Discover and read the best of Twitter Threads about #SocialJustice

Most recents (24)

பெரியாரை இழிவு செய்வதாக நினைத்து சங்கிகளும் , நூலிபான்களும் , நாம் ஜோம்பீஸூம் , சில புலம்பெயர் இலங்கையரும் எடுக்கும் அவதூறு மணியம்மை - பெரியார் திருமணம்.

"வயதான பிறகு திருமணம் செய்தார், திருமணம் நடந்த போது பெரியார் வயது 70 - மணியம்மை வயது 32 , வளர்ப்பு மகளையே திருமணம் செய்தார்"
என வாட்ஸ் அப் இல் தின்ற வாந்தியை கழிந்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.

திருமணம் என்பது ஒருவரின் தனிப்பட்ட சங்கதி என்றாலும்,

மணியம்மை பெரியாரை திருமணம் செய்த கொண்ட போது 32 வயது , அவராக முடிவெடுத்துதான் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
தவிர மணியம்மை - பெரியார் திருமணம் என்பது அந்த காலகட்டத்தில் இரத்த சம்பந்தமான உறவுகளுக்கு அன்றி யாருக்கும் சொத்தை மாற்றி தரமுடியாது என்ற சட்ட பிரச்சினையினால் ,

வாரிசு இல்லாத பெரியார் தன் கொள்கைகளை வழிநடத்தி செல்ல சொத்தை மாற்றி எழுத ஏற்படுத்திக் கொண்ட ஒப்பந்தம்
Read 11 tweets
This is hard to write but it is true for many. What I’m about to say is a harsh reality of what people go through.

What I am about to say is also the reason why a lot of people don’t ask for help.

People do not ask for help because of the fears and stigmas that exist.

#hope
Here Is Something to think about,

What if you were a #singleparent with a #child

You work full time for $15.00/hr

You take home roughly $960.00 per paycheck (bi-weekly after taxes)

#singleparent #parenting #Blessed #grateful #calgary #calgarylife #alberta #yyc

@EveryAlbertan
Your bills per month:

$1,000 or more for rent
$150 or more for cable/internet
$250 or more for utilities
$150 per month for car insurance

So let’s do the math

You bring home about
$1,920.00 a month

Your bills average about $1,500(give or take)

@GrannyGTArp @BallerGearCA
Read 25 tweets
@PatsyYates and @didarmody in conversation at #21OPCC. #socialjustice is a major take away from this #palliativecare conference.
Importance of appreciating all unique contexts - homelessness, paediatric care, care of older people. Legal aspects of #palliativecare #21OPCC
International panel very strong on not "othering" - we can all learn from each other in a global community. COVID-19 has made that even clearer. Yes!! Well done international panel team. You rock :) @OdetteSpruyt @ntizimira @kpettus @APHPCN Dr Ghauri, Dr Malama #21OPCC
Read 9 tweets
C'mon man, order now!
#BidenIsALaughingstock
U.S. “President” Joe Biden

#illegitimatePresident
Benghazi vs Afghanistan
Read 25 tweets
THREAD
👇👇👇

15 past-Presidents of the world's leading Society for Research on Nicotine & Tobacco have issued a joint statement. It is a masterful review of evidence on nicotine vape safety, efficacy for smoking cessation, and teen use.
ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.210…
(2)
15 past-Presidents of @srntorg agree:

Vaping increases smoking cessation. This impact could be much larger if:

- public health paid more attention to adult smokers

- smokers received accurate information on relative risks

"That is not happening."
ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.210…
(3)
15 past-Presidents of @srntorg agree:

"The need to pay attention to ADLT smokers is particularly important from a #SocialJustice perspective."

Today’s smokers are disproportionately:
-lower income
-LGBTQ community
-People with #MentalHealth issues
ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.210…
Read 7 tweets
#LokSabha begins discussion on #Constitution (127th Amendment) Bill.
Protests have subsided for the time being.

Dr. Virender Kumar, Minister of Social Justice speaks on the Bill, claims that states will have the right to notify OBC lists for their states.

#SansadWatch
Adhir Ranjan Chowdhary, INC on #Constitution (127th) Amendment Bill:
- We had warned Govt in 2018 that states rights were being taken away, but Govt didn't listen. Wasted its time and money in Supreme Court petition
- Govt has majority, so doesn't listen

#SansadWatch
Chowdhary continues on Constitution #OBCreservation Bill:
- When states started protesting, people started protesting and with an eye on election, you brought this Bill now
- But we also demand that 50% ceiling be removed, approach SC, let states decide

#SansadWatch
Read 58 tweets
Daily Bookmarks to GAVNet 07/29/2021 greeneracresvaluenetwork.wordpress.com/2021/07/29/dai…
What It Looks Like to Reconnect Black Communities Torn Apart by Highways

bloomberg.com/graphics/2021-…

#history #TransportationPolicies #consequences #BlackNeighborhoods #mapping
The ‘Weirdest’ Matter, Made of Partial Particles, Defies Description

quantamagazine.org/fractons-the-w…

#StateOfMatter #HypotheticalParticles #fractons
Read 8 tweets
I was dreamin' in my dreamin'
Of an aspect bright and fair
And my sleepin' it was broken
But my dream it lingered near
In the form of shinin' valleys
Where the pure air recognized
Oh, and my senses newly opened
And I awakened to the cry
Read 20 tweets
1. Polite notice:
Unfollow me, block me, but don’t troll me just because you can’t ‘win’ an argument with me.

I don’t use this forum to win arguments. I come here to debate and become more informed. And, sometimes, just to engage in idle banter with friends.
2. I have been on Twitter for many years but only become more active over the last couple of years because of the desperate circumstances we find ourselves in. Yes, I am vocal and passionate and sometimes I might use hyperboles and emotive language.
3. But, I try to back up everything I say with evidence from reliable and factual sources. I may not get it right every time, that’s the point of debating. So please don’t get offended if I produce some facts that ride roughshod over your point of view or personal prejudices.
Read 9 tweets
Daily Bookmarks to GAVNet 07/13/2021 greeneracresvaluenetwork.wordpress.com/2021/07/13/dai…
Poverty in 2021 looks different than in 1964 – but the US hasn’t changed how it measures who’s poor since LBJ began his war

theconversation.com/poverty-in-202…

#poverty #usa #measures #relevance #alternatives
Read 8 tweets
I welcome the decision of @BJP4India govt to amend Constitution to restore the power of State govts to identify backward castes in their States.

#SocialJustice

toi.in/9v8rEY/a31ga8
We had opposed the previous Constitutional amendment that empowered the Central govt to identify backward castes in States based on the recommendation of National Backward Classes Commission.

#SocialJustice
.@BJP4India should accept their motive to hijack the States' power by granting Constitutional status to National Backward Classes Comm.

@BJP4India govt should immediately start the process to amend 102nd Constitutional amendment to restore power to States.

#SocialJustice
Read 3 tweets
Daily Bookmarks to GAVNet 06/16/2021 greeneracresvaluenetwork.wordpress.com/2021/06/16/dai…
How to Make Sense of Contradictory Science Papers

nautil.us/issue/100/outs…

#SciencePapers #contradiction #SenseMaking
College Didn’t Create Today’s Social Justice Warriors; Middle and High School Did.

medium.com/age-of-awarene…

#SocialJustice #youth #SchoolCurricula #skills #content
Read 8 tweets
Comment: I'm getting a tad worried of the people/outfits/media/players/ protagonists etc who are simply avoiding... can't see...dare not acknowledge the creative quality required to experiment with peace

Further, a turn on to the instigator of the (current) discussion is heinous
It's UTTERLY rotten to view the snake lines and tangling weave of shared views spat out as good reason to make or continue war or conflict.

Get a damned grip on yourselves.

Media mobsters and protagonist hounds with enjoined oppositionals all chomping at the bit to fight on
I support @Ilhan

I support #Peace

I dare #experimental adoption of #Creative #socialjustice and #Civic responsibility.

I'm appalled.... I am.

Peace ✌️ and love ❤️ always

🇬🇧
Read 6 tweets
"Israeli-Palestinian conflict"
"people are dying"
"complicated"

Is this what you think the #antiracist, #SocialJustice #EdTwitter community asked for?

You should do better, because you know better.
Name the injustices. Speak the truth. Do the work.
Educators looking for resources here's a starting point. teachpalestine.org
Read 8 tweets
Me hace muchísima ilusión presentaros el curso de verano que organizamos @andortizg y un servidor para @UNIAuniversidad:

🤖💻🧠
Introducción práctica a la Inteligencia Artificial y el Deep Learning.
🤖💻🧠

unia.es/inteligencia.a…

#IA #DL #ST
Procedo a vender la moto :)
Inteligencia Artificial… Redes Neuronales…

¡¡LAS MÁQUINAS NOS QUITAN EL TRABAJO!!

Dos campos permean las ciencias en el siglo XXI: la #estadística y la #computación. Combinados, dan lugar al Aprendizaje Automático, el Machine Learning. O como hacer que las máquinas "aprendan"
Como cuento en los monólogos, las máquinas más bien nos quitan "trabajo".

El Machine Learning es herramienta fundamental para automatizar procesos, y hoy en día no se puede entender sin las redes neuronales (la base del Deep Learning #DL).
Read 20 tweets
Running a community-based food org during the pandemic has made me painfully aware of our existence as both part of the solution and part of the problem within the food system, linked to the charitable network. What I'm guided by is our roots in mutual aid(🧵):
A lot of critics will say that being part of the charitable food network take a huge role in capitalist economy, that we avoid advocating for systemic anti-poverty solutions like raising the minimum wage and universal healthcare, that is not true in my case
.@polospantry was born out of a need to stabilize the food resources for outreach groups working with our unhoused communities, it has since expanded during covid, but we focused on mobilizing OTHER mutual aid groups so they can get their programs off the ground quickly
Read 9 tweets
Haudenosaunee Confederacy Council of Chiefs & Clan Mothers demand a stop development in the Haldimand Tract. ⁦@ChiefsofOntario⁩ ⁦⁦@UN4Indigenous
⁦⁦@AFN_Updates⁩ ⁦@NCAI1944⁩ ⁦⁩ ⁦@JustinTrudeau⁩ ⁦@JoeBiden
For over 10 years people in Waterloo Ontario have been demanding treaty rights be honoured. We cannot advance to #ClimateAction and #SocialJustice and #reconciliation without it. We are woke to the need to end Colonialism.
Canada is rooted to outdated racist policies that reflect abuse of dominance and anti competitive practices. We cannot advance to an equitable sustainable future with a fossil fuel dependent old boys club oligarchy blocking progress.
Read 33 tweets
Through the years, people have asked me what they should say as “comebacks” to verbal microaggressions. I usually tell them to respond with something like “What do you mean by that?” as a way of getting the person to reflect on whatever it was they just said. #AcademicChatter
Recently, a friend asked what to tell people as alternatives to microaggressions. I liked this question better bc it takes responsibility away from target (typically of marginalized group) & encourages enactor (typically of privileged group) to reflect on/ change their behavior.
Hope you find these helpful & that you reflect on things you say or do to others. If you think to yourself “This might be offensive or hurtful”, it probably is, OR you might want to steer clear of it, if you’re not ready for a challenging conversation or acknowledge your biases.
Read 4 tweets
Canadian weapons are fueling the war in Yemen. thespec.com/opinion/contri…
This report links Canadian weapons manufacturers to tax evasion in the Netherlands. Read page 11 on how they did it and follow the money. tni.org/en/publication…
Read 6 tweets
NEW: “Catching Up With ‘Coddling’”! @AdGo & I theorize how ideological litmus tests in education schools may have contributed to the changing ideas about #socialjustice we saw arriving on campus around 2013. 1/10

thefire.org/catching-up-wi…
This is the FOURTEENTH part in the series where we revisit the topics in @JonHaidt & my 2018 book, “The Coddling of the American Mind,” with new data, developments, & caveats. 2/10

amzn.to/39w0DLr
By “changing ideas about social justice,” we mean things like definitions of “equity” that are focused on equality of outcomes, at the expense of things like procedural or substantive fairness. 3/10
Read 12 tweets
This has to be the most racist piece of drivel I have ever seen in my life! Conrad Black is absolutely off his rocker. nationalpost.com/opinion/conrad… via @GoogleNews
Mr. Black failed to know that Indigenous people had International trade since 10th century at least.
This artwork showing Antwerp features our trade goods being used in 1550's Europe. Our hockey stick, snow shoe and baskets seen here.
Read 28 tweets
When I look at the news today, the violence, as much as missing my mom today was super painful, I am glad she is in a better place, at peace. I thought of her constantly. So many things I wanted to discuss with her. But she was too good for this world. Now nothing can hurt her.
My mom and I used to often chat about the state of the world. She was both progressive and conservative. Many immigrant and South Asian women lack self compassion in order to manage the lack of support, the biases while still needing to get it all done. Mommy was a perfectionist.
In recent years we talked of racism. She was starting to recognize her internalized so-called “model minority” biases as I had needed to do myself. We talked at length on #DrSusanMoore when she read my LinkedIn repost of this 🧵 @TamorahLewisMD

“I never thought of it that way”
Read 26 tweets
Aims of the #GreatReset #American #Bankers #Oligarchy ... "We will promote social justice policies to reduce inequalities including through support to tax redistributive & domestic resource optimization approaches social safety nets & or insurance schemes"
Newly Unsealed Docs in 2018 showed top #FDIC Officials Running Operation #ChokePoint* under 2013 #ObamaAdministration to form public/private oligarchy

* to freeze politically disfavored #businesses deemed not PC / high risk out of the financial system
forbes.com/sites/norbertm…
Read 39 tweets
I live in Waterloo Region. It's a hub of Quantum Physics with Perimeter Institute, Opentext, Magellan Aerospace and places called the Warrior building featuring Penrose tiles on it. This place is a total geeks paradise and I love all the people here. It's home.
For Black Lives Matter we had 20,000 people marching in Waterloo Region. They are ready for equity and demanding social justice and divestment of Police. I could not agree more. The photo of our local #BlackLivesMatter rally is right here.
You want to understand the people of Waterloo Region, look no further than this video chronicling 10 years of public demand for #ClimateAction #SocialJustice and #ClimateJustice and to #Honortreaties Our kids lead the way here.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!