Discover and read the best of Twitter Threads about #ngo

Most recents (11)

Do you think we earn this: 21st Century skills intervention & Technical/Vocational Education Intervention as #NGO in schools?
If yes:
Nominate here: tepcentre.com/awards/
Use #TeamYowamca as Name of Implementing Organisation
Email: yowamca@gmail.com
Facebook: O'star Yowamca
Read 104 tweets
🙏 கண்டிப்பாக படியுங்கள் 🙏
#NGO #RT
IDF USA என்பது ஒரு லாப நோக்கற்ற அமைப்பு, இந்த அமைப்பு இந்தியாவில் வாழும் வருமைக்கோட்டிற்கு கீள் உள்ள குடும்பத்தை குறியாக வைத்து ஆரம்பித்தது.
2010ஆம் ஆண்டு இந்த அமைப்பு "Hope of the Horizon" என்ற புத்தக வெளியீட்டில் இந்த அமைப்பை தொடங்கினார்கள்.
சேரி ஏன் இந்தியக் குடும்பத்தின் மீது அமெரிக்க அமைப்புக்கு அவளவு அக்கறை?
அமரிக்கவிலேயே 12.7% (4 கோடி) மக்கள் வறுமைக்கு கீள் வாழ்கிறபோது, இங்கு என்ன அவ்வளவு அக்கறை!?
இங்கு வருவதற்கு அமேரிக்கர்களுக்கு அவளவு மனிதாபிமானமா? என்ன?
அவர்கள் எதுக்கு இங்கு வந்தார்கள் என்பதின் பதிலை பிறகு சொல்கிறேன், முதலில் இவர்கள் இங்கு மக்களை எப்படி மற்றும் என்ன செய்து உதவுகிறார்கள் என்று பார்ப்போம்.
1. லைப் சேலஞ்ச் இன்டர்நேஷனல்.
2. பரிவார் இன்டர்நேஷனல்.
3. கத்தோலிக் சாரிட்டீஸ்.
4. சால்வேஷன் ஆர்மி.
கீளே படத்தை பாருங்கள்👇
Read 27 tweets
🇮🇳 NAMO NAMO🇮🇳
This thread will list down the 75 reasons why everyone should vote for @narendramodi and @BJP4India

Thanks to @muglikar_ and @IndiaPeCharcha for coming up with these brilliant 1 minute videos.

My effort here is to list all the 75 reasons in a single thread
#Reason1 - @BJP4India MPs work for you.

👉 #Attendance #DiscussBills
👉#PassLaw #75ReasonsToVoteForModi #PhirEkBaarModiSarkaar#1MinuteTalk by @muglikar_ and @IndiaPeCharcha -

@narendramodi
#Reason2 - Electricity for All

👉 100% Rural Electrification #DeendayalGramJyotiYojana
👉 Electrification of 100% households #Saubhagya

@PiyushGoyal @grameenvidyut
@narendramodi

#75ReasonsToVoteForModi #PhirEkBaarModiSarkaar


#1MinuteTalk @muglikar_
Read 76 tweets
By @kthalps
I'm unlocking this patreon ep w @MaxBlumenthal bc, scarily enough, the same media & libs who call Trump a megalomaniac w/ dementia, want him to oversee regime change in #Venezuela. Speaking of which happy 16 year anniversary of the invasion of🇮🇶soundcloud.com/katie-halper/u…
By @HOVcampaign
Granada, Spain, March 21, against imperialist intervention in Venezuela #HandsOffVenezuela #ManosFueraDeVenezuela #6AñosPorLaPazYLaVida
Read 143 tweets
#UN #NGO cmte mtg 1/24/19: PRC continues its scorched-earth attack on "incorrect" references to #Taiwan and #Tibet by NGOs seeking #UN consultative status. #China rep requested several orgs "correct" "erroneous" refs to "Taiwan as a country." 1/x un.org/press/en/2019/…
The @USUN continues to question PRC GONGOs attempts to get ECOSOC accreditation as civil society orgs.
China Charity Alliance app deferred b/c US "requested details on the process by which its general assembly decides to terminate what it terms “relevant matters." 2/x
China Biodiversity Conservation and Green Development Fdn app deferred b/c US asked the org "to explain how its leadership is determined or elected, and what activities it undertakes as an observer to the governing body of the United Nations Environment Programme (UNEP)." 3/x
Read 5 tweets
Ok i am going to expose the biggest NGO #IsraAID Keep looking at updates!
#IsraAID Has Social media accounts on #Facebook, #Twitter Their Headquarters is located at Tel Aviv in #Israel

Site: israaid.org
Facebook: facebook.com/israaid/
Twitter: twitter.com/israaid?lang=en
Wiki: en.wikipedia.org/wiki/IsraAid
#IsraAID Is being pertnered and donated by many Jewish foundations located in #Israel.
Read 29 tweets
Former Head of Organization Backed by Chinese Energy Conglomerate Convicted of #InternationalBribery, #MoneyLaunderingOffenses

Schemed to Bribe the President of Chad, President and Foreign Minister of Uganda
justice.gov/opa/pr/former-…
A federal jury in NY City today convicted the head of a #NGO based in Hong Kong & Virginia on 7 counts for his participation in a multi-year, multimillion-dollar scheme to bribe top officials of Chad & Uganda in exchange for business advantages for a Chinese oil and gas company
Chi Ping Patrick Ho, 69, of Hong Kong, China; found guilty today of 1 count of #Conspiring2Violate the #ForeignCorruptPracticesAct (FCPA), 4 counts of #ViolatingFCPA, 1 count of #Conspiring2Commit #InternationalMoneyLaundering & 1 count of #CommittingInternationalMoneyLaundering
Read 13 tweets
❗️1/2 UPDATE 17.11.18 - #Migrants standoff on board VC #NIVIN - Public Prosecutor Office will issue shortly an order of removal for remaining 79 #migrants due to increasing hostility incl. towards aid agencies providing support.#TogetherForRescue #Humansmuggling #UNHCR #Refugees
2/2 - 3 ringleaders preventing others from leaving the vessel peacefully have been identified. #SAR #Migrantcrisis #migrants #TogetherForRescue #Frontex #Europol #Humansmuggling #SOSMEDITERRANE #Refugees #Seenotrettung #refugiados #migranti #UNHCR #flüchtlinge #EKD #NGO #Libya
1/2 - Last ditch effort for a peaceful resolution to #Migrants standoff on board VC #NIVIN who refuse to negotiate #SAR #Migrantcrisis #TogetherForRescue #Frontex #Europol #Humansmuggling #SOSMEDITERRANE #Refugees #Seenotrettung #refugiados #migranti #UNHCR #flüchtlinge #EKD #NGO
Read 6 tweets
Thread: While the world is shaken by the #murder of #Bulgarian journalist #ViktoriaMarinova, it might be a good time to talk about the country itself. #BG ranks lower in #PressFreedom than both #Hungary or #Poland. The country is the poorest and most corrupt in the #EU. 1/13
Yet, the #EU somehow does not think #Bulgaria is a big issue, due to the fact that PM (and ex-bodyguard of #Soviet General Secretary Todor Zhivkov) @BoykoBorissov "behaves", unlike #Orban and #Kaczyński, who openly challenge the Union. Borissov's party is also member of @EPP 2/13
#MediaFreedom-wise, 80% of the print media in the country is owned by MP #Peevski, whose pro-gov tabloids (with the generous help of other pro-gov actors who get nice rewards in return such as property #Blaskov) stifle #opposition and manage vast #antiEU smear campaigns 3/13
Read 13 tweets
The Kenyan Vets were sidelined to pave way for AFRICA PARKS who will manage our Game Parks. Balala @tunajibu has been paid, it's not about 'race'. It is about a new regime in the North run by the British. Africa Park's President is Prince Harry
@alaminkimathi @Citizen_Alert1
mathenge joe @mathengejn >>"Ian Craig is the new Cecil Rhodes,the new #coloniser who confirms the adage that colonisers never went anywhere; they have just changed tactics and that's why we need to be entirely vigilant.
We agree: Let us look at the timelines
@wmnjoya
Our President @UKenyatta did a "deal" back when he was confirmed as President. He did this with the Royal Family. Recently, he signed a secret letter with Space For Giants. And @BrandKenya was unveiled....
Maasai were the most important natives on the branding - as servants
Read 17 tweets
🚢🤔📈🧐📉

So. The #Lifeline case has descended into another Aquarius case. Meanwhile, 16 leaders of EU Member States meet for an #EUCO informal meeting on #migrationEU.

Time for a brief recap of the role of #NGO-s doing #SAR operations in the Central Mediterranean? 👇
First: PERCEPTIONS MATTER. 📺🤔

Irregular sea arrivals to Italy are WAY down, and continue to be (-78% y-o-y), even as NGOs carried out over 40% of SAR operations in 2017 and 2018.
Still, 51% of Italians believe flows are as high or higher than last year's.👇
Second: DETERRENCE VS NGOs does not pay off (much).🚢⛔️📉

Over the last two weeks of the new goverment's "deterring measures", the decline in sea arrivals vs 2017 is broadly in line with the drop experienced since July 2017. With or without #Aquarius and #Lifeline arrivals. 👇
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!