroundbases and made a significant #blitzkrieg breakthrough there on February10th and now holds the upper hand in planetary subterranean domain
2012portal.blogspot.com/2021/02/planet… ImageImageImage
#LightForces have also managed to clear practically all negative #quantum #superposition exotic weapons and technologies of the #Chimera, and have dissolved the so-called “#Schwab quantum matrix etheric #scalar #technology” which was the main energy field behind the #GreatReset Image
Now that this #Schwab-matrix has decomposed, the whole dark plan of the #Cabal is slowly falling apart
#Dragon forces on the surface are very active behind the scenes and are taking active #countermeasures against the #Jesuits and their #GreatReset plans

youtube.com/channel/UCv1wi…
Read 6 tweets
THREAD-

1/n

How Jupiter -Saturn planetary war will affect us- Ascendant/moon-sign wise predictions

Many of us has this thought in mind that how will this planetary war will affect us. I have received numerous messages asking such questions. Many of us want to know the end Image
2/n
result of the planetary war. Therefore, I decided to write general effects of this planetary war on these moon signs and ascendants.

First of all, we need to understand that this conjunction was already happening in Capricorn after Jupiter entered in the sign in November.
3/n

However, when the planets are on same degree, it will increase intensity of results.Your thought patterns will get 2x jump and the severity of conflict in the relevant portion of life will get increase a lot. Though the conjunction is not bad but the increasing closeness
Read 20 tweets
Infinite Spiders, playwright, @johnsteppling

"If you go to, say, Amazon and under books type in #Philosophy, or Philosophy/Truth…you will get a litany of books with the phrase “post #truth” in the title. It is, apparently, a #posttruth world now."

john-steppling.com/2020/12/infini…
"This is related to what I experience as absent in daily life. Post truth is post experience in some sense. As Cory Morningstar put it in our podcast (#25); 'we are being reprogrammed'."

[#SocialEngineerring - a prerequisite for transition to #4IR]
"Of course the more profound elements of the #reprogramming are to be found in the #digital revolution. There is no way to overemphasize the impact of the internet & its various platforms....

Societies of the west are increasingly demoralized...."
Read 18 tweets
Klein: "It is, first & foremost, about blocking a real
#GreenNewDeal, which most assuredly would not have the support of BP, Mastercard, the #Prince of #Wales, & all of the other #GreatReset partners."

Guess again. We mean Business/ Prince of Wales's Corporate Leaders Group. 👇 ImageImageImageImage
Strategic funders of #C40 Cities (founded by Bill #Clinton, 2006): #Bloomberg Phil., Children's Invest. Fund Found. (#XR) & #Realdania.

Funders include #Mastercard, #Citi, #Wellcome, #Rockefeller, J&J, etc...

#GND #GGND #GreatReset #WorldBank

c40.org/partners ImageImageImageImage
Nov 9, 2020, #C40 Cities: "Together, we can change everything"

Sept 18, 2019: The Manufacturing of Greta Thunberg – for Consent: The #Behavioural #Change Project “To Change Everything” [Volume II, Act V]

theartofannihilation.com/the-manufactur…

#GGND #GND #GreatReset ImageImageImageImage
Read 16 tweets
Today severe cyclone Nivar will hit eastern coast of India. In 12 seconds learn how coastal green shelter belts check tsunami & cyclones. Dutch research institute Deltares.
We are facing one more #cyclone today. So let me remind you. #Mangroves;

- acts as buffer & reduce impact of cyclones & #storm surge.
- they break the #wind force
- provide #habitat to #animals during cyclone or otherwise
- they reduce #pollution.

We just need to protect them.
So how it works. Mangroves create a maze & dense habitat. With species which are salt tolerant & have special adaptations. They act like buffer & which slow down wind & consume energy. So after passing, the storms get dampen. You must have read in ‘Theory of Vibration’.
Read 10 tweets
1-How does #HouseInterpretation happen in #Astrology?

Practitioners opine about two schools of thought.

From the #vantage of the house as well as that of the #planet or #Graha. (1/10)

#Astrology. Image
2-When a #Graha occupies a particular #House

..D area signified by that house is experienced through the ‘Flavour’ #Personality and #attributes of that very Graha.

Let’s say someone has his or her #Mercury in the #Ascendant or the first house (2/10)

#AstrologicalThread. Image
3-This means that for that person to find his or her very bearing or consciousness

...in the world and to be confident about himself,

...or coming ‘into his own’ –

..he or she needs to work on his #communication – an area clearly governed by Mercury. (3/10) Image
Read 10 tweets
#WEF & Prince of Wales: The Green Horizon Summit: Nov. 9-11 2020. Attended by 2500. Led by 100+ corporate & climate "leaders" including "Prince" Charles, UN's Guterres, Lagarde, Carney, BlackRock, etc.

#GreatReset
#FinancializationOfNature
#SavingCapitalism

Thread/highlights
Let's start w/ the ruling class imperative to rebrand #capitalism (Oct, 23, 2020) - in order to save it.

Schwab: "At the forefront [we need] to create a new model,
a new concept, a new definition of capitalism...

Schwab, continued: "the old definition comprises only financial capital. But actually human & social capital, [] & of course natural capital - is as important as financial capital."

#GreatReset

#CorporateCoup of the #Commons

#NewDealForNature

#VoiceForThePlanet
Read 19 tweets
1) Wenn es anhaltendem #Misserfolg durch #immunisierte/#immunisierende und auf #Anpassung #konditionierende #Sozialstrukturen gelingt, dass ein Mensch damit aufhört #nachhaltigen #Change und #kognitive #Herausforderung zu motivieren, ist das für uns alle ein großer #Verlust.
2) Hiermit stirbt eine weitere Chance auf #krisenfunktionales #Überleben der #Menschheit.
#Systeme, die ihre #Heiler zum Schweigen bringen, sind nicht nur krank, sie sind auch #wahnsinnig.
#Gesunde Systeme begehen keinen #Selbstmord.
3) Mit jedem der durch soziale #Frustration durch uns seinen #Mut verliert zu sagen, was gesagt werden muss, dass sich #Organisation, #Politik, #Wirtschaft & #Wissenschaft ändern, verschieben wir den Zeitpunkt, an dem wir beginnen ernst etw. gegen die kommenden #Metakrisen zu tun
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!